Piekni i mlodzi(źródło: http://www.kochamszefa.pl/index.php/2014/01/pocieszenie/)

Drogi czytelniku. Myślisz, że najwyższym prawem w Najjaśniejszej jest Konstytucja? A potem są może niektóre umowy międzynarodowe i ustawy? Ha! Mamy Cię!!! Tu się mylisz!

Przepisy ZUSowskie – ale tylko te chroniące Zakład Utylizacji Szmalu – mają absolutną pierwszeństwo.

I zapewne myślałeś, że dotyczy to tylko szaraczków? Takiego zwykłego Kowalskiego? Ha! Mamy Cię! Znowu!

Pan SĘDZIA Marek Przysucha z Sądu Okręgowego w Częstochowie powziął wątpliwości co do zgodności z Konstytucją i ustawą przepisów ZUSowskich. Wątpliwości te dotyczyły ważności udzielanych przez ZUS pełnomocnictw procesowych dla pracowników ZUS. Sędzia złożył w TK pytanie prawne – najwidoczniej istotne, gdyż TK postanowił zająć się problemem i pytanie rozpoznać. Potem Pan SĘDZIA zaczął żądać od ZUS stosownych dokumentów. SĘDZIA podjął działania, które mogły wykazać, że praktyka ZUS narusza prawo (Konstytucję i ustawy). Co więcej – śmiał zastosować bezpośrednio Konstytucję.

ZUSowi to się nie spodobało, oj nie (hmmm… czyżby zastrzeżenia Pana SĘDZIEGO były zasadne?). I co? Zaczął pisać na sędziego skargi, żądać jego wyłączenia („No jakże to sędzia może działać przeciwko ZUSowi???).

Szanowny Czytelnik zapewne jest przekonany, że sędziowie stanęli murem za Panem SĘDZIĄ i posłali skargi ZUSu tam, gdzie ich miejsce, a SĘDZIEMU włos z głowy nie spadł. Ha! Mamy Cię!!! TRZECI RAZ!!! Państwo z Sądu Apelacyjnego wyłączyło SĘDZIEGO od spraw! I jeszcze stwierdzili, że prowadzi postępowania w sposób przewlekły!!! Nie wierzysz, Drogi Czytelniku? Przeczytaj tekst na stronie prawnik.pl:

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/sedziowie/artykuly/816940,dyscyplinarka-za-konstytucje.html

Oto najciekawsze – naszym zdaniem – fragmenty:

ZUS 1ZUS 2ZUS 5ZUS 6Adwokatów powyższy tekst bardzo, ale to bardzo poruszył. Oto ich komentarze na grupie Polska Palestra na Facebooku:

Ewa S. Czy i adwokaci w ZUS-owskich sprawach muszą teraz uważać na wnioski zmierzające do ustalenia istnienia ważnego pełnomocnictwa przedstawiciela przeciwnika?
Czy naprawdę zasada „dobra budżetu” stała się już ważniejsza od Konstytucji?
Czy jedna z trójcy świętych krów czyli ZUS – nie ma już ani krzty przyzwoitości i uczciwości?
Pytania oczywiście retoryczne…

Bartek R. Mnie po prostu na łopatki położył fragment: „Wobec sędziego Przysuchy wszczęto również postępowanie dyscyplinarne. Zarzucono mu, że podejmował czynności, które były zbędne i szkodziły stronom oraz wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości.” Sędzia, który szkodził stronom dostał dyscyplinarkę. Czy teraz każdy sędzia, który oddali powództwo (albo je uwzględni) będzie leciał na dywanik? No bo przecież jednej ze stron zdecydowanie wyrokiem zaszkodzi…

Dominik R. No to już wiemy dokąd zmierza nasze państwo, a za chwilę odwołań od ZUS nie będzie bo ZUS ma rację!!

Paweł Z. moment bo albo ja czegoś nie rozumiem albo artykuł jest niejasny. Sędzia ma problemy bo występował o przedłożenie pełnomocnictw procesowych czy wpadł na trop, że decyzje ZUS są notorycznie wydawane przez nieuprawnione osoby?

Ewa S. Mec. Paweł Z. – hmmm…. może chodzi o to, że niezwłocznie nie uwzględnił stanowiska ZUS i zaczął wnikać w różne kwestie, nie wiadomo po co?

Paweł Z. nie no jeśli faktycznie jest wątpliwość co do skuteczności umocowania pracowników to, szczególnie wobec ofensywy ZUSowskiej przeciwko wszelkim umowom o dzieło czy rzekomo pozornym umowom o pracę, powinno być to w tytule wielkimi literami i boldem

Magda M. No tak! ZUS święta krowa! Wyłączmy wszystkich sędziów, którzy mają wątpliwości co do zgodności z prawem decyzji ZUS. Wtedy ZUS będzie się mógł w prasie pochwalić, że znacząco poprawiła się jakość wydawanych przez niego decyzji, bo liczba ich uchyleń i zmian wynosi 0%. Czy leci z nami pilot? A najlepiej jeszcze lekarz psychiatra?

Ewa S. W sprawach p-ko ZUS powinien orzekać szef lokalnego ZUS-owskiego oddziału. Tylko wtedy byłoby obiektywnie.

Agata P. A po co w ogóle odwołania od tych decyzji? Niech będą ostateczne z chwilą wydania. Oczywiście ZUS powinno przysługiwać prawo do dowolnej zmiany decyzji w każdym czasie.

Magda M. I co? Sędzia ośmielił się bezpośrednio zastosować przepisy Konstytucji? A to przepraszam, dlaczego jest wyraźnie napisane, że sędziowie przy orzekaniu podlegają Konstytucji i ustawom? Ba! A dlaczego w Konstytucji jest napisane, że ma ona bezpośrednie stosowanie? Znaczy się, gdyby to zrobił na korzyść ZUS pewnie byłoby ok. A jak na niekorzyść, to już sędziego najlepiej utopić w łyżce wody!
Ale wiecie, co się mści? To się mści podejście sądów do spraw ZUSowskich (jak strona udowodni, że nie jest wielbłądem, to ma rację, ZUS nie musi robić NIC), a zwłaszcza podejście TK do spraw ZUSowskich, pt. chronimy budżet. A jednostka? A w poważaniu mamy jednostkę!

Ewa S. Jeden odważny się wyłamał z obowiązującej lini wazeliniarskiej, zainteresował się kwestią ważności jak się okazało nieważnych pełnomocnictw i święte oburzenie wybuchło. Jak mógł???

Paweł Z. Mało tego, jeśli polegać na artykule, to Sąd dał pierwszeństwo przepisom konstytucji przed, o zgrozo, regulaminem organizacyjnym ZUS…

Ewa S. Ten Sąd jest bezczelny po prostu. Przecież wszystkim wiadomo i to nie podlega dyskusji ani skandalicznej konstatacji, że wszelkie regulaminy, zarządzenia i decyzje ZUS są ważniejsze niż Konstytucja i ustawy.

Magda M. A są ważniejsze niż prawo boskie?

Paweł Z. Mec. Magda M. są równe o czym świadczy fragment pozdrowienia „owoc żywota twojego je ZUS”

Ewa S. Magda M. pytasz, czy orzeczenia i regulaminy ZUS są ważniejsze niż prawo boskie – oczywiście, że tak! Wyobrażasz sobie co by się działo, gdyby nagle urzędnicy podpisali klauzulę sumienia?

Magda M. Jak napisał Paweł Z. – „owoc żywota Twojego JeZUS”, więc wiem, co by było… przyspieszanie spotkania się ubezpieczonych ze św. Piotrem u bram…

Sylwia S. Uroczyście oświadczam, że Polska jest państwem wyznaniowym. Czcimy nasz własny, narodowy kościół- Zadeptać Ubić Skasować…

Paweł Z. niestety ZUS łatwiej krytykować niż zreformować

Magda M. Paweł Z.- reformować? Skończmy toto reanimować. Prawa nabyte chronione wypłatami bezpośrednio z budżetu, a reszta – nowy system od podstaw (np. na wzór kanadyjski: jedna niska składka równa dla wszystkich, jedna niska emerytura równa dla wszystkich, a reszta – jak kto sobie pościele, tak się wyśpi… a i przy okazji ile darmozjadów się zwolni, a nawet będzie można zarobić na sprzedaży pałaców lub wynajmie lokali…).

Ewa S. Sędziowie SA w Katowicach żeby było łatwiej postanowili najwyraźniej „naprostować” kolegę sędziego na wyznawanie jedynie słusznej wiary, o jakiej wspomniała Sylwia S…

Magda M. Cóż… nie nazwałabym tych osób sędziami. Ewa, nie nobilituj ich, proszę! Sędziowie podlegają Konstytucji i ustawom. Jak ktoś podlega zarządzeniom i wytycznym ZUSu, to sędzią nie jest!

Sylwia S. Jak można zreformować instytucje, która jest ponad prawem?! Bo tak wynika z tego tekstu i wcześniejszych naszych doświadczeń, skoro nie podlega pod istniejące przepisy, a swoją wszechwładzę czerpie z określenia ,,wizerunek wymiaru sprawiedliwości” ?

Magda M. Proponuję reformę przez zburzenie.

Borys P. Ja za każdym razem wnoszę o okazanie pełnomocnictwa i upoważnienia dla osoby która je udzieliła i za każdym razem jest obraza od ZUS

Magda M. Jak Pan Mecenas śmie? Ale może w ramach akcji poparcia dla Pana Sędziego SO w Częstochowie wszyscy gremialnie zaczniemy składać takie wnioski w prowadzonych przez nas sprawach ZUSowskich?

UWAGA!!! BĘDZIE NAJLEPSZY KOMENTARZ!!!

Paweł Z. Przypomniał mi się ten żarcik. W oryginale dotyczył zarządzania przedsiębiorstwem ale do ZUS pasuje nawet bardziej:
„Kiedy stwierdzisz, że dosiadasz martwego konia szybko z niego zsiądź – mówi Indianin Dakota
W praktyce często próbujemy jednak w podobnej sytuacji innych strategii.
Jak postępują politycy i urzędnicy w sprawie ZUS:
■ kupują mocniejszy bicz
■ zmieniają jeźdźca
■ mówią: „Zawsze jeździliśmy na tym koniu w ten sposób”
■ powołują zespół ludzi do zbadania konia
■ pouczają nas, jak inni obchodzą się ze zdechłymi końmi
■ podwyższają standardy jakościowe jazdy na zdechłych koniach
■ tworzą oddział specjalny do ożywienia konia
■ dodają jednostkę treningową do doskonalenia jazdy konnej
■ dokonują porównania zdechłych w różny sposób koni
■ kupują zewnętrznych jeźdźców, którzy lepiej potrafią się obchodzić ze zdechłymi końmi
■ organizują delegacje żeby zobaczyć jak się jeździ na zdechłych koniach gdzieś indziej,
■ zaprzęgają większą liczbę zdechłych koni, aby zwiększyć prędkość
■ zwiększają budżet, aby zwiększyć wydajność konia
■ dokupują coś, co zwiększa prędkość zdechłych koni
■ oświadczają, że nasz koń zdechł „lepiej, szybciej i taniej” niż koń konkurencji
.

Krótkie przypomnienie przepisów

Drogi Czytelniku. Poniżej przytoczymy (znów subiektywnie i złośliwie przez nas wybrany) zbiór przepisów, które pomogą Szanownemu Czytelnikowi ocenić opisaną sprawę. Gdyby Drogi Czytelnik chciał napisać komentarz pod tym postem – uprzejmie prosimy o nieużywanie słów uznawanych powszechnie za obelżywe (wiemy, wiemy, trudne zadanie, mamy nadzieję, że nie niewykonalne).

KONSTYTUCJA RP:

Art. 7

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Przypominamy: Panu SĘDZIEMU zarzucono, że śmiał zastosować BEZPOŚREDNIO Konstytucję!!! Poważnie!!! Tako zrobili państwo z Sądu Apelacyjnego!!! I tako rzecze Rzecznik Dyscyplinarny!!!

Art. 87

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Art. 176

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.

Przypominamy: Pan SĘDZIA chciał zastosować do pełnomocnictw ZUSowskich przepisy k.p.c. (czyli ustawy) a nie rozporządzeń.

Art. 178 ust. 1

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Patrz, Drogi Czytelniku! Ani słowa o podleganiu rozporządzeniom czy przepisom wewnętrznym ZUS!!!

Kodeks postępowania cywilnego:

Art. 87. § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego – w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi – adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Art. 91. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
Tak, tak, Drogi Czytelniku – nie ma słowa o udzieleniu dalszego pełnomocnictwa pracownikowi ZUS.
4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.
Art. 92Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, jak również umocowanie do poszczególnych czynności procesowych, ocenia się według treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego.
Statut ZUS nie wchodzi w zakres prawa cywilnego.
Art. 4011. Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.
Przypominamy – według Rzecznika Dyscyplinarnego Pan SĘDZIA Przysucha powinien orzekać. A co tam? Najwyżej trzeba będzie wznowić postępowanie. A co?
Pomijamy oczywiście, że interpretując aktualnie obowiązujące prawo Pan SĘDZIA nie uważał pracowników ZUS za prawidłowo umocowanych, więc stosując aktualnie obowiązujące prawo zażądał stosownych dokumentów. Najwidoczniej powinien stosować aktualnie obowiązujące prawo tylko w zakresie zgodnym z żądaniami ZUSu…
Rozporządzenie MPiPS z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 18, poz. 93 ze zm.

§ 2. ust. 2. Prezes Zakładu może upoważnić:

1) pracowników Zakładu i inne osoby do reprezentowania Zakładu w określonym przez niego zakresie, z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw.
To o związanie sądów tyn przepisem w postępowaniu cywilnym i możliwość udzielenia pełnomocnictwa chodzi. Jest to przepis rozporządzenia – przypominamy.
EDIT 13. II. 2015 r.:
Kolejne próby zastraszania sędziów dyscyplinarkami:
*
*
*