pajacyk prawa aresztowanych świeże powietrze

Kolejny fragment uzasadnienia orzeczenia – stanowiący spuściznę po „znikniętym” fp „Sędzia płakał jak oddalał”.

Tytułem komentarza możemy stwierdzić, że doświadczenie życiowe autorów i adminów bloga wskazuje na słuszność drugiej przedstawionej przez Sąd tezy.

Okno z wybitą szybą zapewnia stały dostęp świeżego powietrza, szczególnie w zimie. Tak. Zgadza się.

Ale co do tezy pierwszej – czy z faktu nieustannego dopływu świeżego powietrza, także tego o temperaturze – 30 st. C spowodowanego brakiem całej szyby w oknie w celi Aresztu Śledczego  – można wywieść wniosek, że warunki w tej celi NIE były niehumanitarne, niegodziwe i nieludzkie – to mamy wątpliwości…