Pocztowka do MS(źródło: http://www.thefancarpet.com/uploaded_assets/images/gallery/3796/The_Grinch_48815_Medium.jpg)

Nasz „ulubiony” referendarz sądowy, niejaki pan Michał Kazek, kolejny raz pokazał, że ma jakieś kompleksy w stosunku do pełnomocników (adwokatów i radców). Dawał im już upust na łamach prasy (o tu: prawo.rp.pl/artykul/1073776.html), ale niestety przeniosło się to na jego orzecznictwo (o tu: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/836649,za-zbadanie-akt-wynagrodzenie-sie-nie-nalezy.html). Mamy nadzieję, że Pani Mecenas, która otrzymała to „cudo”, zaskarży je. Prosimy rozważyć jako jeden z zarzutów kwestię braku obiektywizmu tego referendarza (mamy bowiem wątpliwości, czy po jego wypowiedziach w prasie, powinien być dopuszczany do orzekania o wynagrodzeniach pełnomocników).

A tymczasem proponujemy Koleżankom i Kolegom Adwokatom (Radcom Prawnym również, jeśli zechcą się dołączyć) akcję świąteczną:

POCZTÓWKA DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Jeśli w najbliższym czasie zasypiemy MS pocztówkami, termin na odpowiedź MS będzie mijał tak… w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Nie zapomnijmy więc jednocześnie życzyć Panu Ministrowi, wszystkim vice, dyrektorom, sędziom delegowanym „Wesołych Świąt”. Przedstawiamy wzór pocztówki opracowany przez naszego Kolegę Adwokata Tomasza Kreisa:

WZÓR

miejscowość, data

imię, nazwisko, adres

Minister Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Wniosek

            Działając na zasadzie art. 241 kpa wnoszę o nowelizację § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami) poprzez podwyższenie kwot minimalnych określonych w w/w przepisie z 60,- złotych na 600,- złotych.

podpis

**************************

Oczywiście zachęcamy do inwencji twórczej, pisania w sprawie różnych stawek z rozporządzenia, wykorzystania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mogą Państwo wnosić o podanie jak – rokrocznie – rosło wynagrodzenie samego Ministra, viceministrów, dyrektorów, sędziów delegowanych, jak rosło wynagrodzenie, jak rosły premie, jak rosło zatrudnienie. Najlepiej z wnioskiem o porównanie do roku 2002 r., kiedy to MS wydał (z siebie) rozporządzenie o naszych stawkach, które nie były podwyższane, a niektóre zostały obniżone.

Piszmy, ślijmy!!! Bo jak nie my, to kto?

PS. Czekamy na informację zwrotną o tym, co MS Państwu napisał. „Najciekawsze” odpowiedzi nagrodzimy publikacją w dziale „Pajacyki” 😀