Never Ending Story czyli NLO.
Historia pewnej reklamacji.

Akt I

pewien adwokat 28 stycznia br w skrzynce znalazł 2 awiza wystawione przez doręczyciela z firmy, która jest pełna słońca na 8 różnych przesyłek z warszawskich sądów, które zostały nadane w terminach 16-23 stycznia. Data odbioru wszystkich przesyłek zgodnie z I awizo upływała w dniu 13 lutego.

Akt II

ten sam adwokat udał się do punktu awizo NLO czyli instytucji finansowej na S i odebrał korespondencję, zdziwienie jego jednak budziło, że na kopertach znajdowały się adnotacje o powtórnej awizacji, która nie nastąpiła.
adwokat chciał złożyć reklamację w punkcie awizo, lecz dostał informację, że  punkt nie przyjmuje reklamacji i otrzymał od awizanta pouczenie o trybie wnoszenia reklamacji.

Akt III
adwokat w kancelarii zgodnie z uzyskaną od awizanta z instytucji finansowej informacją zgłosił reklamację za pośrednictwem odpowiedniej strony www.

Akt IV
adwokat otrzymał od specjalisty ds. reklamacji firmy, która jest pełna słońca informację, że firma pełna słońca nie rozpatruje reklamacji oraz wskazówkę, że wszelkie skargi i wnioski należy wnosić do Operatora, który wygrał przetarg na obsługę sądów i prokuratur czyli PGP.

Epilog

Po tej przydługiej narracji wynika, że pomimo faktu, że to nie zwycięski Operator doręcza przesyłki, lecz firma, która jest pełna słońca wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy kierować do wygranego w przetargu Operatora. Powstaje zatem pytanie czy taki układ podwykonawczy może doprowadzić do sytuacji, w której żaden podmiot z łańcuszka NLO (zwycięski Operator, firma, która jest pełna słońca, awizant z instytucji finansowej) nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Na zakończenie zdziwienie może budzić, że to pan prezes z firmy, która jest pełna słońca jawi się w mediach jako ten, który pokonał złego monopolistę (Pogromca Poczty Polskiej), podczas gdy firma, która jest pełna słońca informuje, że nie jest ona Pogromcą Poczty Polskiej, gdyż tym pogromcą jest wygrany Operator czyli PGP.

PGP inf o reklamacji inpostu Darek

PGP reklamacja inpost Darek 2

I zaraz będzie kolejne neverending story:

PGP znikajace listyPGP awizo w wyk PGP bez nr nadania.jpgPGP doręczanie awiz bez nr brak w punkciePGP komenty doreczenie awiza bez nr brak w punkcie