AP screen z wydarzenia na fbhttps://www.facebook.com/events/1526427550914957/?source=1

W internecie pojawiły się informacje oraz wydarzenie na facebooku – o skandalu w Akademii Polonijnej w Częstochowie, która odmawia zwrotu uiszczonych z góry za całe studia magisterskie pieniędzy nigeryjskiemu kandydatowi na studenta tejże Akademii, Panu Adedeji Sunday Akintayo, który jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, immatrykulacji i ślubowaniem, z umowy o świadczenie usług dydaktycznych musiał zrezygnować z uwagi na fakt nieotrzymania wizy studenckiej:

http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,35271,15364674,Marznie__protestuje_i_czeka__az_Akademia_Polonijna.html

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3316322,skandal-pod-jasna-gora-student-z-nigerii-zada-zwrotu-pieniedzy-od-akademii-polonijnej-zdjecia,id,t.html

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3317916,protest-studenta-z-nigerii-w-czestochowie-przerwany-przez-policje-wideo-zdjecia,id,t.html?cookie=1

Dlaczego piszemy o „kandydacie na studenta” a nie studencie ?

Ano bo zgodnie z regulaminem studiów opublikowanym w jednym z cichych i trudnych do znalezienia zakątków na stronie www uczelni:

AP student wg reghttp://hosting7076429.az.pl/akad/1347352571.pdf

do czego w przypadku bohatera nigdy nie doszło, gdyż  Pan Adedeji Sunday Akintayo – jeszcze PRZED datą immatrykulacji i ślubowania, w dniu 26 września 2013 r.  – pisemnie, drogą mailową sporządził i wysłał Akademii Polonijnej pismo, które zgodnie z art. 60 k.c. stanowiło oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy i wezwanie do zwrotu uiszczonych za cały okres studiów pieniędzy w kwocie 6.550 euro, podając także sposób zwrotu pieniędzy.

Do przepisów kodeksu cywilnego odwołuje się zresztą w zawartej z Adedeji Sunday Akintayo umowie sama uczelnia.

I teraz nie chcąc w weekend wkładać kija w mrowisko, bo już inni to zrobili – ograniczymy się do zadania pytań, na które zapewne następny tydzień odpowie.

Albo i nie odpowie.

To wtedy my wyjaśnimy dlaczego 😉

Wątek pytaniowy:

1.

Dlaczego uczelnia ściąga z zagranicznych studentów opłaty z góry za cały okres studiów zamiast za poszczególne semestry ?

2.

AP glowna strona po angielsku ale po polsku

Dlaczego na głównej stronie uczelni nie ma zakładek:

– ze statutem, którego szukać próżno,

– z regulaminem studiów, którego trzeba się nieźle naszukać po zakładkach,

– z regulaminem finansowym do którego odsyła regulamin studiów a którego nie ma NIGDZIE ?

AP fragm reg studiow o reg finansowym ktorego nie ma

3.

Dlaczego „angielska” wersja strony uczelni jest w j. polskim ???

AP glowna strona po angielsku ale po polsku

4.

JAKĄ wobec tego wersję regulaminu z którą „zapoznał się” na stronie www.ap.edu.pl potwierdzał Adedeji Sunday Akintayo w umowie skoro nie zna j. polskiego, a regulamin studiów na wskazanej w umowie stronie dostępny jest wyłącznie w j. polskim i w dodatku pod innym adresem niż w umowie wskazany ? (regulamin dla studentów nie władających językiem polskim na angielskiej wersji strony która jest w j. polskim znajduje się tu: http://en.ap.edu.pl/recruitment/przyszli-magistrowie/ i także jest po polsku oczywiście, a spróbujcie ją znaleźć z głównej strony !)

5.

Czy Akademia Polonijna dokonała tłumaczenia regulaminu studiów, regulaminu finansowego oraz statutu uczelni na język  angielski ?

6.

Czy Pan Adedeji Sunday Akintayo otrzymał w dacie zawierania umowy przetłumaczone na j. angielski: statut uczelni, regulamin studiów, regulamin finansowy, a jeśli tak – gdzież się podziało potwierdzenie tego faktu skoro zawarta umowa odwołuje się wyłącznie do dokumentów opublikowanych na stronie http://www.ap.edu.pl, gdzie opublikowany w trudnym do znalezienia miejscu i pod innym adresem niż wskazany w umowie – jest tylko 1 dokument w dodatku tylko w j. polskim ? (regulamin studiów)

AP screen z umowy o regulaminach

7.

Czy Akademia Polonijna uważa, że wizualne ogarnięcie wzrokiem przez obcojęzycznego studenta strony w języku polskim jest wystarczające i może być ważne w razie potwierdzenia tego faktu w umowie w sposób sugerujący, że po pierwsze: na stronie znajdują się dokumenty w języku dla cudzoziemca zrozumiałym, a po drugie – że w ogóle się na niej znajdują w jakimkolwiek języku (statut uczelni i regulamin finansowy).

8.

Na jakiej podstawie prawnej Akademia Polonijna zamierza wszcząć „postępowanie dyscyplinarne” wobec osoby, która nigdy nie została, nie jest i raczej nie zostanie w przyszłości jej studentem ?

ośw w spra Adedeji działające

9.

Czy Akademia Polonijna odpisała Panu Adedeji Sunday Akintayo na mail z dnia 26 września 2013 r. w sprawie de facto – rozwiązania umowy o świadczenie usług dydaktycznych i zwrotu uiszczonych na ten cel pieniędzy ?

I dlaczego nie ? 😀

10.

Czy Akademii Polonijnej naprawdę bardziej zależy na kwocie 6.550 euro niż na własnym prestiżu ???

11.

Dlaczego Pan Adedeji Sunday Akintayo – nie jest wpuszczany do gmachu uczelni skoro sami Państwo twierdzicie – co prawda wbrew własnemu regulaminowi ale za to zgodnie z finansowym interesem i brakiem zamiaru zwrotu pieniędzy – że jest studentem ?

12.

Skoro Pan Adedeji Sunday Akintayo w/g Was JEST studentem w związku z czym nie chcecie mu oddać pieniędzy za studia które wypowiedział we wrześniu 2013 r. – a za akademik zapłacił jeszcze w czerwcu 2013 r. – dlaczego nigdy nie udostępniliście mu akademika ? W końcu wzięliście za to „kesz” ?

13.

I najważniejsze pytanie.

Z kategorii „gwóźdź do trumny”.

Najpierw screen z umowy Pana Adedeji Sunday Akintayo z Akademią Polonijną (podpis Adedeji Sunday Akintayo zamazaliśmy)

AP screen z umowy brak podpisu i pokwitowania otrzymania reg w j ang😀

Nawet chyba pytać nie musimy, prawda ?

Widzicie to ?

Ale zapytamy, żeby potem nie było, żeśmy nie zapytali i niby nikt nie wie „osochozi”.

Akademio Polonijna !

Nadal szanowna uczelnia uważa, że zawarła jakąkolwiek umowę z Panem Adedeji Sunday Akintayo skoro na egzemplarzu umowy z usługobiorcą nie raczyła się  nawet podpisać ?

A to dlaczego ? 😀

Nie kompromitujcie się dłużej Państwo.

Oddajcie człowiekowi kwotę bezpodstawnego wzbogacenia i przeproście.

Pokażcie, że stać Was jednak na honor i klasę. A nie tylko na chciwość.

Bo prezentowana dotychczas przez Was postawa jedynie utwierdza antyklerykałów w ich stereotypach.

EDIT 4 luty 2014 r.:

Ugodowe zakończenie sprawy:

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3320202,protest-studenta-z-nigerii-zakonczony-posel-godson-mediatorem-aktualizacja-zdjecia,3,12,id,t,sm,sg.html#galeria-material