czekajac na awizohttps://www.facebook.com/SlepymOkiemTemidy?fref=ts

W związku z faktem, iż nie doczekaliśmy się odpowiedzi na ani jedno  pytanie postawione tutaj:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/10/waclaw-jarzabek-pyta-pgp-o-giodo-7-tys-placowek-i-cypr/

i tutaj: https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/03/nowe-doreczenia-czyli-wezwanie-z-sadu-i-wyrok-z-uzasem-na-cpn/

Kopiujemy je z artykułu źródłowego raz jeszcze i dodajemy nowe:

7000 placówek Polskiej Grupy Pocztowej (wskazanych w oświadczeniu na użytek przetargu) – to mamy rozumieć te CPN-y, kwiaciarnie, sklepy rybne, sklepy monopolowe, “Przysmaki Pupila”, domy weselne i zakłady pogrzebowe, czy jakieś inne ?

Czy KIO rozpoznając odwołanie PGP dysponował specyfikacją tych placówek wraz z ich adresami ?

Jeśli te 7000 placówek PGP to nie te słynne medialnie punkty odbioru korespondencji – to co się z nimi, tymi normalnymi,  stało ?

W związku z faktem, że do dnia 13 stycznia 2014 r. PGP administrujące od 6 lat bazą danych osobowych – nie zgłosiło posiadanych rejestrów baz danych do GIODO:

Kiedy pójdzie ktoś z PGP  po 6 latach administrowania danymi osobowymi bez zgłoszenia do rejestracji – wreszcie to zgłosić ?

Jakiego rodzaju są zawierane umowy z doręczycielami i gdzie podatki od zysku z przetargu będą płacone przez PGP ?

PGP zgodnie z art. 41 prawa pocztowego jako operator pocztowy jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.

Jak zabezpieczył kioski, salony fryzjerskie, sklepy mięsne i CPN-y ?

W przesyłkach znajdować się będą przecież akta przesyłane biegłym, innym sądom, czy prokuraturom. Często spraw toczących się z wyłączeniem jawności i wielotomowych.

Kiosk i CPN, czy mięsny posiadają magazyn na bezpieczne składowanie takich przesyłek ?

Dlaczego pgp nie okleja listów erkami chociaż takie są warunki umowy ?

(vide: http://prokuratura-szczecin-zz.pl/?p=137)

PGP kto ma naklejać erki

Czy wysyłanie przesyłek o wartości powyżej 20 zł  nie jest sprzeczne z  regulaminem PGP ?

(vide: par. 3 ust. 2 regulaminu:

2. W przesyłkach zwykłych, reklamowych, oraz rejestrowanych nie można przesyłać materiałów o wartości przewyższającej kwotę 20 złotych, lub z których wynikałyby roszczenia przewyższające tę kwotę.

3. Materiały o wartości przewyższającej kwotę 20 zł można przesyłać w ubezpieczonych przesyłkach rejestrowanych zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.)

Czy PGP zamierza zmienić regulamin, żeby dostosować go do warunków świadczonej usługi ?

Czy pgp zamierza zmienić regulamin i wprowadzić zasady doręczania za granicą ?

(z regulaminu: Operator świadczy usługi pocztowe na wybranym obszarze na terytorium Polski. Informację o aktualnym obszarze doręczania Operator udostępnia poprzez stronę internetową (www.pgpsa.pl). Szczegółową informację o aktualnym obszarze doręczania Operator udostępnia również w każdym Oddziale i Punkcie Odbioru Korespondencji. Wykaz miejscowości, oraz adresy w których Operator posiada własne Oddziały znajduje się w jego siedzibie oraz każdym Oddziale Operatora.)

Czy PGP dokonuje doręczeń do skrytek pocztowych w placówkach pocztowych Poczty Polskiej – a jeżeli nie to w jaki sposób wywiązuje się z obowiązku doręczenia przesyłki adresatowi i awizowania takiej korespondencji ?

Czy każdy  z Państwa i agentów pracowników jest niekarany ?

Czy w razie naruszenia poufności danych osobowych adresata to Państwa spółka ponosi w całości odpowiedzialność za ewentualne straty lub szkody ?

waga

Materiały, które zmotywowały nas do zadania pytań dodatkowych:

http://sadowe.p2a.pl/viewtopic.php?id=1354&p=3

PGP koment z forum prac sądu1PGP forum prac sadu koment2PGP forum prac sadu koment 3http://sub-iudice.blogspot.com/2014/01/przejsciowe-trudnosci.html

PGP sub iudice1PGP sub iudice 2PGP sub iudice 3Z komentarzy z fb z grupy Polska Palestra o nowej formie doręczeń – „futrynowej”:

PGP doręczenie w fitrynęODPOWIEDZI NA PYTANIA JAKIE ADWOKACI UZYSKALI OD PANA RAFAŁA ZGORZELSKIEGO

(publikujemy screeny + linki)

Jeśli analogiczna „merytoryczność”, „uczciwość” w przedstawianiu faktów, „kultura”, „klasa” i umiejętność trzymania się tematu oraz udzielania odpowiedzi na konkretne pytania charakteryzuje także reprezentowanych przez Pana Zgorzelskiego klientów, w tym PGP – to rokowania nie są pomyślne.

Zgorzel polacy to jedna rodzina i teść po list jechał 20 kmLink: https://www.facebook.com/rafal.zgorzelski/posts/644434105603546?stream_ref=10

Zgorzelski nieetyczne NRALink: https://www.facebook.com/rafal.zgorzelski/posts/644262305620726?stream_ref=10

Zgorzelowa cnotaZgorzelowe cnotyLink: https://www.facebook.com/rafal.zgorzelski/posts/644012772312346?stream_ref=10

Tiaaa … klaskaniem mając obrzękłe prawice.

Komentarze adwokatów z grup Polska Palestra i Adwokatura Polska 🙂

adwokaci odpowiadają na odpowiedzi Zgorzela

adwokaci odpowiadają Zgorzelowi 3 adwokaci odpowiadają Zgorzelowi 4adwokaci odpowiadają Zgorzelowi 2PGP punkt odbioru wejście po rampiePGP odbiór w warzywniaku koment z fb

PGP lokal nieużytkowanyPGP komenty brak korespond odbieramy sami

I losy pytań postawionych na fun page PGP czyli tutaj:

https://www.facebook.com/PolskaGrupaPocztowaSa?fref=ts

PGP ich strona brak odpPGP ich strona brak odp 2

Gorzów:

http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,15270231,Sady_i_prokuratury_wysylaja_listy_i____narzekaja_.html#LokKrajTxt

PGP gorzow gazeta koment 2 PGP 17 km po list gorzow gazetaPoznań:

http://wyborcza.pl/1,75478,15274561,Gdzie_te_sadowe_przesylki__w_kiosku_czy_sklepiku_.html

PGP komenty z fb Poznanhttp://wpolityce.pl/wydarzenia/71788-co-dalej-z-poczta-polska-pis-chce-kontroli-przetargu-i-przywrocenia-firmie-prawa-do-dystrybucji-korespondencji-sadowejwpolityce punkt 10 km od domu

Możemy tak w nieskończoność.

*************************

Wzór skargi na nieprawidłowości w doręczeniach i organizacji „placówek pocztowych” – w rzeczywistości będących jedynie „punktami odbioru awiz”:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/15/wzor-skargi-na-nieprawidlowosci-w-doreczaniu-przesylek-przez-pgp/

Dotychczas na temat nowych doręczeń popełniliśmy:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/20/internet-wre-o-pgp/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/19/ue-nie-wymusila-pgp/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/13/o-braku-rewolucyjnej-czujnosci-poczty-polskiej/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/03/nowe-doreczenia-czyli-wezwanie-z-sadu-i-wyrok-z-uzasem-na-cpn/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/04/polska-grupa-pocztowa-w-sklepach-rybnych-monopolowych-na-cpn-w-zakladach-pogrzebowych-i-domach-weselnych-komentarze/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/10/pgp-nowe-doniesienia-z-rybnego-frontu-poczta-polska-zaskarzyla-wyrok/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/08/list-z-cypru/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/10/waclaw-jarzabek-pyta-pgp-o-giodo-7-tys-placowek-i-cypr/

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/12/takie-tam-wycieczki-po-krs-od-gww-legal-do-inpost-i-z-powrotem/

DSC_0017