wielki brat patrzy
Po wygraniu przetargu przez firmę której ponoć jedynym akcjonariuszem jest jednoosobowa sp. z o.o. z Cypru szykuje się kolejny gniot ustawowy, który utrudni przeprowadzanie dowodów w sprawie: http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html
Tutaj ciekawa dyskusja: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2714569.html

I kazus:
X ma w mieszkaniu, w bloku na parterze system monitoringu przeciwwłamaniowego. Jako że to parter – kamery w pomieszczeniach skierowane są w okna, czyli nagrywają przestrzeń publiczną. Zgodnie z projektem – musi fakt ten zgłosić, oblepić drzwi i okna naklejkami i piktogramami – dając włamywaczom wskazówkę, że włamywać należy się w kominiarkach. Musi ustanowić administratora nagrań – który se będzie przeglądał jak wychodzi spod prysznica i uprawia sex z żoną /czy tam kochanką/. W razie włamania – X … nie może wykorzystać nagrań swojego mieszkania, swojego włamania ze swoich kamer.
Może to zrobić tylko policja.
Jak to robi widać po sprawie Wiplera.
I 2-gi kazus.
Monitoring publiczny – X sika pod murkiem – policja lub Straż Wiejsko-Miejska natychmiast wyciąga nagranie z monitoringu i srogo karze za wykroczenie.
X zostaje pobity pod dyskoteką przez pijanych policjantów (ostatnio były takie przypadki). X nie może wykorzystać monitoringu ani otrzymać dostępu do niego w ciągu 72 godz lub 30 dni, po których zapis jest niszczony – bo leży z pęknięciem podstawy czaszki w szpitalu.
Ta-dam !
Walka z Wielkim Bratem cudnie posłużyła do umocnienia pozycji Wielkiego Brata w tej jego wojnie z obywatelami.
Nie wiem, czy projekt został przesłany do NRA do konsultacji ? Z dokumentów to nie wynika … oszywiście, po cóż liczyć się z opinią jedynego zawodu powołanego do „współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa” ?
Potwornie ostentacyjne jest to deprecjonowanie adwokatury przez nasze państwo.
Nawet nie udają, że się liczą z tą grupą zawodową.

Z dyskusji w grupie Palestra Polska na facebooku:

*

 • W takim razie to my powinniśmy głośno huczeć o tej sprawie!

*

No to udostępniajcie !!! Niech jak najwięcej osób o tym się dowie, bo póki co wszyscy zachwyceni … bo nie myślą o konsekwencjach ustawy !!!

*

Coś to da..? Zaczynam się czuć jak w Matrixie…

*

To dopiero będzie hit! Już widzę jak GIODO się nad tym pochyla? Nasz system ochrony obywateli to fikcja a ta ustawa to potwierdzi!

*

Teraz nastąpi prawie idealny „Rok 1984”.

*

Oj nie, nie – Orwell to przy tych geniuszach Pan Pikuś!

*

Kurde konsultacje z jakąś fundacja a z NRA brak? Nie mogę wyjść z podziwu????

*

– dokładnie ! Jedyna sensowna instytucja walcząca o prawa i wolności, której przesłali projekt do konsultacji to Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

*

Brak uregulowań dotyczących szeroko pojętego monitoringu doznałem na własnej skórze wiec jeżeli jakieś będą to ok! Ale ja się obawiam, ze jak zwykle będzie przegięcie. Zresztą stosowanie prawa unijnego pokazuje jak to będzie wyglądać!

*

brawo platforma OBYWATELSKA!

*

Ustawę forsowała i forsuje Fundacja Panoptykon: http://panoptykon.org/blog#tekst_teaser6744

*

W dużej części to nasza wina, że nam nie przesyłają – Mając taką informację jw powinniśmy głośno krzyczeć, że to nasza kompetencja, i że skandalem jest nie uwzględnienie nas w rozdzielniku. A tu… tylko na FB kilka osób zauważyło . I co dalej?? …….nic. Zatem kto ma się tym zająć, skoro bardzo wiele projektów przesyłanych do konsultacji nie jest przez adwokaturę w ogóle opiniowanych. Może kiedyś usłyszę odpowiedź na to pytanie (w sprawozdaniu NRA za ostatnią kadencję tej odpowiedzi nie znalazłam), ale…..

http://tocowazne.pl/v/hurra-bedzie-nowa-niepotrzebna-ustawa

https://www.msw.gov.pl/…/11660,Przeciw-wielkiemu-bratu…

*

Czyli tajne samochody policji nagrywające kierowców nie będą mogły być tajne. Każdy kij ma 2 końce, hi hi!

*

Kiedyś na grupie AP umieściłem informację jak widziałbym informowanie nas (adwokatów i aplikantów) o konsultacjach dotyczących projektów legislacyjnych, niestety wątek nie cieszył się zainteresowaniem, także pozwolę zamieścić sobie po raz kolejny, jak widzę zakładkę dotyczącą konsultacji na naszych stronach. W szczególności chciałbym poznać stanowisko NRA.

monitoring wizyjny projekt informowania adw

*

Panoptykon – mobilna fundacja z ciekawym KRS-em …

*

13 lutego 2014 roku NSA rozpatrzy niezwykle ważną sprawę dotyczącą monitoringu internetowego pracowników, zobaczymy na jakim stanowisku stanie NSA. Będzie oczywiście przekładało się na monitoring wizyjny, z uwagi na rozstrzygnięcie czy ważniejsze są prawa obywatela to prywatności, stawiane ponad interes i bezpieczeństwo firmy. W przypadku monitoringu wizyjnego będzie chodziło o bezpieczeństwo nie tylko społeczeństwa ale np. również firm i instytucji stosujących tego typu zabezpieczenia!!

*

Straszny gniot, jak zwykle wprowadzane definicje legalne całkowicie zbędnych pojęć, ale też np. definicja kamery. Do tego kontrole, rejestry, sprawozdawczość ,instrukcje- kolejne tysiące osób znajdą zatrudnienie przy wykonywaniu całkowicie zbędnej pracy. Z założeń wynika, że nie będzie wolno posiadać kamerek w samochodach bo one z założenia nagrywają tylko otwartą przestrzeń publiczną.

*

Koniecznie uregulować kamery do parkowania w samochodach, utworzyć inspekcję ds ochrony prywatności, formularze rejestracji systemu monitoringu. Już w założeniach jest projekt tabliczki informacyjnej (już widzę ten piękny załącznik do rozporządzenia).

*

Coraz bardziej dochodzę do wniosku, że bierne prawo wyborcze oraz zatrudnienie w instytucjach publicznych powinny podlegać cenzusowi doświadczenia – np. można być zatrudnionym w US po przepracowaniu 5 lat w sektorze prywatnym, w ministerstwie po przepracowaniu 10 lat w sektorze prywatnym, kandydować do Parlamentu – po przepracowaniu 15 lat w sektorze prywatnym, w tym min. 3-5 lat przy prowadzeniu własnej działalności…

*

O tak, kamery parkowania w samochodach powinny być obowiązkowo ujawniane. Jednocześnie kierowca przed każdym ich użyciem powinien wyskakiwać z samochodu i oblepiać otoczenie informacją, że używa kamery w przestrzeni publicznej.

*

Definicja kamery też jest super. Pisać musiał ją urzędnik. „kamery – rozumie się przez to urządzenie stacjonarne lub obrotowe poruszające się po zaprogramowanych torach”. Czyli co, obrotowa kamera będzie musiała być mobilna? Jednocześnie kamera zamontowana na stałe nie będzie mogła się w żaden sposób obracać?

*

3 kółka wokół auta, 13 podskoków na lewej nodze i 7 splunięć przez lewe ramię?

*

Jak dla mnie to definicja tramwaju.

*

Projekt był konsultowany z osobami „reprezentującymi branżę instalatorów tego rodzaju systemów oraz branżę ochrony osób i mienia” a z Adwokaturą nie. Niedługo będą konsultować wszystko nawet z hydraulikami a z nami nie. No cóż… cieżko na to pracujemy

*

Ale JAK na to pracujemy ? My tutaj spośród grupy PP na fejsie co przepraszam możemy zrobić oprócz hałasu ?

*

My nic, ale mamy władze samorządowe. My jako grupa możemy w sumie tylko hałas robić.

*

A wracając do założeń do ustawy… z przeglądu uregulowań w innych państwach wynika, że praktycznie wszędzie ta problematyka jest regulowana w ustawie o ochronie danych osobowych a u nas… jak zwykle ma być specustawa…

*

Nie specustawa – doczytałam, że KILKA specustaw

*

– obawiam się (szczególnie po przeczytaniu sprawozdania NRA), że miejsce na uwagi NRA byłoby puste, my po prostu w dużej części żadnych opinii nie składamy. A dobre jest i to, że jako grupa robimy czasem niezły hałas i czasami jest on skuteczny (sprawa PESEL).To jednak stanowczo za mało. Ale cóż – widocznie nie leży to w polu zainteresowań naszych władz. Wielokrotnie tu w grupie, pytałam się o stanowisko Komisji Legislacyjnej NRA i nigdy nie doczekałam się odpowiedzi.

*

No to jak już to będzie odrębna ustawa, i do tego SPEC, to ja już w ogóle się boję…

*

– KILKA spec – ustaw. Kilka, kochana Jedna to stanowczo zbyt mało jak na ambicje naszych polityków.

***********************************************************

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

(pisownia i interpunkcja – oryginalna, podkreślenia – własne)

http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html

Projekt z dnia 18 grudnia 2013 r.

Założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym

 1. Potrzeba i cel regulacji

Potrzeba uregulowania problematyki monitoringu wizyjnego w Polsce wynika z braku kompleksowych unormowań dotyczących zasad instalowania i korzystania z systemów monitoringu wizyjnego zarówno przez instytucje państwowe, samorządowe, jak również szeroko rozumiane podmioty prywatne. Istniejące w tym zakresie regulacje mają charakter rozproszony i odnoszą się do wybranych aspektów stosowania monitoringu wizyjnego. Wprawdzie tego rodzaju rozwiązanie funkcjonuje w części innych państw Unii Europejskiej, trudno jednak, w aktualnych warunkach, uznać je za optymalne, w szczególności w kontekście powszechności stosowania monitoringu wizyjnego, jak i zwiększających się możliwości technicznych w tym obszarze.

Tymczasem systemy monitoringu stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem wykorzystywanym dla dodatkowego zabezpieczania przestrzeni publicznej i prywatnej. Tendencja obejmowania różnorodnych obszarów i miejsc użyteczności publicznej monitoringiem oraz oczekiwania związane z ich rolą na rzecz zapewniania bezpieczeństwa mają charakter postępujący, w przeciwieństwie do formalnych wymogów, które takie instalacje spełniać powinny wobec zagwarantowanych w Konstytucji RP praw i wolności obywatelskich, w tym prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawa dostępu do informacji (art. 7 – zasada państwa prawnego, art. 30 – zasada poszanowania i ochrony godności człowieka, art. 47 – prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, art. 51 – zasada autonomii informacyjnej). Ponadto wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3).

Na konieczność ustawowego unormowania zasad, które stałyby na straży konstytucyjnych praw obywatelskich, poprzez określenie m.in.: zakresu podmiotów uprawnionych do stosowania monitoringu w przestrzeni publicznej, praw osób, których wizerunki zostały zarejestrowane, form oznaczania przestrzeni monitorowanej, jako sposobu informowania obywateli o monitorowanym obszarze, wymogów wobec administratorów systemów monitoringu w zakresie bezpieczeństwa systemów oraz zarejestrowanych danych, terminów i sposobów retencji danych, ich przetwarzania, udostępniania i niszczenia, a także zakazu stosowania monitoringu w miejscach, w których mogłoby to naruszać godność ludzką, zwracały uwagę organy stojące na straży przestrzegania praw obywatelskich i ochrony danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich), a także organizacje pozarządowe.

Bezpośrednio zainteresowani unormowanym dostępem wglądu do obrazu w systemach monitoringu wizyjnego oraz dostępem do nagrań zarejestrowanych obrazów są również przedstawiciele organów ścigania, w tym w szczególności Policji, zarówno w kontekście skuteczności działań prewencyjnych, jak i możliwości dokonywania zatrzymań sprawców przestępstw i wykroczeń w trakcie popełniania czynów zabronionych czy ich dalszego ścigania.

Zasadniczym celem projektowanej regulacji jest więc unormowanie zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego w otwartej i zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego oraz praw osób, których wizerunki są obserwowane, rejestrowane lub przetwarzane w sposób umożliwiający identyfikację ich tożsamości.

Realizacja powyższego celu pozwoli na zagwarantowanie ochrony wartości konstytucyjnych w zakresie podstawowych praw obywatelskich, w tym ochrony danych osobowych i ochrony prywatności osób, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznych zasad stosowania monitoringu wizyjnego na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przewiduje się bowiem, że wprowadzenie projektu do polskiego systemu prawnego pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie monitoringu wizyjnego w pracy organów ścigania oraz aparatu wymiaru sprawiedliwości. Spodziewanym efektem regulacji ustawowej będzie także docelowe wzmocnienie roli prewencyjnej systemów monitoringu oraz – w szerszej perspektywie – osiągnięcie dużo większego wpływu na problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa lokalnego.

 1. Obowiązujący stan prawny

Obowiązujący w Polsce zakres formalno-prawnych podstaw instalowania i wykorzystywania monitoringu wizyjnego odnosi się jedynie do wybranych aspektów jego stosowania. Podstawy prawne do rejestracji obrazu (w niektórych przypadkach również dźwięku) – posiadają służby odpowiedzialne za kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym. Przepisy regulujące uprawnienia w powyższym zakresie określają w szczególności: ustawa o Policji, ustawa o Straży Granicznej, ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawa o kontroli skarbowej oraz ustawa o strażach gminnych.

Brak jest natomiast uregulowań w tym zakresie dotyczących innych podmiotów państwowych i prywatnych, w tym osób fizycznych. Wyjątek stanowią regulacje obejmujące określone sfery życia społecznego czy stanowiące podstawę do rejestrowania obrazu w określonych miejscach. Jako przykład wskazać tu można regulacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa imprez masowych (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych), systemu kontroli gier w kasynie gry (ustawa o grach hazardowych) czy stosowaniem rejestracji obrazu w miejscach detencji Policji (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb).

Ponadto kwestia dotycząca rejestracji obrazu i dźwięku w odniesieniu do czynności procesowych uregulowana została w art. 147 Kodeksu postępowania karnego.

Wprawdzie przytoczone powyżej regulacje nie wyczerpują wszystkich przepisów związanych z uprawnieniami do rejestracji obrazu, jednak wskazują one najbardziej wrażliwe obszary spośród tych, objętych regulacją.

 1. Zakres projektowanej regulacji

Przedmiotem regulacji ustawowej jest prowadzenie monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej lub zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony osób i mienia przez: podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, które nie realizują zadań publicznych. Projekt określa zasady instalowania i stosowania tych systemów monitoringu wizyjnego, w odniesieniu do których utrwalony obraz może być na bieżąco odbierany (wyłącznie oglądany), rejestrowany lub przetwarzany.

Zgodnie z założeniami monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej lub zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego będzie prowadzony zgodnie z zasadami legalizmu, celowości, proporcjonalności, minimalizacji ingerencji w inną przestrzeń niż w odniesieniu do której jest on realizowany oraz merytorycznej poprawności i adekwatności w stosunku do celów jego prowadzenia.

W zakresie rozróżnienia rodzajów przestrzeni, w której prowadzony jest monitoring proponuje się wyodrębnienie:

otwartej przestrzeni publicznej – przestrzeń powszechnie dostępna (np. ulice);

zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego – ograniczona obszarowo przestrzeń lub obiekt udostępnione do użytku publicznego na warunkach określonych przez właściciela lub zarządzającego (np. sklepy, budynki użyteczności publicznej, zakłady pracy);

przestrzeni prywatnej – przestrzeń lub obiekt wykorzystywany przez właściciela lub użytkownika wyłącznie w celach prywatnych.

Każdej osobie będzie przysługiwało prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym w otwartej przestrzeni publicznej lub zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Ochrona wizerunku przed rozpowszechnianiem dotyczyć będzie obrazu twarzy lub sylwetki umożliwiających identyfikację tożsamości osoby, której obraz jest odbierany lub zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego. Ponadto ochronie przed rozpowszechnianiem podlegać będzie także, odbierany lub zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego, obraz pojazdu o cechach pozwalających na identyfikację osoby fizycznej lub prawnej będącej właścicielem lub użytkownikiem pojazdu.

Dodatkowe obostrzenia dotyczą systemów monitoringu wizyjnego, w których dochodzi do przetwarzania obrazu rozumianego jako działania polegające na zestawieniu obrazu z danymi pozwalającymi na identyfikację tożsamości osoby objętej monitoringiem wizyjnym.

Przetwarzanie obrazu pochodzącego z systemów monitoringu wizyjnego będzie mogło być prowadzone ze względu na cele wynikające z niniejszej ustawy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ponadto będzie ono podlegać rygorom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych.

Przygotowywana ustawa określi:

zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej i w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego.

prawa osób, które znajdują się w otwartej przestrzeni publicznej lub zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego objętych monitoringiem wizyjnym;

zasady udostępniania wglądu do obrazu zarejestrowanego w systemach monitoringu wizyjnego oraz przekazywania kopii zarejestrowanego obrazu podmiotom uprawnionym;

przepisy karne.

Regulacja będzie miała zastosowanie w odniesieniu do:

monitoringu wizyjnego prowadzonego w otwartej przestrzeni publicznej lub zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony osób i mienia.

monitoringu wizyjnego, w odniesieniu do którego zarejestrowany obraz jest przetwarzany.

Ustawa nie obejmie natomiast:

Osób fizycznych, które prowadzą monitoring wizyjny wyłącznie w celach prywatnych i nie obejmujący otwartej przestrzeni publicznej lub zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego.

Kwestii związanych z rejestracją obrazu uregulowanych w przepisach odrębnych.

Systemów monitoringu wizyjnego, które uniemożliwiają konwersję optycznego obrazu do poziomu pozwalającego na obserwację lub rejestrację obrazu w zakresie objętym ochroną przed rozpowszechnianiem.

Proponuje się wprowadzenie następującego słownika ustawowego, zgodnie z którym pod pojęciami:

monitoringu wizyjnego – rozumie się przez to zdalny odbiór obrazu prowadzony w sposób systematyczny w przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w określonych punktach na obszarze monitorowanym lub w jego pobliżu, realizowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony osób i mienia.

systemu monitoringu wizyjnego – rozumie się przez to instalację składającą się ze sprzętowych i programowych elementów służącą do odbioru obrazu, jego rejestracji, odtwarzania lub przetwarzania w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności.

kamery – rozumie się przez to urządzenie stacjonarne lub obrotowe poruszające się po zaprogramowanych torach, służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego przekazywanego do prowadzenia bieżącej obserwacji lub rejestracji na nośnikach informacji.

podmiotu publicznego – rozumie się przez to organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz państwowe i komunalne jednostki organizacyjne.

otwartej przestrzeni publicznej – przestrzeń powszechnie dostępna.

zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego – rozumie się przez to ograniczoną obszarowo przestrzeń lub obiekt udostępnione do użytku publicznego na warunkach określonych przez właściciela lub zarządzającego.

przestrzeni prywatnej – rozumie się przez to przestrzeń lub obiekt wykorzystywany przez właściciela lub użytkownika wyłącznie w celach prywatnych.

przetwarzaniu obrazu – rozumie się przez to działania polegające na zestawieniu obrazu z danymi pozwalającymi na identyfikację tożsamości osoby objętej monitoringiem wizyjnym.

podmiotu uprawnionego – rozumie się przez to podmioty, które mogą mieć udostępniany wgląd do obrazu zarejestrowanego w systemach monitoringu wizyjnego oraz uzyskiwać kopie obrazu zarejestrowanego w systemach monitoringu wizyjnego, a także którym mogą być czasowo udostępniane systemy monitoringu wizyjnego. Podmiotami uprawnionymi w rozumieniu ustawy byłyby Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz straże gminne/miejskie.

administratora systemu monitoringu wizyjnego – rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydujące o celach i środkach funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej

Szeroki zakres obowiązków nakładanych na administratorów systemu dotyczy monitoringu wizyjnego stosowanego w otwartej przestrzeni publicznej.

Monitoring w otwartej przestrzeni publicznej może być prowadzony jedynie przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne działające na rzecz podmiotów publicznych oraz wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w celu ochrony osób i mienia. Natomiast inne formy rejestracji obrazu w otwartej przestrzeni publicznej mogą być prowadzone o ile nie naruszają zakresu objętego ochroną przed rozpowszechnianiem, chyba że realizowane są w celach prywatnych lub wynika to z przepisów odrębnych.

Proponuje się przyjęcie rozwiązań, które pozwolą na włączenie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji o zakładaniu lub rozbudowie systemów monitoringu wizyjnego poprzez zobowiązanie organów publicznych podejmujących decyzje w tym zakresie do prowadzenia konsultacji społecznych, prognozowania skuteczności funkcjonowania systemu i jej bieżącej oceny, dokonywania analizy rozwiązań alternatywnych, zapewnienia stałego dostępu do podstawowych informacji o wykorzystywanych systemach, w tym danych administratora.

Systemy monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej będą, nie rzadziej niż raz na rok, poddawane okresowej ocenie skuteczności ich funkcjonowania poprzez sporządzenie raportu uwzględniającego coroczną statystykę zdarzeń dotyczących naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego ujawnianych za pośrednictwem systemów monitoringu wizyjnego.

Wprowadzony zostanie również obowiązek oznaczenia miejsca usytuowania kamer wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego, który będzie wykonywany poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, zawierającej: piktogram, wskazanie administratora systemu monitoringu wizyjnego, wraz z danymi kontaktowymi.

W przypadku, jeśli ze względu na usytuowanie kamery brak jest możliwości jednoznacznego oznaczenia miejsca jej lokalizacji lub byłoby to niezasadne ze względu na realizację informacyjnego celu oznaczania miejsca usytuowania kamery, obowiązek będzie spełniany poprzez umiejscowienie tablicy informacyjnej w polu monitoringu kamery.

Kwestie związane z objęciem wycinka otwartej przestrzeni publicznej przez monitoring wizyjny prowadzony w celu ochrony osób i mienia w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego lub w przestrzeni prywatnej, zostały określone w rozdziale dotyczącym prowadzenia monitoringu wizyjnego w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego oraz monitoringu wizyjnego w przestrzeni prywatnej o ile obejmuje otwartą przestrzeń publiczną.

Monitoring wizyjny w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego oraz monitoring wizyjny prowadzony w przestrzeni prywatnej o ile obejmuje otwartą przestrzeń publiczną

Węższy zakres obowiązków dotyczyć będzie administratorów systemów monitoringu wizyjnego działających w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego.

Wiąże się to z faktem, iż tego rodzaju systemy służą nie tyle prowadzeniu ogólnych działań prewencyjnych, co ochronie osób i mienia znajdujących się na ściśle określonym obszarze.

Jednak w dalszym ciągu systemy takie mogą być wykorzystywane przy zachowaniu podstawowych zasad wskazanych powyżej, a ich administratorzy będą zobowiązani do oznakowania obszaru objętego monitoringiem wizyjnym.

Monitoring wizyjny w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego będzie mógł być prowadzony przez:

podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony osób i mienia.

podmioty nie realizujące zadań publicznych w celu ochrony osób i mienia.

Administratorzy systemów będą zobowiązani do poinformowania o objęciu monitoringiem wizyjnym zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego, nie poprzez oznaczenie lokalizacji poszczególnych kamer, lecz umieszczenie stosownych oznaczeń przy wejściu w obręb danej przestrzeni (budynku).

W tym wypadku wykorzystywane byłyby również tablice informacyjne zawierające: piktogram oraz, wskazanie danych administratora systemu monitoringu wizyjnego.

Przepisy dotyczące oznaczania o prowadzeniu monitoringu wizyjnego w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego stosuje się do monitoringu wizyjnego prowadzonego w środkach transportu, w których wykonywane są usługi transportowe osób.

Dodatkowe, wynikające z przepisów odrębnych, wymogi kontroli zostaną wprowadzone natomiast w odniesieniu do systemów monitoringu wizyjnego, w których dokonywane jest przetwarzanie obrazu, rozumiane jako działania polegające na zestawieniu obrazu z danymi pozwalającymi na identyfikację tożsamości osoby objętej monitoringiem wizyjnym (tak zdefiniowane przetwarzanie obrazu należy odróżnić od terminu „przetwarzanie danych” w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, który jest szerszy zakresowo, ponieważ obejmuje jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie czy usuwanie).

Administrator systemu monitoringu wizyjnego, nie będący podmiotem publicznym lub podmiotem niepublicznym realizującym zadania publiczne, nie będzie mógł przetwarzać obrazu, chyba że uprawnienie to wynika z odrębnych przepisów lub jest prowadzone w zakresie niezbędnym do realizacji ochrony osób i mienia na warunkach wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia oraz nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.

W odniesieniu do tego rodzaju systemów wprowadzony zostanie obowiązek rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a zastosowanie będą miały przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Natomiast obowiązek poinformowania o objęciu zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego monitoringiem wizyjnym w sytuacji przetwarzania obrazu, zostanie poszerzony o wskazanie: informacji o przetwarzaniu obrazu.

Monitoring wizyjny prowadzony w celu ochrony osób i mienia w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego lub w przestrzeni prywatnej może obejmować otwartą przestrzeń publiczną, tylko w takim zakresie, który pozostaje niezbędny dla realizacji celu prowadzenia monitoringu wizyjnego, tj. ochrony osób i mienia.

W tym wypadku zakazane będzie prowadzenie przetwarzania obrazu, w zakresie obejmującym otwartą przestrzeń publiczną.

Jeżeli monitoring prowadzony w przestrzeni prywatnej obejmuje przestrzeń otwartą, na zasadach określonych powyżej, administrator systemu jest zobowiązany do poinformowania o prowadzeniu monitoringu poprzez umieszczenie piktogramu na granicy przestrzeni prywatnej lub ścianie obiektu.

Poza zakresem niniejszej regulacji znalazły się natomiast systemy monitoringu wizyjnego, które uniemożliwiają konwersję optycznego obrazu do poziomu pozwalającego na obserwację lub rejestrację obrazu w zakresie objętym ochroną przed rozpowszechnianiem.

Są to przykładowo systemy pozwalające na liczenie osób wchodzących do danej przestrzeni czy badanie typowych zachowań, jednak sposób prowadzonej przez nie rejestracji obrazu uniemożliwia identyfikację osób, które znalazły się w ich obrębie.

Administrowanie systemem monitoringu wizyjnego

Administrator systemu monitoringu wizyjnego, będący organem, jednostką organizacyjną, podmiotem lub osobą decydującą o celach i środkach funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego .

Będzie on zobowiązany do zarządzania systemem w sposób zgodny z celami ustawy oraz kontrolowania prawidłowości funkcjonowania systemu. Ponadto będzie on zobowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę odbieranego, rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu, odpowiednią do zagrożeń, w tym do zabezpieczenia obrazu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem kopii zarejestrowanego obrazu przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą lub zniszczeniem zarejestrowanego obrazu.

Administrator systemu monitoringu wizyjnego będzie mógł powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, realizację zadań związanych z administrowaniem systemem monitoringu wizyjnego. W tym wypadku podmiot, o którym mowa powyżej, będzie mógł administrować systemem wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszej ustawy będzie spoczywać na administratorze systemu monitoringu wizyjnego, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za administrowanie systemem niezgodnie z tą umową.

Administrator systemu monitoringu wizyjnego wyznaczy administratora bezpieczeństwa systemu monitoringu wizyjnego nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa powyżej. Jeśli administrator systemu monitoringu wizyjnego nie wyznaczy administratora bezpieczeństwa systemu monitoringu wizyjnego, to samodzielnie pełni tę funkcję.

Do obsługi systemów monitoringu wizyjnego będą mogły być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie dostępowe nadane przez administratora systemu monitoringu wizyjnego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, a administrator systemu będzie zobowiązany do zapewnienia kontroli nad dostępem do systemu monitoringu wizyjnego.

Ponadto będzie on prowadził ewidencję osób upoważnionych do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego, która powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego, a także identyfikator, jeżeli jego istnienie wynika ze specyfiki systemu informatycznego.

Osoby, które zostaną upoważnione do dostępu do systemów monitoringu wizyjnego, będą obowiązane zachować w tajemnicy informacje uzyskane w trakcie prowadzenia monitoringu oraz dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia określi sposób prowadzenia i zakres dokumentacji określającej środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę odbieranego, rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu w odniesieniu do systemów monitoringu wizyjnego działających w otwartej przestrzeni publicznej.

Dodatkowe zadania zostaną nałożone na administratorów systemów monitoringu wizyjnego instalowanych w otwartej przestrzeni publicznej – będą oni zobowiązani do prowadzenia corocznej statystyki zdarzeń dotyczących naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego ujawnianych za pośrednictwem systemów monitoringu wizyjnego, z uwzględnieniem ich rodzajów. Administratorzy systemów monitoringu wizyjnego instalowanych w otwartej przestrzeni publicznej są również zobowiązani do posiadania procedur natychmiastowego informowania Policji w przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzeń dotyczących naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wprowadzony zostanie również minimalny termin przechowywania obrazu zarejestrowanego w systemach monitoringu wizyjnego działającego w otwartej przestrzeni publicznej – 30. Termin ten nie obejmuje systemów monitoringu wizyjnego działających w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego. Ponadto wprowadzony zostanie maksymalny czas przechowywania zarejestrowanego obrazu dla obu ww. przestrzeni – nie dłużej niż 90 dni, chyba że w tym okresie organy uprawnione wystąpią o zabezpieczenie zarejestrowanego obrazu w związku z prowadzonymi czynnościami.

Niszczenie nagrań będzie realizowane poprzez protokolarne zniszczenie nośnika, na którym zostały one utrwalone albo poprzez ich skasowanie lub nadpisywanie, przy równoczesnym zakazie ich technicznego odzyskiwania.

Ograniczenia w zakresie możliwości prowadzenia monitoringu wizyjnego

Proponuje się również wprowadzenie ustawowych ograniczeń w zakresie możliwości prowadzenia monitoringu wizyjnego. Zgodnie z nimi:

Monitoring wizyjny nie może być połączony z możliwością prowadzenia bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów, chyba że przepisy odrębne stanową inaczej.

Monitoring wizyjny nie może być prowadzony w miejscach, które mogłyby naruszać godność człowieka, chyba że dopuszczenie takie wynika z przepisów odrębnych.

Zakazane jest stosowanie atrap kamer w otwartej przestrzeni publicznej.

Uprawnienia organów ścigania

Założenie celu prowadzenia monitoringu wizyjnego jako zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony osób i mienia, implikuje potrzebę wprowadzenia szczegółowych regulacji dotyczących uprawnień służb działających w tym obszarze.

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw i wykroczeń, administrator systemu monitoringu wizyjnego bezzwłocznie udostępnia funkcjonariuszom lub żołnierzom podmiotów uprawnionych, wgląd do odbieranego lub zarejestrowanego obrazu z monitoringu wizyjnego. Administrator systemu monitoringu wizyjnego jest również zobowiązany do bezzwłocznego sporządzenia lub umożliwienia sporządzenia kopii zarejestrowanego obrazu dla podmiotów uprawnionych. Podmioty uprawnione mogą dokonywać wglądu do odbieranego lub zarejestrowanego obrazu z monitoringu wizyjnego albo uzyskiwać kopie zarejestrowanego obrazu wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla realizowanych przez nie zadań.

Udostępnienie wglądu do odbieranego lub zarejestrowanego obrazu w systemie monitoringu wizyjnego dokonywane będzie w sposób nieodpłatny na ustne żądanie funkcjonariusza albo żołnierza podmiotu uprawnionego i będzie odnotowywane w sporządzanej przez niego dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań.

Natomiast administrator systemu monitoringu wizyjnego będzie zobowiązany do umożliwienia sporządzenie kopii z nagrań, o których mowa powyżej:

funkcjonariuszowi albo żołnierzowi podmiotów uprawnionych wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub ich Zastępców albo osób przez nich upoważnionych oraz właściwego miejscowo komendanta straży gminnej/miejskiej lub jego zastępcy.

na ustne żądanie funkcjonariusza albo żołnierza posiadającego pisemne upoważnienie osób wskazanych powyżej.

Postępowanie z kopiami zarejestrowanego obrazu uzyskanymi w ww. warunkach, regulują przepisy odrębne.

Dodatkowo te z podmiotów uprawnionych, które na podstawie innych ustaw, posiadają uprawnienie do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, wykonując te czynności będą mogły korzystać z systemów monitoringu wizyjnego należących do innego administratora. Podmioty uprawnione mogą korzystać z systemów monitoringu wizyjnego należących do innego administratora tylko w niezbędnym zakresie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw i wykroczeń.

Przepisy karne

Wprowadzenie ww. obostrzeń i obowiązków skutkuje koniecznością opracowania odpowiednich przepisów karnych, dlatego też proponuje się wprowadzenie następujących zapisów:

Kto będąc do tego zobowiązanym nie oznacza miejsca usytuowania kamery albo przestrzeni lub obiektu objętych monitoringiem wizyjnym podlega grzywnie.

Kto prowadząc monitoring wizyjny dokonuje rejestracji dźwięku w sposób pozwalający na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto wbrew przepisom prawa prowadzi monitoring wizyjny, w miejscu które może skutkować naruszeniem godności osoby objętej monitoringiem wizyjnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto w sposób nieuprawniony prowadzi monitoring otwartej przestrzeni publicznej, zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego lub przestrzeni prywatnej osób trzecich, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto przechowuje nagrania, ponad czas, do którego jest uprawniony albo dokonał usunięcia danych przed terminem do którego przechowywania był zobowiązany, podlega grzywnie.

Kto dopuścił się technicznego odzyskania zarejestrowanego obrazu z monitoringu wizyjnego po upływie maksymalnego czasu jego przechowywania podlega grzywnie.

Kto przetwarza obraz, choć jego przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do którego przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto udostępnia obraz uzyskany z systemów monitoringu wizyjnego lub umożliwia dostęp do niego osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto administrując systemem monitoringu wizyjnego choćby nieumyślnie narusza obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę odbieranego, rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto będąc administratorem systemu monitoringu wizyjnego nie umożliwia podmiotom uprawnionym bezzwłocznego wglądu do odbieranego lub zarejestrowanego obrazu z monitoringu wizyjnego albo nie sporządzi lub uniemożliwi im sporządzenie kopii zarejestrowanego obrazu, podlega grzywnie.

Kto umyślnie uszkodził zarejestrowany obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego lub systemu monitoringu wizyjnego w celu uniemożliwienia dostępu do obrazu podmiotom uprawnionym lub uzyskania przez nie kopii zarejestrowanego obrazu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kto bezprawnie posługuje się kopiami zarejestrowanego obrazu pochodzącego z monitoringu wizyjnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

       1. Wyniki dotychczasowych konsultacji społecznych

Mając na uwadze stopień złożoności niniejszej problematyki, w szczególności w aspekcie wypracowania rozwiązań zapewniających zachowanie niezbędnej równowagi pomiędzy wykorzystywaniem monitoringu wizyjnego do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego czy ochrony osób i mienia a koniecznością respektowania praw obywatelskich, przed przystąpieniem do prac nad założeniami przyszłej regulacji ustawowej przeprowadzone zostały możliwie szerokie prace konsultacyjno-analityczne. Uczestniczyli w nich przedstawiciele m.in. Policji, Straży Granicznej, Prokuratury, Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, Urzędu Miasta st. Warszawy, którzy wskazali propozycje głównych obszarów przyszłej regulacji.

Następnie z uwagi na wieloaspektowość zagadnienia nawiązano współpracę z ogólnokrajowymi organizacjami przedstawicielskimi właściwymi w kwestiach ochrony praw obywatelskich, a także reprezentującymi branżę instalatorów tego rodzaju systemów oraz branżę ochrony osób i mienia. Organizacje te przedstawiły propozycje konkretnych rozwiązań ustawowych.

Ponadto realizowano również współpracę z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a przedstawiciele MSW uczestniczyli również w konferencjach i spotkaniach na temat regulacji kwestii monitoringu wizyjnego organizowanych m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z analizy uzyskanych informacji i opinii wynika, że wszystkie podmioty uczestniczące w konsultacjach z MSW potwierdziły zasadność przygotowania regulacji, która określałaby warunki stosowania monitoringu wizyjnego. Jednocześnie przeprowadzone konsultacje pozwoliły pozyskać szerokie spectrum opinii i stanowisk na temat głównych uwarunkowań przedmiotowych i podmiotowych przyszłej ustawy, jak również szczegółowe propozycje rozwiązań proceduralnych.

Na podstawie opracowanych kierunków przyszłej regulacji, ustawa o monitoringu wizyjnym określać będzie:

Prawa osób, które znajdują się w przestrzeni objętej monitoringiem wizyjnym.

Zasady postępowania przy instalowaniu i eksploatacji systemów monitoringu wizyjnego.

Zasady kontroli dla określonego rodzaju systemów monitoringu wizyjnego.

Zasady udostępniania nagrań z systemów monitoringu wizyjnego podmiotom uprawnionym.

Przepisy karne.

        1. Przykłady rozwiązań w innych krajach UE

W ramach prac w zakresie uregulowania zasad instalowania i prowadzenia monitoringu wizyjnego, dokonano analizy wybranych przykładów rozwiązań w krajach europejskich, które posiadają oddzielne regulacje w tym zakresie.

W Wielkiej Brytanii podstawowymi dokumentami regulującymi przedmiotową problematykę są: ustawa o ochronie swobód (Protection of Freedom Act 2012); Kodeks „Kamery dozoru. Kodeks praktyk” (Surveillance Camera Code of Practices); – rozporządzenie o uprawnieniach organów śledczych; – Kodeks praktyk CCTV (CCTV Code of Practices); ustawa o ochronie danych; rozporządzenie o uprawnieniach organów śledczych.

Specyfiką brytyjskiego ustawodawstwa jest szczególny nacisk położony na realizację obowiązku informacyjnego za pomocą czytelnych znaków zawierających dane operatora, w tym także osoby zobowiązanej do udzielania wszelkich dodatkowych informacji nad temat systemu i celu jego stosowania oraz procedur związanych z nagranymi danymi. Obowiązek powyższy muszą realizować obligatoryjnie wszystkie podmioty korzystające z monitoringu.

W przypadku przetwarzania zarejestrowanych danych, stosowane są przepisy ustawy o ochronie danych.

Od 2012 r. w Wlk. Brytanii istnieje stanowisko Komisarza ds. CCTV, który stoi na straży przestrzegania praw obywatelskich w kontekście stosowania monitoringu wizyjnego. W Finlandii podstawą prawną instalowania i stosowania monitoringu wizyjnego są:

ustawa o danych osobowych; ustawa o ochronie prywatności w miejscu pracy; Kodeks karny. Regulacje zawarte w ustawie o danych osobowych mają zastosowanie w przypadku, gdy celem monitoringu wizyjnego jest gromadzenie danych, rozumianych jako każdą formę umożliwiającą zidentyfikowanie osoby. Kodeks karny przewiduje zaś karę grzywny lub pozbawienia wolności (do 12 m-cy) za nielegalne stosowanie monitoringu, rozumiane jako naruszenie prywatności osób.

Ustawa o ochronie prywatności w miejscu pracy zabrania pracodawcy instalowania monitoringu wizyjnego w toaletach, szatniach, pomieszczeniach socjalnych.

W Austrii przepisy regulujące monitoring wizyjny określa ustawa o ochronie danych, której specyfiką są sprecyzowane kwestie: zasadności instalowania i stosowania monitoringu, celów nagrywania oraz okresu retencji zarejestrowanego materiału. W austriackim prawodawstwie funkcjonuje zasada usuwania utrwalonych danych po upływie 72 godzin.

W Austrii działa Komisja Ochrony Danych odpowiedzialna m.in. za rejestrację i kontrolę systemów monitoringu przed ich uruchomieniem, również na obszarach prywatnych.

W Szwecji przedmiotowe kwestie reguluje: ustawa o monitoringu publicznym; ustawa o ochronie danych osobowych.

Szwedzkie ustawodawstwo stosuje się w zależności od miejsca, w którym zainstalowano kamery monitoringu wizyjnego – w miejscu publicznym lub prywatnym. Do zainstalowania kamery w miejscu publicznym wymagane jest zezwolenie urzędu wojewódzkiego, który jest równocześnie organem nadzorującym funkcjonowanie monitoringu. W sytuacji monitorowania miejsc prywatnych (pomieszczenia zamknięte w szkołach, miejscach pracy), zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa nie przewiduje uzyskania zezwolenia na prace kamer, a funkcję kontrolną nad nimi sprawuje kontroler danych osobowych.

W Holandii problematykę monitoringu wizyjnego reguluje: ustawa o ochronie danych osobowych; dekret inspektora ochrony danych osobowych; Ustawa o gminach; Kodeks karny. W holenderskim systemie prawnym nagrania z monitoringu są traktowane jako dane osobowe w momencie kiedy pozwalają na identyfikacje nagranej osoby. Zabronione jest bezprawne filmowanie lub fotografowanie osób za pomocą jakichkolwiek zainstalowanych na stałe urządzeń w miejscach publicznych (drogi, centra handlowe, bary, restauracje, kasyna gry) oraz niepublicznych, np. w miejscach pracy. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja, w której pracodawca wykaże uzasadniony interes (np. zapobieganie kradzieżom) dodatkowo zrównoważony zachowaniem prawa do prywatności pracowników.

Na Węgrzech kwestie monitoringu reguluje: ustawa o monitorowaniu przestrzeni publicznej; ustawa o ochronie danych osobowych; Kodeks cywilny.

Ustawa o monitorowaniu przestrzeni publicznej określa m.in. zakres uprawnień służb miejskich oraz szczegółowe przesłanki i obowiązki informowania obywateli o monitorowanej przestrzeni. Kwestie dot. instalowania kamer w miejscach pracy reguluje ustawa o ochronie danych osobowych, która precyzyjnie określa cel takiego monitoringu – ochrona zdrowia i życia w zakładach o podwyższonym ryzyku oraz wprowadza zakaz jego instalowania w przebieralniach i toaletach.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prawo do rejestrowania obrazu dźwięku ma wyłącznie osoba występująca na takim nagraniu. Wszelkie formy powielania i rozpowszechniania bez zgody właściciela są zabronione i rozumiane jako naruszenie dóbr osobistych. Wyjątkiem są nagrania stanowiące dowody w postępowaniach karnych i postępowaniach o wykroczenia.

W Hiszpanii problematyka monitoringu została uregulowana w ustawie strukturalnej nr 4/1997, która określa zasady korzystania z kamer przez służby zajmujące się bezpieczeństwem w miejscach publicznych. Na podstawie niniejszej ustawy instalowanie kamer wideo lub jakiegokolwiek innego urządzenia technicznego służącego do wykonywania nagrań wymaga uzyskania zezwolenia specjalnej komisji, której przewodniczy sędzia, i w której skład wchodzą członkowie organu administracyjnego wydającego zezwolenie.

Podobne przepisy odnoszą się również do sektora prywatnego.

W Belgii, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 2007 r., regulującą instalowanie i użytkowanie kamer monitorujących, przyjęto zasady wymagające od podmiotu, który zamierza prowadzić monitoring, uzyskania pozytywnej opinii rady gminy, na terenie której znajduje się monitorowane miejsce oraz notyfikacji użytkowanego systemu do Komisji Ochrony Życia Prywatnego. W związku z powyższym podmiot, który ma zamiar wprowadzić stosowanie monitoringu, zobowiązany jest przedstawić odpowiednio przygotowany projekt funkcjonalny systemu monitoringu, celem zaopiniowania, radzie gminy, w której znajduje się monitorowane miejsce. Rada gminy wydaje opinię o zasadności prowadzenia monitoringu po konsultacjach z lokalnym szefem Policji. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii rady gminy podmiot może podjąć decyzję o wprowadzeniu monitoringu. Decyzja ta musi być przekazana najpóźniej w przeddzień uruchomienia systemu monitoringu, zarówno do Komisji Ochrony Życia Prywatnego, jak i właściwego miejscowo szefa Policji.

We Włoszech zasady stosowania monitoringu uregulowane zostały w ustawie o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z którą zgłoszenie systemów monitoringu do Urzędu Rzecznika Ochrony Danych Osobowych jest obligatoryjne tylko w sytuacji kiedy z uwagi na zastosowane technologie mogą zaistnieć szczególne zagrożenia dla ochrony danych osobowych. Zgłoszenie jest jednak bezwzględnie wymagane, jeśli system nadzoru wizyjnego występuje w połączeniu z zastosowaniem biometrii lub w połączeniu z systemem rozpoznawania twarzy – w celu np. identyfikacji osób.

     1. Oświadczenie o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

W 2008 r. Rada Unii Europejskiej wydała dokument pn. „Telewizja zamkniętego obiegu (CCTV) – wnioski z kwestionariuszy”, sporządzony w oparciu o dane policyjne państw UE dot. praktycznych aspektów stosowania monitoringu wizyjnego. Dokument jest formą zaleceń, zachęcających państwa UE do uregulowania problematyki monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie dostępu służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb specjalnych do nagrań, procedur umożliwiających transmisję oraz przegląd obrazów zapisanych w przedziale czasowym, możliwie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego, uwzględnienia zakazu publikowania nagrań przez podmioty prywatne w celach np. handlowych i marketingowych, unikania procedur określających zbyt długi okres przechowywania nagrań oraz określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa dla systemów monitoringu w oparciu o kategoryzacje obowiązków administratora.

          1. Skutki projektowanej ustawy

W ramach projektowanej regulacji nie przewiduje się skutków finansowych, których wysokość w istotny sposób wpływałaby na zwiększenie wydatków budżetu państwa oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty związane z dostosowaniem dotychczas wykorzystywanych systemów monitoringu wizyjnego oraz instalowanych na warunkach przyszłej ustawy, byłyby związane z dodatkowymi nakładami finansowymi na realizację obowiązku oznaczania kamer i monitorowanego obszaru (tabliczka z piktogramem oraz danymi adresowymi administratora systemu), zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności systemów działających w otwartej przestrzeni publicznej oraz zapewnienia warunków ich bezpieczeństwa. Jednak w odniesieniu do dwóch ostatnich kategorii znaczna część systemów działających w otwartej przestrzeni publicznej spełnia obecnie te kryteria.

Analogiczne koszty w zakresie oznaczania przestrzeni ponosiłyby podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne oraz podmioty sektora prywatnego stosujące monitoring wizyjny w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego.

Projekt regulacji zakłada ewentualne wpływy do budżetu państwa z tytułu nakładanych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów przyszłej ustawy.

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2714569.html

19 Gru 2013 21:13

Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Pewnie słyszeliście, że szykują się zmiany:
https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/11660,Przeciw-wielkiemu-bratu-ustawa-o-monitoringu-wizyjnym.html
http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/22768,Projekt-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html
niestety moim zdaniem na gorsze, jedynie przestępcy mogą się cieszyć. Obawiam się, że będzie problem z założeniem nawet prostego monitoringu sklepu itp. Na razie brak szczegółów, ale zapowiada się nieciekawie. Pomysł z tabliczką kontaktową do administratora to już w ogóle kiepski pomysł, różnie można to wykorzystać.

 

#2 19 Gru 2013 22:40

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Póki co jest to trochę niejasne. Nie rozumiem kto będzie tym administratorem monitoringu.
Jeżeli monitoring jest założony w małym sklepiku i obejmuje tylko ten sklepik to administrator z urzędu jakie będzie miał uprawnienia?
Tabliczka kontaktowa do administratora to rozumiem, że właśnie do tego urzędnika „administrator systemu nie będzie mógł zestawiać zarejestrowanego obrazu z danymi osobowymi pozwalającymi na określenie tożsamości danej osoby”. Bo przecież instalator systemu nie ma takich uprawnień.

#3 19 Gru 2013 22:44

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Czyli videorejestrator w samochodzie za przednia szybą tez będzie musiał być oznaczony piktogramem… 😀

 

#4 20 Gru 2013 08:53

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Mnie najbardziej ciekawi punkt o zakazie nagrywania audio i video naraz 🙂 – ciekawe co w przypadku imprez masowych 🙂

#5 20 Gru 2013 09:28

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Wg mnie jedna wielka papierologia i jeszce raz papierologia…… Obowiązki, obowiązki i jeszcze raz obowiązki.

Prywatni właściciele mają względny spokój – oprócz tego że muszą wyznaczyć administratora.

Natomiast monitoringi miejsc publicznych – tragedia…. ja wiem jak wyglądają monitoringi teraz w takich miejscach – często jest tak że szkoły czy urzędy nawet nie wiedzą jak obsługiwać poprawnie monitoring – a co dopiero prowadzenie papierologii.

Poszerzanie monitoringu poprzedzone będzie analiza czy kamera jest tam potrzebna – czyli następna papierologia 🙂

Tabliczki przy każdej kamerze – chcę zobaczyć minę konserwatora zabytków w krakowie…. jak pół Krakowa będzie oklejone naklejkami z piktogramem 🙂

extremeee napisał:
Mnie najbardziej ciekawi punkt o zakazie nagrywania audio i video naraz 🙂 – ciekawe co w przypadku imprez masowych 🙂

A to jest bardzo ciekawe…. nie wiem jak to może być praktycznie rozwiązane, bo rejestratory / programy – nie nagrają dźwięku jak nie ma obrazu…..

Co mi się podoba ? To uporządkowanie i przymus oznaczenia miejsc prywatnych tabliczkami że teren jest monitorowany.
Dzisiaj jest pełna samowolka – a to wg mnie nie jest dobre. Sam prywatnie chce wiedzieć gdzie mnie nagrywają.
Na plus tego wymogu jest to że często przy zdarzeniach (pobicia) ludzie na włąsną rękę szukają gdzie kto ma zainstalowane kamery – tutaj to bardzo ułatwi.

#6 20 Gru 2013 09:55

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


jpl napisał:
Na plus tego wymogu jest to że często przy zdarzeniach (pobicia) ludzie na włąsną rękę szukają gdzie kto ma zainstalowane kamery – tutaj to bardzo ułatwi.

Zgadza się, ale każdy kij ma dwa końce i szukać może nie koniecznie pobity.

#7 20 Gru 2013 09:56

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Zgadzam się z przedmówcą. Prywatnie dobrze jest wiedzieć gdzie Cię nagrywają i faktycznie pomoże to podczas zdarzeń.
Zastanawia mnie jeszcze taka sytuacja. Ktoś ma zamontowane kamery na własnej posesji tak, żeby było widać jakie samochody (90% tir-y) wjeżdżają do jego firmy. Sęk w tym, że kamery są tak ustawione, że łapią praktycznie całą drogę wzdłuż posesji. Takie ustawienie kamer pomogło już kilka razy policji… i teraz co musi je przestawić tak żeby nie nagrywały drogi?

# 20 Gru 2013 09:56  
 

#8 20 Gru 2013 10:01

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


raffaell_k napisał:
Zastanawia mnie jeszcze taka sytuacja. Ktoś ma zamontowane kamery na własnej posesji tak, żeby było widać jakie samochody (90% tir-y) wjeżdżają do jego firmy. Sęk w tym, że kamery są tak ustawione, że łapią praktycznie całą drogę wzdłuż posesji. Takie ustawienie kamer pomogło już kilka razy policji… i teraz co musi je przestawić tak żeby nie nagrywały drogi?

Tu pewnie będzie konieczna zgoda, obawiam się, że na początku będzie niezły bałagan i dużo niedomówień. Większość monitorowanych sklepów posiada kamerę na wejście a ta bardzo często łapie chodnik lub ulicę.

# 20 Gru 2013 10:08  
 

#10 20 Gru 2013 13:53

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Tommy82 napisał:
telbod
Od rejestratora wykorzystywanego do celów prywatnych pewnie się odwalą tak samo jak nie musisz zgłaszać do GIODO notesu z numerami ciotek którym kartki na święta wysyłasz jako zbioru danych osobowych.

Tommy82 masz rację tylko że obawiam się co w sytuacji gdy ten prywatny monitoring obejmuje swym zasięgiem miejsce publiczne jakim jest np kawałek ulicy przed sklepem lub coś podobnego 😉
EDIT – teraz zauważyłem co napisałeś wyżej 😉

@jpl pewnie któryś z „ekspertów” z którymi się konsultowano coś takiego spłodził 😉
Oby nie skończyło używaniem zwykłych dyktafonów 😛

#11 20 Gru 2013 14:30

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Czyli w świetle prawa : ja osoba prywatna idąc sobie miastem i przechodząc obok np. spożywczego gdzie jest monitoring (ale nie wchodząc na jego teren, teren sklepu i posesji właściciela) i będąc zarejestrowanym na nagraniu z kamery zewnętrznej , lub wewn. która obejmuje miejsce publiczne ( w tym wypadku chodnik przed sklepem) , Mam prawo pozwać właściciela monitoringu za wykorzystywanie wizerunku mojej osoby , i za bezprawną rejestrację moich zachowań (A może podrapałem się po plecach). Bardzo dobrze.

#12 20 Gru 2013 14:56

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Durnota i głupota. Miejsce publiczne to miejsce ogolnodostępne i wolno mi robic na tym terenie wszystko . Czyli fotografować , rejestrować audio lub video … Ale materiałów tych nie mogę upubliczniać bez zgody odpowiednich władz w przypadku przestępstw. I więcej innych przepisów nie trzeba.

#13 20 Gru 2013 15:11

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


brofran napisał:
Ale materiałów tych nie mogę upubliczniać bez zgody odpowiednich władz w przypadku przestępstw.

Teoretycznie tak. Ale przestępca Cię pozwie za wykorzystywanie jego wizerunku.
Reasumując, władza nakaże Ci udostępnić nagrania ( bo coś się stało itp. ) , a spotkasz się w sądzie z przestępcą który Cię pozwie i wygra. Wykorzystywanie czyjegoś wizerunku ( nagrania wideo , zdjęcia) bez jego zgody jest przestępstwem.
Z jednej strony źle, z drugiej dobrze. Niedługo żeby we własnym domu iść posiedzieć na sedesie trzeba będzie petycje pisać. Że o zakładach pracy nie wspomnę. Jak w powieści Orwella.

#14 20 Gru 2013 16:47

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Z tą przestrzenią publiczną będą jaja. W praktyce będzie tak że ludzie będą maskowac obszary na kamerach za własnym podworkiem, żeby mieć spokój…. Czyli jak cię podbija na ulicy to nikt nic nie będzie widział, jak miasto nie postawi wszędzie kamer to będzie można wszystko niszczyć.

#15 20 Gru 2013 19:52

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Super…. Powieśmy tabliczki z informacją o monitorowanym obiekcie żeby bandziorki mogły przed wejściem kaptury pozakładać na głowy. Popadamy ze skrajności w skrajność. Może jeszcze każmy założyć tabliczki na szyjach wszystkim którzy za pomocą swojego telefonu nagrywają własne dziecko na placu zabaw czy spacerze w parku.
paranoja…

#16 20 Gru 2013 20:34

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


rogerrrr napisał:
Super…. Powieśmy tabliczki z informacją o monitorowanym obiekcie żeby bandziorki mogły przed wejściem kaptury pozakładać na głowy.

Dodatkowo jeszcze jest propozycja o umieszczaniu informacji dotyczącej rozmieszczenia kamer…

#17 22 Gru 2013 11:27

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Tragedia – urzędowa głupota w pełnej krasie
Pisałem wielokrotnie jak to powinno wyglądać – jak grochem o ściane
pozbieram to co pisałem i pokaże czym to sie różni a teraz fragment z tego ministerialnego zbioru głupot:
„Dodatkowe zadania zostaną nałożone także na administratorów systemów monitoringu wizyjnego instalowanych w otwartej przestrzeni publicznej – będą oni zobowiązani m.in. do prowadzenia corocznej statystyki naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego ujawnianych za pośrednictwem systemów monitoringu wizyjnego.”
Manka wstańka
Były przestępstwa – założyli monitoring- przestępstwa zmniejszyły się – więc zdjąć monitoring bo niepotrzebny- przestępcy wrócili

Więzienia
Około 40 samobójstw rocznie ale w toaletach nie wolno montować kamer bo to narusza….
co narusza?
Życie jest najważniejsze.

Nie wolno stawiać wymagań:
– których spełnienie nie jest możliwe,
– które zwiększają koszty bez ulg podatkowych lub możliwości odpisania od podatków,
– których kontrola wykonania nie jest możliwa
Proste?
Oczywiste?
A teraz przeczytajcie propozycje jakie władze ustalają i sprawdźcie czy spełniają te trzy proste warunki

#18 24 Gru 2013 08:09

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Po kolei ale nie w kolejności zapisów
-zakaz montowania atrap-
Stadion Narodowy – 560 kamer – 10 ludzi na trzech stanowiskach obserwuje obrazy z kamer
Praktyka mówi, że jeden operator jest w stanie „widzieć” około 8 obrazów jednocześnie
– czyli 10 operatorów widzi teoretycznie obrazy z 80 kamer – teoretycznie bo sa oni w trzech centrach i mogą ogladać te same kamery ale zostawmy i przyjmijmy optymistyczny wariant = 80 kamer jest pod obserwacją
A co z pozostałymi 480 kamerami?
A one zostały zamontowane zgodnie z radosną twórczością „Ustawy o rejestracji przebiegu imprez masowych”
Zwiększają bezpieczeństwo?
Nie
Dlaczego?
Bo większości obrazów nikt nie ogląda.
To po co one?
Aby zwiększyć statystykę wykrywania Policji
A to zwiększenie wykrywalności zwiększa bezpieczeństwo?
Nie
Bo bezpieczeństwo zwiększa się zmniejszając lub zapobiegając skutkom działań niepożądanych w trakcie ich trwania a nie po fakcie
Czyli większość kamer na SN w momencie gdy się coś dzieje to atrapy – owszem po wydarzeniu zwiększają szansę wykrycia sprawców ale w chwili samego wydarzenia nie różnią się od atrap
Atrapy – widoczne atrapy – mają swoją rolę w planowaniu ochrony – gdy chcemy tanim kosztem „przesunąć”w inne miejsce ewentualne działania przestępcze np tam gdzie są ukryte kamery ‚/nie dotyczy to SN/
Czy atrapa jest kamera z której obraz nie oglądany na bieżąco?’
W większości przypadków – TAK
I tyle na temat Atrap których montażu chce zabronić ustawodawca
cdn

Dodano po 3 [minuty]:

-Narzucenie górnej granicy przechowywania nagrań –
Aż prosi się czy nie jest to „lokowanie konkretnego produktu” bo w PN EN 50132-1 nie ma w żadnej klasie ograniczenia górnej granicy – ważna jest dolna granic czyli nie mniej niż….
a nie nie dłużej niż…..
Lokowanie produktu?
Bardzo prawdopodobne

Dodano po 5 [minuty]:

– Ponadto ochronie przed rozpowszechnianiem podlegać będzie także, odbierany lub zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego, obraz pojazdu o cechach pozwalających na identyfikację osoby fizycznej lub prawnej będącej właścicielem lub użytkownikiem pojazdu.-
Twój system CCTV nagrał samochód złodziej – możesz czy nie aby ich złapać upowszechnić ich obraz w internecie?
–Kto udostępnia obraz uzyskany z systemów monitoringu wizyjnego lub umożliwia dostęp do niego osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.–
Zmieniłbym na -kto udostępnia obraz uzyskany z CCTV …. niezgodnie z przeznaczeniem …
czyli dla ośmieszenia np ale niby dlaczego nie rozpowszechniać jak złodziejaszek przychodzi i kradnie ewidentnie

Dodano po 1 [minuty]:

—Kto przechowuje nagrania, ponad czas, do którego jest uprawniony albo dokonał usunięcia danych przed terminem do którego przechowywania był zobowiązany, podlega grzywnie.—
Ten zapis -ponad czas- jest wg mnie lokowaniem produktu

Dodano po 3 [minuty]:

–Kto wbrew przepisom prawa prowadzi monitoring wizyjny, w miejscu które może skutkować naruszeniem godności osoby objętej monitoringiem wizyjnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.–
Czyli zostawmy możliwość mordowania niepożądanych więźniów w toaletach bo jakiś mądry nie wie, że można tam zamontować kamery z rozmytym obrazem – nie narusza to godności ale skutecznie zapobiega „samobójstwom” – około 40 rocznie
Inny przykład
Zakład produkuje bardzo drogie ale drobne przedmioty
Wg tej propozycji mozna zamontować kamery w toaletach?
Nie
Można kraść dzięki temu?
Można

#19 24 Gru 2013 08:29

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


SJS napisał:
niby dlaczego nie rozpowszechniać jak złodziejaszek przychodzi i kradnie ewidentnie

Bo złodziejem zostajesz tylko gdy zostaniesz skazany przez sąd. 😉

#20 24 Gru 2013 08:39

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


policja zwykle po około pół roku puszcza nagrania z miejsca przestępstwa czyli wtedy gdy już większość ludzi która mogła pomóc w ustaleniu nie pamięta co wtedy robili
Sklep
Co dzień przychodzi i albo żre albo chowa towaru po kilkaset złotych ale mniej niz by uznać za przestępstwo
Ma prawo sklepikarza bronić swego i pokazać twarz i moment popełniania przestępstwa?

#21 24 Gru 2013 16:43

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


SJS napisał:
Ma prawo sklepikarza bronić swego i pokazać twarz i moment popełniania przestępstwa?

No właśnie nasze wspaniałe – czytaj durne prawo nie pozwala na to , czyli chroni złodzieja a nie poszkodowanego sklepikarza. Podobna sytuacja gdy bandzior na nagraniu z monitoringu ma zamazaną twarz , a pobity przechodzień już nie . Paranoja nie ochrona dóbr osobistych !!

# 24 Gru 2013 16:43  
 

#22 28 Gru 2013 20:22

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


„kamery – rozumie się przez to urządzenie stacjonarne lub obrotowe poruszające się
po zaprogramowanych torach”

Czyli obrotówka która nie jeździ po trasie a steruje nią ochroniarz nie jest już kamerą?

#23 28 Gru 2013 20:51

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Pewnie interpretacja będzie taka że w przypadku sterowania przez ochroniarza trasa programowana jest na bieżąco.

#24 31 Gru 2013 11:09

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Czy monitoringiem jest system satelitarny?
Sądzę, że tak.
Czy można ustalić jakiego koloru samochody i kiedy stały pod moim domem?
Tak, chociaż nie jest to podgląd ciągły czasowo.
Czy cechy monitoringu ma system GPS i Google Earth?
Zdecydowanie tak.
Pierwszy ma zdjęcia obiektów – podjeżdżasz pod końcowy obiekt i masz zdjęcie tego miejsca pokazywane na ekranie.
Przy pomocy Google Earth „chodzisz” po swojej ulicy widząc numery samochodów, ludzi – jest to co prawda widok z przeszłości ale czyż ogladania nagrań nie jest widokiem z przeszłości?
1. nie wolno stawiać wymagań który spełnienie nie będzie możliwe – a projekt Ustawy takie wymagania – obostrzenia – stawia
2. Ustawa może obowiązywać tylko na terytorium Polski ale przecież:
– satelity nie należą do nas
– nagrania z dowolnych kamer mogą odbywać się przy wykorzystywaniu internetu i np w „Chmurze” a te serwery mogą być np w … Maroku
więc wracamy na ziemię
„nie wolno stawiać wymagań których spełnienie nie będzie możliwe „

#25 31 Gru 2013 11:14

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Orwellowski scenariusz się spełnia,sami urządzamy sobie piekło a potem nikt nie wie dlaczego tak jest.

#26 31 Gru 2013 12:25

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Już wam mówię o co chodzi. Obywatel z materiałem wideo jest bardziej awanturujący się niż taki który nie ma materiału wideo. Chodzi o utrudnienie zdobycia materiałów dotyczących popełnienia przestępstwa/wykroczenia przez poszkodowanych i nie tylko. Bo to obnaża słabość systemu. Po prostu Policja i inne służby chcą mieć święty spokój, i natychmiast umarzać sprawy dotyczące np urwanego lusterka. A jak obywatel, przytarga dowód w postaci materiału wideo (nota bene odwalając robotę pożal się Boże Policji zdobywając go sam) no to nie ma zmiłuj, sprawa do umorzenia się przeciągnie. Te chore Państwo jeszcze nic dobrego dla nas nie zrobiło, i nie łudźmy się, te przepisy też nie są dla naszego dobra. Kto mi zapewni bezpieczeństwo przed moim własnym domem ? Policja ? Oni zjawiają się tylko do pijaczka pod sklepem i to na dwa radiowozy. A kiedy są na prawdę potrzebni to ich nie ma bo maja interwencję, j/w. Więc będę nagrywał.

#27 01 Sty 2014 00:13

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Google nie jest podmiotem Polskim a ustawa dotyczy podmiotów Polskich

 

#28 01 Sty 2014 01:18

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Chyba nie wiesz co zawierają zasoby Google
Umieszczę za kilkanaście godzin przykład co tam można obejrzeć
… Polsce

#29 01 Sty 2014 18:47

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


Pozatym przecytaj dokładnie ten projekt ustawy i sie zastanów co za głupoty wypisujesz. tj. Ustawa precyuje co to jest monitoring wizyjny i czego dokładne dotyczy. Google earth nie jest monitoringiem tylko systemem zdjec satelitarnych. Z tego co piszesz to jak chce zrobic zdjecie dziecku w parku na spacerze i w kazde pojawi sie osoba x to musze ja ptac o pozwolenie?? Przeczytaj ten projekt ze zrozumieniem.

Pozatym google nie prowadzi transmisji online z kamer

 

#30 01 Sty 2014 21:16

Re: Nadchodząca ustawa o monitoringu wizyjnym – co o tym sądzicie ?


1. ogólne niezrozumienie treści projektowanej ustawy, która dotyczy rejestracji zdarzeń w SYSTEMACH MONITORINGU a nie np robienia zdjęć, nagrywania telefonem czy kamerka
2. systemy monitoringu montuje się nie tylko po to, by na bieżąco obserwować zdarzenia, a przede wszystkim po to by mieć możliwość odtworzyć to co się działo – po to własnie są rejestratory – stąd uwagi np o CCTV na stadionie narodowym pozbawione są sensu – w tak dużych systemach chodzi o optymalny dobór ilości kamer rejestratorów i bezpośredniej obserwacji
3. uwagi o Google jako systemie monitoringu pozbawione są logiki – gdyby przyjąć taka filozofię myślenia – to nie można by nagrać byle reportażu telewizyjnego i pokazać przypadkowo złapanych w kadrze np ludzi i samochodów
4. administrator danych ta funkcja rzeczywiście nie jest doprecyzowana w założeniach ustawy ale z tym jest najmniejszy problem
5. oznakowanie kamer – to rzecz wątpliwa w tych założeniach, ale trochę racji w tym jest tylko podejrzewam ze sprowadzi się to do ogólnej informacji o zainstalowaniu systemu
6. podstawowy mankament założeń to czas przechowywania danych – 90 dni – a co jak przegram dane z dysku na płytę czy pędraka i zapomnę zniszczyć płytę lub skasować zapis na pędraku – kto i jak zresztą może to sprawdzić?
7. następne – a co będzie jak nie włożę twardego dysku do rejestratora? kto mnie zmusi, albo jak dysk padnie?
8. faktycznie niezrozumiały jest zakaz jednoczesnego nagrywania audio i video
8.a najprostsze wyjaśnienie tej ustawy to: „jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę”, bo kto zwróci uwagę na to ze taka ustawa wchodzi w życie- paru instalatorów, kilkanaście firm ochroniarskich i paru „zwykłych” obywateli mających zainstalowane kamerki. A zauważcie za brak oznakowania, za brak wyznaczonego administratora i za parę jeszcze innych rzeczy podstawowa i najmniej dotkliwa kara to grzywna i jak minie vacatio legis puści się paru dzielnicowych i trochę strażników miejskich i można łatwo policzyć jakie wpływy do budżetu – nie wątpię ze krótkookresowo nawet wyższe od dochodów z zakładu foto Rostowskiego (czytaj z fotoradarów ITD), bo tu za montaż nawet się nie płaci a wystarczy zwykły spacerek. A nadto ile zarobią „zaprzyjaźnione” firmy za projekty oznakowania i produkcje takowego? to też jest ciekawe pytanie bo konkurs podobno juzżzostał ogłoszony
Tyle na razie w temacie

ps samo istnienie monitoringu wizyjnego ma tzw. działanie prewencyjne a więc jest uzasadnione a nie tylko ma na celu wychwytywanie na bieżąco jakich zdarzeń i ich rejestrację

popatrzcie też uważnie: w googlach nr rej i twarze są zamazane