Human Rightshttp://www.takver.com/epstein/cartoons/Merinda_Epstein_human_rights.jpg

OŚWIADCZENIE

W związku:

1/. z wieloletnim, bezskutecznym wymierzaniom Polsce upomnień przez Komitet d/s Przeciwdziałania Torturom za:
brutalność i brak kontroli nad polskimi stróżami porządku, oportunizm prokuratur w ściganiu przestępstw zarzucanych funkcjonariuszom, przewlekłość prowadzonych przeciwko nim postępowań przygotowawczych
Komitet d/s Przeciwdziałania Torturom w 2009 r.:

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4150059.html

i analogicznie w 2013 r.:

http://wyborcza.pl/1,75478,15014320,Komitet_przeciw_Torturom_ONZ_upomina_Polske_za_brutalna.html

Przykład krytykowanego oportunizmu Prokuratury: http://www.tvn24.pl/brutalna-interwencja-policji-wobec-reportera-ttv-prokuratura-umarza-sprawe,426788,s.html

2/. z ubiegłorocznymi doniesieniami dotyczącymi niezgodnego z przepisami przeprowadzania masowych zatrzymań oraz przeszukań osób w miejscu publicznym:

a/.  publiczne przeszukania i przeszukiwanie zawartości majtek pod Pałacem Kultury: https://www.youtube.com/watch?v=cYRSiDSZDCA od 1.08 min.,

b/. http://wolnekonopie.org/2013/06/01/oficjalne-stanowisko-wolnych-konopi-w-sprawie-dzialan-policji-podczas-marszu-2013-roku/

c/. https://www.facebook.com/prohibicjainfo/posts/255707421236510,

d/. http://www.cannabis.info/PL/encyklopedia/3588-marsz-wyzwolenia-konopi-2013/ i tu: https://www.facebook.com/prohibicjainfo/posts/258419140965338 (w komentarzach informacja, że owe 60 osób zatrzymanych za posiadanie było skutkiem złapania i przeszukania ok. 600),

które nie spotkały się z żadną reakcją, ani konsekwencjami w sprawie naruszenia praw i wolności, łamania obowiązujących przepisów regulujących podstawy prawne i procedury przeszukania

3/. z prezentowaną przez sądy i prokuratury w Polsce niechęcią do prowadzenia postępowań, w których pokrzywdzonym przez policjanta jest osoba fizyczna,

4/. z nagminnym oddalaniem zażaleń na bezzasadne zatrzymanie i przeszukanie – nawet wobec osób, które nigdy nie miały postawionych żadnych zarzutów, a ich przeszukanie i zatrzymanie związane było z losową „łapanką” celem wykrycia u kogokolwiek przestępstwa np. posiadania środków odurzających i tym samym poprawienia statystyk KP,

5/. z nagannym zwyczajem wartościowania waloru wiarygodności dowodu w zależności od źródła jego pochodzenia w postępowaniach karnych i stawianiu ponad inne dowody – dowodów z zeznań funkcjonariuszy policji, choćby przeczyły ich wersji wiarygodne, obiektywne, weryfikowalne dowody nieosobowe w postaci np. nagrań audio-video

6/. z obserwowaną praktyką wybierania sobie przez funkcjonariuszy ulubionych przestępstw, które intensywnie i z zapałem ścigają mimo ich znikomej społecznej szkodliwości (vide: Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych wraz ze statystykami: ok. 30 tys. osób rocznie http://politykanarkotykowa.pl/sites/default/files/biblioteka/raport_rpou_czesc_prawna.pdf) z jednoczesnym prezentowaniem oporu przed interwencjami w sprawach przemocy w rodzinie oraz znęcania się nad zwierzętami,

7/. z szeroko opisywaną praktyką fałszywego oskarżania pokrzywdzonych przekroczeniem uprawnień przez policjantów – o przestępstwa z art. 222, 223, 224 lub 225 k.k. – co funkcjonariusze traktują jako formę obrony,

8/. z faktem coraz większej przewagi władz państwowych nad obywatelami i faktycznej bezkarności funkcjonariuszy za naruszenia przepisów oraz łamanie elementarnych praw i wolności obywatelskich wyłącznie z powodu chęci poprawienia statystyk w okresie sprawozdawczym pod koniec półrocza – co umacnia te służby w niesłusznym przekonaniu o przyzwoleniu  wymiaru sprawiedliwości i państwa na takie niezgodne z prawem praktyki i pogardę dla wolności, prawa do intymności i nietykalności cielesnej, prawa do usłyszenia podstawy prawnej stanowiącej przyczynę ograniczenia praw i wolności osobistych oraz uprawnień przysługujących osobie zatrzymanej i pozbawionej czasowo wolności w celu przeszukania, poznania w sposób umożliwiający zanotowanie – danych funkcjonariusza, skorzystania z pomocy obrońcy

9/. ze skierowaniem, z uwagi na spadające statystyki, do ścigania przestępstw narkotykowych – już trzech formacji: Policji, ABW i CBŚ i domaganiem się przez te formacje w związku z naciskami na polepszenie statystyk wykrywalności przestępstw narkotykowych…  finansowego i personalnego wzmocnienia tych służb – co pogłębi dziurę budżetową, ale poprawi statystykę i potroi liczbę oskarżonych o posiadanie marihuany na własny użytek wyłapanych na koncertach, dyskotekach, ulicy, Marszu Wolnych Konopi w masowych zatrzymaniach i publicznych, upokarzających i zawstydzających przeszukaniach, gdzie typowanie ewentualnego posiadacza odbywa się na zasadzie „a może ten coś ma, bo ma dredy”, albo „a może oni, bo we trzech się tak siebie trzymają” (vide: http://www.rp.pl/artykul/10,1108871-Policja-nie-ma-rady-na-narkotyki.html)

OŚWIADCZAMY CO NASTĘPUJE:

część składu osobowego bloga Palestra Polska oraz grup dyskusyjnych z facebooka: Adwokatura Polska i Polska Palestra a także osoby spoza internetowych grup oraz wykonujący zawód radcy prawnego i adwokata przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – będziemy w dniu 24 maja na Marszu Wolnych Konopi obserwować, testować znajomość obowiązujących przepisów i umiejętność ich stosowania przez policjantów, nagrywać zachowanie funkcjonariuszy Policji, dokumentować przypadki naruszenia prawa.

Będziemy pro bono na miejscu udzielać pomocy prawnej osobom zatrzymywanym i publicznie przeszukiwanym – a wobec złamania przepisów publicznym przeszukiwaniem – będziemy do was panowie i panie policjanci i policjantki – wzywać interwencję Waszych kolegów.
Nie będziemy w żaden sposób oznaczeni.

Może więc się zdarzyć, że wasze chciwe plusa w statystyce oko padnie na jakiegoś adwokata i rzucicie się przeszukiwać 🙂

Okaże się wówczas – czy znacie przepisy prawa o adwokaturze i przepisy szczególne k.p.k. dotyczące procedury czasowego pozbawienia wolności, przeszukania adwokata i rzeczy adwokata, nie wspominając o ich zatrzymywaniu, czy tylko braniu w rękę i oglądaniu.

Czy wiecie KTO ma wziąć udział w tych czynnościach, znacie nazwisko, macie nr telefonu?
Czy wiecie jaki dokument musicie trzymać w delikatnej rączce, aby mieć prawo sięgnąć po cokolwiek, co może być nośnikiem tajemnicy adwokackiej albo ją zawierać?
Wasi koledzy za uzurpowanie sobie boskiej władzy wobec adwokata – bohatera faktycznie skandalicznej historii – już „popłynęli”. Podobnie jak prokurator, który to pozatwierdzał (http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131104/SZCZECIN/131109881 i tu: http://prawo.rp.pl/artykul/757738,1062400-Prokuratura-bezprawnie-zatrzymala-i-przegladala-akta-z-kancelarii-Marka-K-.html)
Część z nas będzie z dziećmi, część może z psem – okaże się jak „świetnie” znacie przepisy k.r.o. i k.p.c. oraz ustawę o ochronie zwierząt i czy będziecie wiedzieli co robić?

🙂

Nie mamy najmniejszych nawet wątpliwości, że NIE.

Zapraszamy osoby z organizacji prozwierzęcych, aby przed wyruszeniem marszu, pod Pałacem Kultury popatrzyły sobie co się będzie działo. Często bezskutecznie usiłujecie nakłonić policjantów do interwencji w bestialskich przypadkach znęcania się nad zwierzętami, stykacie się  z oportunizmem, niechęcią, nawet chamstwem policjantów, i od lat „walczycie z wiatrakami” – przyjdźcie sami, lub z psem i zobaczcie, przekonajcie się na własne oczy – że policjanci nie są leniwi, chce im się i nawet są wyrywni (sic!) do poszukiwania ewentualnych sprawców… posiadania pół grama marihuany na własny użytek, co jak wszystkim wiadomo – jest priorytetowym problemem Rzeczpospolitej Polskiej, zwykłych obywateli, opiekunów dzieci i dorosłych niepełnosprawnych i zwierząt tutaj żyjących. Nauczcie się na polu walki – walczyć o aktywność policjanta. W razie problemów w przyszłości z pomocą policji w odebraniu konających, zagłodzonych psów z pseudo czy zdychających z głodu i przymarzniętych do klepiska koni i krów – będziecie mogli policyjnym panom i paniom w razie nagłego ataku procesowej obstrukcji – powiedzieć jakie mają obowiązki i co mają zrobić oraz wytknąć, że na Marszu Wolnych Konopi problemów decyzyjnych nie mieli. Bo? Bo łatwiej. Czyściej. Szybciej. Bez ryzyka oberwania w zęby. Bez kilkumiesięcznego dochodzenia i papierologii.
Publikujecie plakaty – w których usiłujecie wpłynąć na skuteczność policji, prokuratur i sądów wskazywaniem na korzyści finansowe dla budżetu państwa z kar grzywny, które mogą być orzekane wobec sprawców przestępstw p-ko zwierzętom.

 

organizacje do wymiaru spr
A nie sądzicie, że gdyby policjanci nie mogli sobie jak dotychczas – tak bezkarnie i bez zachowania minimum standardów i prawnych wymogów, lekko, łatwo i przyjemnie podbijać statystyk karaniem za posiadanie – to tych plusów do rubryczek i pieniędzy nie poszukaliby wreszcie także w ustawie o ochronie zwierząt?

 

Nie, nie przedstawimy się – bo zainteresowani znajdą nasze zdjęcia i będą wiedzieli kogo unikać.
Naszych byłych/aktualnych klientów którzy być może będą obecni na Marszu – prosimy o nie wywrzaskiwanie czułych pozdrowień z użyciem zwrotów „obrońca / adwokat / mecenas” – nie „spalcie” nas. 24 maja nie znamy się nawet z widzenia.