bioinfo ogł o naborze

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152342926987034&id=153242552033&stream_ref=10

W dniu dzisiejszym, 25 kwietnia 2014 r.,  przed około godziną ruszyła strona naboru uczestników do eksperymentu poznawczego zorganizowanego przez BioinfoBank Institute.

O co chodzi w tym eksperymencie?

Cytujemy za BioinfoBank Institute:

„Opis

Program badawczy SOS-THC –

ogólnopolskie badanie sprawności intelektualnej osób używających Cannabis ma na celu ocenić wpływ długotrwałego używania na sprawność intelektualną elity polskiego społeczeństwa. W indywidualnym wymiarze badanie może poprawić komfort życia oraz bezpieczeństwo zdrowotne, prawne i osobiste tych którzy nie są w stanie zrezygnować z używania.

Naszym celem (misją) jest stworzenie rządowego programu zaopatrzenia w Cannabis dla potrzebujących, i ograniczenia ryzyka używania bez wyraźnych wskazań medycznych – poprzez wykorzystanie w badaniu mechanizmów społecznych, dorobku medycyny i bioinformatyki.

Dodatkowe korzyści płynące z badania w wymiarze społecznym to precyzyjny monitoring zjawiska używania Cannabis, możliwość stworzenia alternatywy dla czarnego rynku, czy wreszcie – poprzez wymianę informacji z zagranicą, transfer wiedzy i technologii informacyjnych w ochronie zdrowia publicznego – możliwość szerokiego zastosowania Cannabis w lecznictwie bez konieczności prowadzenia wieloletnich i niesłychanie kosztownych badań klinicznych.

Uczestnictwo
Do udziału w charakterze uczestników poszukiwane będą osoby dorosłe, ustabilizowane życiowo, używające długotrwale Cannabis bez zamiaru porzucenia nałogu, jak również osoby ciężko i przewlekle chore zaopatrujące się w Cannabis na czarnym rynku.

Bezpieczeństwo i korzyści

Ocena ryzyka dokonywana będzie przez profesjonalistów przez cały czas trwania badań. Przewidujemy objęcie uczestników ochroną medyczną, prawną oraz stały monitoring jakości i ewaluację metod badawczych.

Idea finansowania badań

Osoby uzależnione od marihuany zmuszone są przez państwo do zaopatrywania się w narkotyk niesprawdzonego pochodzenia i jakości płacąc za niego w nielegalnym procederze więcej niż kosztowałoby samodzielne wyprodukowanie. Umożliwienie uczestnikom zaopatrywania się z plantacji prowadzonych przez Instytut w zamian za składki pokrywające koszty obsługi badań pozwoli sfinansować koszty produkcji substancji dla osób, które potrzebują jej ze względów medycznych a nie mogą pozwolić sobie na zakup drogich leków na bazie Cannabis.

Możliwość uprawy w ramach klubów

Alternatywny model zaopatrzenia uczestników w substancję to możliwość uprawy przez samych uczestników na własne potrzeby, w ramach zamkniętych klubów – na zasadzie lokalnych stowarzyszeń działających pod nadzorem Instytutu, zrzeszających wyłącznie osoby uczestniczące w badaniu, grupy samopomocy użytkowników medycznych (pacjentów).”

Link: https://www.facebook.com/pages/BioInfoBank-Institute/153242552033?id=153242552033&sk=info

remek dąbrowski po-machuhttp://remekdabrowski.pl/2014/04/zgoda.html

Eksperyment poznawczy BioinfoBank Institute jest więc immanentnie związany z zażywaniem marihuany przez uczestników eksperymentu współdziałających w celu jego przeprowadzenia, przy czym z cytowanych założeń badawczych wynika, że uczestnik nie musi używać marihuany w czasie trwania eksperymentu, wystarczy, że używał jej w przeszłości. Nieważny jest też cel w jakim uczestnicy zażywają ten środek odurzający – rekreacyjny, wynikający z uzależnienia, czy też cel medyczny. Nie ma znaczenia częstotliwość używania, znaczenie ma czas używania, określany jako przewlekły.

Abstrahując od poglądów za, czy przeciw legalizacji marihuany oraz oceny tego narkotyku, która polaryzuje polskie społeczeństwo na równi z katastrofą w Smoleńsku, stwierdzić należy, że eksperyment z punktu widzenia pacjentów medycznych (np: glejak mózgu odmiana skąpodrzewiaka wielopostaciowego IV stopnia, warto przeczytać: KLIK) jest absolutnie genialny.

marihuana medyczne zastosowania

Dlaczego?

Dlatego, że ci ludzie mając do wyboru albo śmierć – albo równoznaczne z byciem przestępcą  leczenie nielegalną w Polsce substancją – np. olejem uzyskiwanym z konopi innych niż włókniste – ryzykują skazanie i pozbawienie wolności, także równoznaczne w ich sytuacji ze śmiercią.

Walczą w Trybunale Konstytucyjnym: http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/2013-przeciwdzialanie-narkomanii-prawo-do-decydowania-o-ochronie-wlasnego-zycia-i-zdrowia/ – o prawo wyboru sposobu leczenia.

Polska nie kwestionuje bezspornego faktu medycznych właściwości konopi indyjskich – 2 lata temu dopuściła do obrotu lek Sativex. Jednak cena tego leku (ok. 3000 zł za 3 buteleczki o poj. 10 ml)  i fakt ograniczenia możliwości przepisywania go jedynie do określonego schorzenia (stwardnienia rozsianego) – uniemożliwia chorującym na inne schorzenia legalną terapię.

Aktualnie, po uruchumieniu naboru do eksperymentu przez BioinfoBank Institute i zakwalifowaniu konkretnych osób do udziału w przeprowadzeniu eksperymentu – osoby te jako jego uczestnicy działający w celu przeprowadzenia eksperymentu – nie podlegają karze zgodnie z art. 27  § 1 k.k.:

 

 

Art. 27. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy.

§ 2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

§ 3. Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa.

 

Działanie w celu przeprowadzenia eksperymentu jest okolicznością uchylającą bezprawność czynu – innymi słowami: wykluczającą możliwość uznania bezprawności działania polegającego na posiadaniu środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste (postać nie ma znaczenia: susz, surowy sok, olej) w celu jego zażycia w związku z udziałem w eksperymencie medycznym.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że uczestnicy eksperymentu, a przynajmniej część z nich, będą musieli w celu zażycia – przez krótki okres czasu posiadać środek odurzający w postaci konopi innych niż włókniste. Niektórzy z nich – z własnej woli, inni – z konieczności (pacjenci, uzależnieni).

Istnieje wysokie ryzyko, że pewien odsetek tych osób padnie ofiarą przeszukania i zatrzymania akurat w chwili, kiedy nie zdążyli marihuany spożyć, a więc byli w jej posiadaniu.

Błędne i naiwne jest zakładanie rzetelnej wiedzy funkcjonariuszy Policji i na temat samego faktu przeprowadzania eksperymentu i w przedmiocie przepisów, dyrektyw i orzecznictwa w zakresie kontratypu eksperymentu poznawczego z art. 27 k.k..

Niewątpliwie będzie dochodziło do przypadkowych represji wobec objętych kontratypem uczestników eksperymentu. Firma zadeklarowała system ochrony ochrony prawnej uczestników eksperymentu, co powinno minimalizować i ograniczyć do minimum czas trwania skutków znanej wszystkim prawnikom, a niewątpliwie także użytkownikom i pacjentom – pogoni za statystykami, której ofiarami według raportu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych pada ponad 30.000 osób rocznie.

marihuana co robicie z zarekwirowanąMarek Raczkowski

 

 

Chwila z jaką będzie można mówić o wystąpieniu kontratypu posiadania na własny użytek w związku z działaniem w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego jakiego dana osoba jest uczestnikiem – to moment zakwalifikowania do eksperymentu – a nie otwarcie naboru do niego.

Jakie na pierwszy rzut oka widać jednak zagrożenie?

Zagrożenie, że do eksperymentu, jako jego uczestnik, przedostanie się i przebrnie przez testy i sito badań psychologicznych i psychiatrycznych – diler narkotykowy.

Który będzie chciał wykorzystać korzyści prawne w postaci wyłączenia bezprawności czynu polegającego na posiadaniu środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste, jakie daje mu eksperyment – dla zminimalizowania ryzyka ujawnienia handlu marihuaną i ukrycia posiadania środka odurzającego przeznaczonego do faktycznej sprzedaży – pod osłoną eksperymentu i udziału w nim.

Oczywiście diler nie podlega pod uregulowania art. 27 k.k. co do czynów polegających na udzielaniu lub sprzedaży, czy udziału w obrocie środkami odurzającymi, o ile zostaną one udowodnione, niemniej jednak nie można wykluczyć faktu, że ów diler rzeczywiście będzie użytkownikiem rekreacyjnym, lub uzależnionym od marihuany, albo pacjentem medycznym i w takiej sytuacji okoliczność posiadania przez niego środka odurzającego przeznaczonego do samodzielnej konsumpcji będzie musiała zostać zakwalifikowana jako kontratyp. Takie sprawy niewątpliwie będą miały miejsce i sprawią trudności dowodowe determinując konieczność ustalenia jaka ilość marihuany była w posiadaniu sprawcy w związku z jego udziałem w eksperymencie i miała zostać przez niego spożyta.

To ryzyko będzie też demonizowane przez osoby reprezentujące „narkofobiczny” światopogląd.

Kolejną, o wiele większą obawę budzi bezpieczeństwo uczestników eksperymentu pod względem uzyskania dostępu do ich danych osobowych.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że takie dane stanowią olbrzymią pokusę dla organów ścigania i zapewne Ministra Sprawiedliwości (https://palestrapolska.wordpress.com/2014/03/24/przescignac-orwella-czyli-ambicje-ministra-sprawiedliwosci/).

O ile wydanie takich danych na żądanie nie jest dopuszczalne z uwagi na związanie osób prowadzących eksperyment tajemnicą zawodową (lekarze), o tyle nie jest znane ryzyko uzyskania nielegalnego dostępu do nich.

Nie posiadamy wiedzy informatycznej niezbędnej do oceny bezpieczeństwa strony i baz danych BioinfoBank Institut.

Póki co z komentarzy na funpage wynika, że strona nie działa jeszcze sprawnie 😉

Niemniej jednak to zagadnienie będzie budzić największe obawy uczestników eksperymentu.

 

 

marihuana może zniszczyć zycie

 

 

Poniżej: komentarze na funpage BioinfoBank Institute niedługo po ogłoszeniu naboru 🙂

 

 

bioinfo koment fail nabór2

bioinfo koment fail nabórbioinfo faul na naborze

Edycja: w dniu 12 czerwca 2014 r. na stronie BioinfoBank pojawiła się taka informacja:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152436020057034&id=153242552033

Bioinfobank oświadczenie