populizm najbardziej podoba mi sie w polityce

Racjonalny” Ustawodawca

czyli w alkoholowych oparach absurdu ustawodawczego

1 stycznia 2014 r. w Kamieniu Pomorskim stała się rzecz straszna … kierujący pojazdem mechanicznym wjechał w grupę pieszych. W wyniku obrażeń śmierć poniosło 6 osób. U kierującego pojazdem stwierdzono obecność alkoholu w organizmie, którego stężenie wyniosło według doniesień medialnych c.a. 2 promile. W obliczu tragedii w ciągu 6 dni Rząd w imię walki z „pijanymi kierowcami” przyjął pierwsze rekomendacje, które przedstawiają się następująco:

 • Zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat dla osoby po raz 1. przyłapanej na jeździe po alkoholu

 • Utrata prawa jazdy na okres od 5 do 15 lat dla osoby po raz 2. przyłapanej na jeździe po alkoholu

 • Obowiązek wpłaty nawiązki w wysokości min. 5 tys. przez osoby po raz pierwszy przyłapane na jeździe po alkoholu (maksymalna wysokość nawiązki to 100 tys. zł.)

 • Obowiązek wpłaty nawiązki w wysokości min. 10 tys. przez osoby po raz drugi przyłapanej na jeździe po alkoholu (maksymalna wysokość nawiązki to 100 tys. zł.)

 • Publikacja danych osoby przyłapanej na jeździe w nietrzeźwości, po ogłoszeniu wyroku

 • Alkomat obowiązkowo w każdym aucie

 • Prowadzenie samochodu bez uprawnienia będzie przestępstwem (obecnie jest to wykroczenie)

Powyższe rekomendacje znajdują się pod tym adresem https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/walka-z-pijanymi-kierowcami-rekomendacje-rzadu.html

alkomat rząd mówi stop

Okoliczność, że Prezes Rady Ministrów nie dostrzega różnicy pomiędzy zakazem prowadzenia pojazdów a utratą prawa jazdy można jeszcze wytłumaczyć, natomiast ta drobna różnica powinna zostać wychwycona przez Ministra Sprawiedliwości, czy też Ministra Spraw Wewnętrznych. Dlaczego tak się nie stało i oficjalna rekomendacja Rządu o tej treści widnieje na stronie Prezesa Rady Ministrów niech pozostanie tajemnicą.

Przejdźmy teraz do analizy niektórych rekomendacji Rządu Najjaśniejszej

Jedną z rekomendacji Rządu jest m.in. publikacja danych osoby przyłapanej na jeździe w nietrzeźwości, po ogłoszeniu wyroku.

Zgodnie z art. 50 k.k. „Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego

W propozycji Rządu publikacja wyroku schodzi na drugi plan, istotna jest publikacja danych osoby (być może także adresu zamieszkania, wizerunku, nr PESEL, nr NIP) przyłapanej na jeździe w nietrzeźwości.

Co do tej propozycji Rządu nasuwa się kilka pytań

 1. Czy publikacja nastąpi w telewizji publicznej, nadawcach prywatnych, prasie, Internecie.

 2. Czy publikacja nastąpi w momencie ujawnienia występku przez organy ściągania,

 3. Czy organy ścigania będą zobowiązane niezwłocznie publikować dane osób zatrzymanych, czy też dopiero po ich skazaniu prawomocnym wyrokiem

 4. Czy propozycja publikacja danych osoby, była konsultowana z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych.

 5. Czy publikacja danych osoby będzie instytucją niezależną od publikacji wyroku, o którym wspomina art. 50 k.k.

Populizm-kiełbasa-wyborczahttp://tatulowe.blog.onet.pl/files/2012/11/Populizm-kie%25C5%2582basa-wyborcza.jpg

Odnośnie obowiązkowego posiadania alkomatu w aucie Rząd nie wyjaśnił czy dotyczy to tylko samochodów, czy też motocykli samolotów, statków. Czy w przypadku, gdy kierowca motocykla będzie posiadał alkomat przy sobie, natomiast nie będzie alkomatu w motocyklu z uwagi na brak możliwości umieszczenia alkomatu w motocyklu, kierujący motocyklem będzie podlegał karze administracyjnej. Czy koszt zakupu alkomatu będzie kosztem w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym, czy będzie przysługiwało prawo do rozliczenia podatku naliczonego od zakupu alkomatu. Czy alkomat będzie musiał posiadać świadectwo homologacji. Co będzie w przypadku, gdy w trakcie kontroli alkomat w pojeździe pokaże inny wynik niż urządzenie posiadane przez funkcjonariuszy Policji. Który wynik będzie poprawny.

Ostatnia propozycja Rządu

Prowadzenie samochodu bez uprawnienia będzie przestępstwem (obecnie jest to wykroczenie)

Dotychczasowy art. 94 § 1 k.w. dotyczący kierujących samochodem (motocyklem już nie) będzie stanowił przestępstwo.

Rząd działając pod wpływem afektu być może zapomniał o pewnych okolicznościach.

Otóż utrata prawa jazdy może nastąpić również w przypadku przekroczenia limitu tzw. punktów karnych. Zapomniał także, o czym już wspomniano, że czym innym jest utrata uprawnień do prowadzenia pojazdami, czym innym jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn jest określony w art. 244 k.k.

Rząd zamierza pociągać do odpowiedzialności karnej przynajmniej następujące kategorie osób:

Osoby, które prowadzą pojazd mechaniczny, lecz nie uzyskały jeszcze uprawnień do kierowania pojazdami,

Osoby, które utraciły prawo jazdy w wyniku przekroczenia limitu tzw. „punktów karnych” i zostały zatrzymane przed zdaniem egzaminu potwierdzającego posiadane umiejętności.

Tego niestety nasz Rząd nie przewidział (być może jest to spowodowane niedostrzeżeniem drobnej różnicy pomiędzy zakazem prowadzenia pojazdów a utratą prawa jazdy o czym wspomniano wcześniej).

W konsekwencji „przekucie” w ustawę propozycji Rządu doprowadzi do sytuacji, w której w Zakładach Karnych miejsce „pijanych rowerzystów” zajmą osoby prowadzące pojazdy bez uprawnień.

Będzie to stanowiło istny chichot historii wobec niedawnej nowelizacji k.k., w której to uchylono art. 178a § 2 k.k.

alko screen roweryhttp://ibikekrakow.com/2013/10/19/jazda-rowerem-pod-wplywem-alkoholu-tylko-wykroczeniem/

http://www.youtube.com/watch?v=jlKFzJVrPnw

Rząd, w celu przypodobaniu się poruszonej opinii publicznej miota się bezładnie zapominając o tym, że to co zrobił wczoraj pozostaje w sprzeczności z tym co zamierza zrobić jutro…

Ale czego oczekiwać od Rządu w roku wyborczym 2014.

W roku wyborczym najważniejsze jest przypodobanie się elektoratowi bez względu na konsekwencje i zmarnowanie życia wielu ludziom.

Mleczko_Honor godność moge tak w nieskonczoność

Dzięki spełnieniu oczekiwań wyborców domagających się krwi w komentarzach pod „bydlakowatymi” artykułami „Fakt.pl” – ustawodawca upiecze kilka pieczeni na 1 ogniu.

1/. nabije sobie punktów w słupkach sondażowych i zwiększy szanse na wygraną w wyborach,

2/. odwróci uwagę publiczną od kwestii przejęcia środków OFE do ZUSu i opłakanego stanu finansów publicznych oraz publicznej służby zdrowia

3/. udowodni, że partia rządząca nie jest taka zła, jak jest.

Na zakończenie ze zdziwieniem należy zauważyć całkowity brak reakcji na tragiczne wydarzenia w Kamieniu Pomorskim resortu Edukacji. To właśnie od stworzenia programu edukacji obywateli odbywającej się w przedszkolach, żłobkach, szkołach podstawowych, gimnazjach i innych szkołach powinna zacząć się dyskusja jak uniknąć takich tragicznych przypadków. Niestety najłatwiejszą drogą jest w przypływie chwili zaostrzenie obowiązujących przepisów karnych.

Z komentarzy na grupie fb Polska Palestra:

* „MM”: Pogłoski o racjonalności ustawodawcy są daleko przesadzone.

* ” ING”: Do mnie takie pogłoski nawet nie dotarły”

alkomat komentzarz z grupy PPalkomaty w kazdym aucie

Dariusz Goliński

Artykuł powiązany:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/05/nowa-mama-madzi-noworocznym-prezentem-dla-mas/