moralna prawomocnosc wyrokufunpage Ślepym Okiem Temidy

Swego czasu na blogu opublikowaliśmy stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/22/apelacja-oczywiscie-bezzasadna/

radzącej adwokatom – i jednocześnie mrugającej okiem do niektórych sędziów tak ochoczo korzystających z możliwości złapania oddechu i niepisania uzasadnienia wyroku w razie uznania apelacji za oczywiście bezzasadną – do składania wniosków o sporządzenie uzasadnienia w trybie art. 457 § 2 k.p.k. (szczegóły pod powyższym linkiem).

Jak się okazuje – wobec ułańskiej fantazji oskarżonych – uznanie apelacji za oczywiście bezzasadną pociąga za sobą dla adwokatów nieprzyjemności nie tylko w postaci skarg do Okręgowych Rad Adwokackich.

Otrzymaliśmy maile, z których wynika, że w razie uznania apelacji za oczywiście bezzasadną, albo odstąpienia od sporządzenia takiej apelacji za zgodą oskarżonego, który – zdawałoby się – pojął niecelowość składania środka odwoławczego z góry skazanego na niepowodzenie i mogącego jedynie dodatkowo obciążyć go kosztami, bądź też niezłożenie apelacji od wyroku zapadłego zgodnie z wolą oskarżonego w trybie art. 335 lub 387 k.p.k. – powoduje składanie przeciwko adwokatom … pozwów o naruszenie dóbr osobistych.

W postaci „czci i wolności”.

To nie żart.

roszczenia klientów apelacja oczywiście bezzasadna

Tylko nowa moda wykreowana za murami Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych.

Jakieś rady Okręgowych Rad Adwokackich ?

Zaskarżać wszystko narażając klienta na orzeczenie w razie uchylenia do ponownego rozpoznania wyroku zapadłego w trybie art. 335 czy 387 – kary wyższej od orzeczonej wskutek „ugody” z oskarżycielem publicznym ?

No, wtedy dopiero będą powody do skarg i pozwów !

Komentarz z grupy Adwokatura Polska:

roszczenia klientów komenty z AP

Komentarze z grupy Polska Palestra:

roszczenia klientów roszczenia komenty z PP