Mleczko rozwód u adwokata

Nie zawsze nasi klienci wiedzą co w świetle przepisów jest ważne, a co ważne nie jest oraz, że na zadawane pytania powinni odpowiadać konkretnie.
Jeżeli nie będą tego wiedzieli – rozprawa zmieni się w wielogodzinny horror, a my będziemy wysłuchiwali opowieści o „genetycznej spuściźnie” pradziadka alkoholika pana pozwanego i legendarnym „wujku z Wermachtu”.
O ile przez jakąś godzinę może to być nawet zabawne, o tyle 9 – godzinne pranie brudów rodzin pochodzenia obu stron jest potworną, psychiczną torturą dla emocjonalnie w sprawę zaangażowanego klienta, a dla nas, szczególnie jeśli przez to nie mamy szansy zdążyć na inne rozprawy – pociąga za sobą negatywne konsekwencje w zakresie niemożności realizacji pozostałych wyznaczonych na dany dzień obowiązków zawodowych.
Warto więc uczulić klientów na pytania jakie paść muszą z uwagi na treść przepisów i dyrektywy wynikające z orzecznictwa nakazujące sądowi poczynienie konkretnych ustaleń przy uwzględnieniu negatywnych i pozytywnych przesłanek regulujących kwestie rozwiązania małżeństwa czy orzeczenia separacji.

Klienci powinni więc:
Przypomnieć sobie i zapamiętać:
datę ślubu cywilnego lub konkordatowego (kościelny w sądzie się nie liczy !)
datę urodzenia się dzieci
datę i przyczyny konfliktu/kryzysu w małżeństwie
swój zawód (nie ma zawodu „rencista”, „emeryt” czy „bezrobotny”)
swój wiek
zarobki netto a w razie prowadzenia działalności gospodarczej średnie miesięczne zarobki netto obliczone na podst. 12 mies. lub ostatniego rocznego PIT,
wysokość wydatków niezbędnych dla utrzymania siebie, mieszkania, dzieci (o ile na utrzymaniu pozostają jeszcze dzieci, nie tylko małoletnie, np. studenci),
nie zapomnieć dowodu osobistego i przynieść go na 1 rozprawę !!!

Na rozprawie powinni wiedzieć, że muszą spodziewać się, iż padną poniższe pytania:

1. jak długo strony znały się przed ślubem?
2. dlaczego pan/i, powód, pozwany/powódka, pozwana* zdecydował/a się na małżeństwo? (występuje także w formie: „czym powód*ka/pozwany*a motywował się przy zawieraniu związku małżeńskiego) musi paść odp.: z miłości (odmienna odpowiedź determinuje orzeczenie o winie w razie takiego żądania strony przeciwnej)
3. gdzie zamieszkali po ślubie?
4. jak układało się stronom wspólne życie ?
5. czym zajmowała się pozwana przed urodzeniem dzieci? / dziecka ?
6. jaki model małżeństwa wybrały strony? Jak wyglądała opieka nad dziećmi ? utrzymanie rodziny ?
7. kiedy zaczęło się psuć między stronami?
8. Jaka była przyczyna pogorszenia stosunków między małżonkami ?
9. o co chodziło w konflikcie stron, jaka była przyczyna?
10. czy były sygnały po którejś ze stron świadczące o zamiarze zakończenia związku? jakie konkretnie, od kiedy ?
11. czy powód/ka, pozwany/a coś robił/a, aby ratować małżeństwo?
12. czy któreś z małżonków skarżyło się na żonę/męża ?
13. do kogo się skarżył/a ? jakie miał*a zarzuty do współmałżonka ?
14. od jakiej daty zaczęły się te skargi ?
15. kto czym się zajmował w małżeństwie, jaki był podział obowiązków ?
16. czy strony bywały gdzieś wspólnie ? do kiedy ?
17. czy strony mieszkają razem ze sobą a jeśli nie to od kiedy ?
18. czy strony prowadzą wspólne gospodarstwo domowe ? od kiedy nie prowadzą ?
19. czy strony zawierały umowy majątkowe ? Kiedy ? Jakie ? (należy przynieść akt notarialny z 2 kopiami lub wyrok Sądu ustanawiający rozdzielność majątkową)
20. czy strony współżyją ze sobą ? Od kiedy nie i dlaczego ?
21. czy strony okazują sobie uczucia miłości, szacunku ? Od kiedy nie ?
22. czy małoletnie dzieci stron wiedzą o rozwodzie rodziców i jak to przyjęły ?
23. jakie relacje mają ojciec z dzieckiem/dziećmi – matka z dzieckiem/dziećmi, czy strony są dobrymi rodzicami ?
24. czy ojciec/matka ma swobodne kontakty z dziećmi ?
25. czy pozostaje pan/i w związku pozamałżeńskim ?
26. czy posiada pan/i dzieci pozamałżeńskie ?
27. do kobiet: czy jest pani w ciąży ?
28. czy widzi pan*i szanse na reaktywowanie tego małżeństwa ?

Reklama