Home

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wynagrodzenia adwokackie nie podlegają ochronie konstytucyjnej, a adwokat ma obowiązek i misję finansowania z własnej kieszeni obowiązków państwa. W skrócie najciekawsze argumenty z postanowienia, zamieszczonego w całości na adwokackich grupach Polska Palestra i Adwokatura Polska na FB wyglądają tak:

TK 1

***

TK 2Przepisując fragment jakiegoś opracowania (mało znanego) TK wywodzi obowiązek, który nie jest sformułowany ani w sposób wyraźny, ani nawet dorozumiany w żadnym przepisie prawnym. Ot autorzy mieli sobie takie dywagacje, popisali bzdury – to jeszcze nie problem, bo papier wszystko przyjmie i jest cierpliwy, dziś można wydać każdą książkę. Problemem jest, kiedy Trybunał Konstytucyjny takie bzdury przyjmuje jako swoje i je powiela.

Postanowienie stało się od razu przedmiotem ożywionej dyskusji na obu grupach adwokackich. Komentarzy było tyle, że trudno nam było wybrać te najciekawsze. Wszystkie były bardzo trafne, więc z góry przepraszamy, ale musieliśmy ograniczyć się do wybrania tych będących crème de la crème, czyli najlepszych z najlepszych.

Dominik R. Ech napisałbym komentarz soczysty i barwny, ale KEA mnie trochę krępuje.

Leszek B. Napisałbym „prostytucyjny”, ale popadłbym w sprzeczność – raz, że „prostytucyjny” nie miałby w zwyczaju odmawiać, dwa, że z natury swojej rozumie specyfikę pracy w usługach, a kto wie, czy nie w wolnym zawodzie.

Filip F. Do TK trafiają niestety często osoby „przypadkowe” z politycznego nadania, co z tego, że z tytułami, skoro bez jakiegokolwiek doświadczenia praktycznego. Potem wystarczy pisać pierdoły o misji społecznej…

Piotr P. Trybunał Konstytucyjny prawdopodobnie nie sprecyzował, o jakie rodzaje „ciężarów” chodzi. My ponosimy ciężar umysłowy i do pewnego stopnia organizacyjny (organizacyjny czyli np. stawienie się w Sądzie, dysponowanie zapleczem koniecznym dla świadczenia pomocy prawnej itp.). Natomiast z powyższego uzasadnienia można wywieźć, że ciężar finansowy powinien być w stosownej wysokości poniesiony przez Skarb Państwa. Jeśli nie jest poniesiony w stosownej wysokości, to państwo ponosi za to odpowiedzialność, a my stosując wprost przepisy Konstytucji powinniśmy pozwać Skarb Państwa o zapłatę odpowiednich kosztów pomocy prawnej, jeśli przepisy rangi ustawowej i podustawowej nie przewidują odpowiednio wysokich stawek. Jeśli nie będziemy pozywać Skarbu Państwa i przyjmować jedynie stawki zasądzone z rozporządzenia z 2002 r., wówczas nie będzie żadnych gwarancji urzeczywistnienia konstytucyjnego prawa do sądu.

Tomasz M. A sędziowie TK pracują dla misji?

Paweł Z. W świetle takiego uzasadnienia nie zostaje nic innego jak art. 4 ust. 2 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. jak bowiem nazwać praktykę cedowania, i to w większej części, realizacji obowiązków publicznoprawnych na obywateli jeśli nie zmuszaniem do pracy obowiązkowej?

Cezary P. Autor Stanisław Biernat „Rozdział dóbr przez państwo. Uwarunkowania społeczne i konstrukcje prawne, 1989” i „Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, 1985” ?

Magda M. Na wszystko przyjdzie czas. Na pocztówki do TK też… kropla drąży skałę. Mnie przeraża udział w kosztach i ciężarach świadczenia pomocy prawnej Skarbu Państwa (1%) i mój… (99%). Art. 45 Konstytucji mówi, że to państwo zapewnia wszystkim dostęp do sądu (nie jakaś …), nawet rozporządzenie ma tytuł „ponoszenie przez SP kosztów…”. Jak widać słowa, które są jasne, nie są jasne, bo pojawia się misjonarstwo…

Marzena D. Że też lekarzom i stomatologom odmawiają prawa bycia misjonarzami zawierając z nimi MILIONOWE kontrakty. Widać zawody zaufania publicznego są równe i równiejsze.

Artur K. No właśnie w uzasadnieniu mowa jest o rozłożeniu ciężarów pomocy prawnej z urzędu między SP a adwokatów tylko, o ile widzę, ustawowe uzasadnienie w przypadku SP, to nie bardzo widzę takie uzasadnienie w przypadku adwokatów. Trybunał wywodzi takie uzasadnienie z charakteru wolnego zawodu adwokata i radcy prawnego ale dlaczego tak wywodzi, z jakich przesłanek wychodzi, jakie rozumowanie przeprowadza, jakich argumentów używa tego nie ma, po prostu. No i co ma do tego „korporacja”?

Jurek S. Czuję się zmotywowany do pełnienia misji specjalnej, to coś w stylu misji na Marsa ? Albo nie, misja super agenta sił specjalnych, wszyscy możemy wreszcie się poczuć jak „Bond, James Bond”.

Dominik R. Po pogłębionej lekturze uzasadnienia stwierdzam, ze system feudalny wrócił, jest niewolnictwo tylko takie 2.0 i że nic nie wskóramy, bo traktowani jesteśmy jak chłop pańszczyźniany!

Tomasz K. Uzasadnienie sędziego jest bezczelne i niezbyt mądre. Nie ma mowy o żadnym rozłożeniu pomiędzy Państwo a adwokata kosztów pomocy prawnej z urzędu. Adwokat wkłada swój potencja intelektualny, czas, ponosi koszty bezpośrednie (papier, toner, prąd, paliwo, itd) oraz koszty pośrednie (ZUS, składka, czynsz, itd), a państwo zwraca jedynie 60 (90) zł. To jest fikcja. Pan sędzia chyba spał na lekcjach z matematyki, a jeśli w swoich wyrokach powołuje się na swoje doświadczenie życiowe to trzeba natychmiast przenieść w stan spoczynku.

Monika M. Panie Tomaszu, no ja bym miała ochotę powiedzieć państwu składowi: weźcie przestańcie wykonywać kuriozalne akrobacje umysłowe, żeby pilnować finansów Skarbu Państwa, nie jesteście od pilnowania kasy, tylko od pilnowania prawa i przestańmy się oszukiwać, ze chodzi o jakiekolwiek inne uzasadnienie, niż „nie możemy wam dać kasy.

Magda M. Przypomnę jedną rzecz. Prowadziłam sprawę rodzinną, równolegle była ona prowadzona w UK. W obu przypadkach klient miał adwokata z urzędu. Ja dostałam 240 PLN + VAT, mój brytyjski odpowiednik dostał 22 500 GBP…

Elżbieta M. Proszę mnie poprawić, ale czy którykolwiek zawód zrzeszony w ramach samorządu – rzeczoznawcy, architekci, lekarze mają z tego tytułu obowiązek współfinansowania funkcji Państwa. Coś chyba tu jest nie tak…

Jo Ja Tak, zaufanie publiczne jest szczególnie widoczne w obowiązku składania zaświadczeń od lekarza sądowego.

Paweł Z. Moim zdaniem naśladowanie Mec. M. i szturmowanie z zażaleniami, skargami, to właściwy kierunek. Tylko musimy to robić, wiadomo że jest to dodatkowy czas, z naszych napiętych harmonogramów, który trzeba poświęcić ale po stworzeniu pierwszego wzoru dalej to już właściwie schemat a więc idealne miejsce dla delegacji. Kropla drąży skałę, dynamit wysadza. Obie metody skuteczne ale jednak dynamit bardziej ryzykowny dla podkładającego.

Cezary P. Może złożyć propozycję sędziom tk za pośrednictwem „Rz” itp. poczytnych mediów, aby zrezygnowali ze swojego wynagrodzenia w kwocie 18 942 zł( za rok to będzie już 19 830 zł !! i podwyżka co rok) ciesząc się radością pomagania, prestiżem, służbą krajowi, wymiarowi sprawiedliwości, generalnie tzw. misją. O ile adwokat w ramach wynagrodzenia musi jeszcze ponosić wydatki na dojazdy, czynsze i dziesiątki innych kosztów, to sędziowie TK mają wszystko na tacy, na miejscu, więc pracując za minimalną krajową powinni być zadowoleni ze swojej misji… przecież nie ma przymusu bycia sędzią tk,…

Artur K. Tak sobie czytam uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją stawek adwokackich, co to je koleżanka Magda M. podrzuciła i tak się zastanawiam, na ile sędziowie Trybunału mają świadomość, że ich rozstrzygnięcie całkiem nieźle uzasadnia system darmowej pracy przymusowej?Tak sobie też myślę, obserwując wcześniejsze zachowanie sędziów z PKW, ich reakcje na zaistniały kryzys, ich protekcjonalny a nawet autorytarny ton, że pytanie o demokratyczną formację niektórych wysokich rangą oraz stażem sędziów, nie będzie pytaniem retorycznym, bo tu możemy mieć prawdziwy problem.

Piotr B. Powtarzam od dawna. Tylko marsze, wiece i inne protesty uliczne mogą cokolwiek zmienić.

Artur K. Nie dali nam wyboru, sami z nadania politycznego, zrobili z tego kwestię polityczną. Mam na myśli tak zwany całokształt. Bo pytanie o demokratyczny rodowód sędziów jest pytaniem dla wielu bardzo delikatnym ale w świetle ostatnich wydarzeń przecież pytaniem prawomocnym.

Piotr B. Democo? Demokratyczny rodowód dożywotnich nominatów? Przecież to oksymoron. To o sędziach powszechnych, funkcja sędziego TK jest par excellence polityczna, więc tutaj akurat można doszukać się demokratycznego rodowodu. Co nie przekłada się niestety na niezależność.

Elżbieta M. Czy któryś z sędziów zastanowił się, że oczekuje się od ludzi wykształconych świadczenia pracy za kwoty, za które nawet osoby z wykształceniem podstawowym nie chcą pracować.

Michał C. Czy można napisać glosę, w której będą przeważać słowa na „chu” i „ku” i „gów”?

Piotr G. Mnie najbardziej ciekawi ten fragment uzasadnienia, który de facto jest niedokończony. Chodzi o rozważania na stronie 8, dotyczące wzmocnionych gwarancji konstytucyjnych dla zawodów zaufania publicznego jako formy zinstytucjonalizowanego systemu pomocy prawnej. I tutaj niestety myśl się urywa, a szkoda. Gdyby bowiem ją rozwinąć, to w istocie okazałoby się, że owe wzmocnione gwarancje konstytucyjne w zakresie dotyczącym wynagrodzenia nie mają żadnej konkretnej treści normatywnej. Wyobraźmy sobie (teoretycznie) taką sytuację: ustawodawca zapewnia jakiemuś samorządowi zawodowemu (samorządom) wyłączność na świadczenie pomocy prawnej. Dla uproszczenia dodajmy, że owa wyłączność dotyczy reprezentacji w sprawach sądowych. W zamian za to ustawodawca nakłada na przedstawicieli samorządu zawodowego obowiązek świadczenia pomocy prawnej w oznaczonym zakresie za stawki niższe od rynkowych. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i pewne rozwiązania takiego systemu mogą budzić wątpliwości, ale sama konstrukcja jest dość klarowna i sprowadza się do zasady „coś za coś”. Teraz zapytajmy, co z opisanego wyżej stanu modelowego nie gra u nas. I chyba tej refleksji brakuje w orzeczeniu TK. A szkoda, bo faktycznie okazałoby się, że przymus prowadzenia spraw z urzędu za określone stawki nie jest równoważony żadną konkretną „wzmocnioną gwarancją konstytucyjną”.

Marcin J. Ale najgorsze jest to że nas – pełnomocników – nie rozumieją sędziowie. Wielokrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem: „przecież Wy to macie dobrze a my jesteśmy zawaleni. Ja mam 100 spraw na wokandzie”. Kolejnym razem odpowiedziałem bezczelnie pani Sędzi z SO, iż mnie nikt pensji co miesiąc nie płaci a dodatkowo ponoszę koszty tego za co „ona” nie płaci.” – jej mina: bezcenna.

misja

23 thoughts on “Jak adwokat został misjonarzem

 1. Odmawiam wykonywania czynności pełnomocnika z urzędu. Moim zdaniem ustawa prawo o adwokaturze nie pozwala na nałożenie na adwokata sankcji za odmowę reprezentacji lub obrony w sytuacji kiedy powołam się na ważne przyczyny polegające na tym, że najpierw muszę wykonać pracę która pozwala mi zapłacić obowiązkowe daniny na rzecz skarbu państwa bez względu ile dochodu mi zostanie czyli ZUS potem muszę zarobić na rzeczywiste koszty czyli czynsz, utrzymanie samochodu bez którego adwokat nie może w dzisiejszych czasach wykonywać zawodu potem jak mi coś zostanie najpierw muszę zapłacić VAT i podatek dochodowy, a na koniec jeżeli coś mi zostanie to jest to mój zarobek. Pomijam fakt, że nie mam płatnego urlopu, a na emeryturę mimo, że płacę prawie 1000 zł ZUS miesięcznie muszę odłożyć sam. W tych okolicznościach niestety nie mam czasu świadczyć usług na rzecz sądu. Żeby czytający nie mieli jakichkolwiek wątpliwości piszę to serio i uważam, że w taki właśnie sposób powinien wyglądać powszechny strajk prawników, a nie na pisaniu dziwnych kartek, petycji i czczej dyskusji na forach.

  • Niestety, adwokat nie może odmówić występowania w urzędówce, jak już zostanie wyznaczony, to nie ma wyjścia. Pan Mecenas Tomasz Kreis stoczył z MS sądową batalię o zwolnienie z obowiązku urzędówek – przegrał.
   Powszechnego strajku prawników nie będzie, zostają strajki izb (odmowy wyznaczania), ale tutaj – oprócz poszczególnych ORA – musiałyby przyłączyć się również OIRP. Pozostaje zagadką, czy OIRP dołączyłyby się do protestu, czy wykorzystałyby protest adwokatów wizerunkowo, wbijając nóż w plecy. Strajk poprzez niechodzenie na rozprawy poszczególnych adwokatów nie wchodzi w grę (grzywny, lekarze mogą rozwiązać umowę ze szpitalem i odejść od łóżek, adwokat nie może nie iść na rozprawę).
   Sam tekst nie jest o kartkach, petycjach, czy dyskusji na forach. To była skarga konstytucyjna i realne postanowienie TK, obecnie będące przedmiotem zażalenia do składu trójkowego.

 2. Szanowna Pani mecenas pozwolę sobie nie zgodzić się z Pani tezą, że adwokat nie może odmówić „pracy z urzędu” Jeżeli zostanę ukarany grzywną pozostaje mi jeszcze ETPC o czym już była mowa nie wiem, czy Pani nawet o tym gdzieś nie pisała. Co się tyczy zwolnienia z urzędówek nie mówię o ogólnym domaganiu się zwolnienia z wszystkich urzędówek tylko o indywidualnej sytuacji kiedy odmówię pracy tj. prowadzenia sprawy pracowniczej przez rok za 60 zł. P.S. Czy może mi Pani przesłać link do materiałów MS v. mec. Kreis? O ile pamiętam chodziło tam o zwolnienie generalne.

 3. Panie Mecenasie Krzysztofie, nie „Pani Mecenas”, gdyż na blogu stale pisze kilka-kilkanaście osób różnych płci.
  Stanowisko MS w sprawie Mecenasa Kreisa jest w plikach na grupie PP: https://www.facebook.com/groups/Polska.Palestra/files/
  Tutaj jest wyrok NSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BFE317837D
  Tak, chodziło o zwolnienie generalne. Uzyskać zwolnienie indywidualne nie jest tak prosto, gdyż zwalnia sąd, nie ORA. Często nawet wniosek klienta z urzędu oparty o utratę zaufania nie jest uwzględniany. Gdyby była to akcja protestacyjna, sądy po prostu będą odmawiały zwolnień. Dlatego zostaje protest całych Izb.

  • W nawiązaniu do szczegółu kto zwalnia.
   Art. 28. 1. Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego. Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej rozstrzyga okręgowa rada adwokacka, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – dziekan.
   2. W sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy przepisów prawa nastąpić z urzędu, zwolnić adwokata od udzielenia tej pomocy może tylko organ, który go wyznaczył, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

   W sprawach karnych obrońcę ustanawia sąd i wyznacza z listy.
   W sprawach cywilnych pełnomocnika ustanawia sąd ale osobę z imienia i nazwiska wyznacza ORA. Tak więc wydaje mi się, że w sprawie karnej odmówię bezpośrednio sądowi, a w sprawie cywilnej odmówię ORA chociaż uważam, że prawdopodobnie dyskusja za niedługo stanie się bezprzedmiotowa o tyle, że zgodnie z pracami MS sprawy z urzędu będą prowadzić ci prawnicy, którzy wpiszą się na listę chcących wykonywać reprezentację lub obronę z urzędu. Wtedy zadziała wolny rynek ci którzy będą na skraju wytrzymałości finansowej z powodu braku pracy wezmą urzędówkę nawet za byle jakie pieniądze inni odmówią przez to, że nie wpiszą się na listę. Aktualnie jeżeli przyjąć, że decyzję o zwolnieniu ma podjąć ORA, której odmówię to pytanie brzmi czy ORA zajmie stanowisko merytoryczne tj. stwierdzi odmówił nam Pan zgodnie z prawem, czy też stwierdzi nie ma Pan prawa odmówić to nie są ważne powody ale wówczas samorząd zacznie sankcjonować pracę za niegodziwe wynagrodzenie.
   Dziękuję za link😉 i

   • Panie Mecenasie, nie zgodzimy się. K.p.c. wg nowelizacji 2010 r.:
    Art. 118. § 1. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.

    § 2. Adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że z postanowienia sądu wynika, iż obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej.

    § 3. Z ważnych przyczyn adwokat lub radca prawny może wnosić o zwolnienie od obowiązku zastępowania strony w procesie. Sąd, zwalniając adwokata lub radcę prawnego, zwraca się jednocześnie do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych o wyznaczenie innego adwokata lub radcy prawnego.

    Niestety, od 2010 r. w sprawach cywilnych sąd zwalnia również i sądy się do tego stosują.

 4. Skoro ten problem (kto zwalnia) mamy rozwiązany i zgadzamy się, że sprawa mecenasa Kreisa miała inny charakter chodziło o zwolnienie generalne to wracamy do punktu wyjścia: najpierw będę pracował na ZUS, koszty i podatki, a jak zostanie mi trochę wolnego czasu zastanowię się nad możliwością prowadzenia spraw z urzędu i to jest ta ważna przyczyna uzasadniająca żądanie zwolnienia (obojętnie kto będzie zwalniał).
  Na marginesie podsumowując wcześniejsze posty skoro p. Sędzia TK, który podpisał się pod uzasadnieniem postanowienia uważa, że adwokat powinien pracować za darmo to zgodnie z jego (sędziego) logiką winien to postanowienie wydać za 60 złotych, oddać płatny urlop, odłożyć sobie na emeryturę (po co mu uposażenie po przejściu w stan nieczynny wystarczy satysfakcja, że sprawował wymiar sprawiedliwości) do wydania tego postanowienia winien wynająć sobie za własne pieniądze lokal, zapłacić protokolantce o kupnie komputera, drukarki itd. nie wspominam.
  To tyle sarkazmu ale chyba wszyscy się z nim zgodzą. Na marginesie są sprawy przy których mogę pracować za dziękuję (ludzie nieporadni, chorzy psychicznie poniżani przez bliskich i obcych etc.) ale wewnętrzny sprzeciw trzęsie mną przy sprawie gdzie przy oczywiście bezzasadnym powództwie oczekuje się od adwokata pracy przy sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rozbrojenie i nie wiadomo co jeszcze wszczętej z pozwu osadzonego przeciwko skarbowi państwa (z uzasadnienia „…bo muchy latały w celi…”) pracy za ile? Za 120 zł jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli ktoś chce sobie robić zabawę to nie naszym kosztem.

 5. Abstrahując od urzędówek, godziwego wynagrodzenia itd. i choć co zasady nie wypada komentować wyroków sądowych to jednak od kilku lat nasuwa mi się na myśl jedna refleksja.. czy rzeczywiście chodzi o ochronę Konstytucji i prezentowanych przez nią wartości, czy tylko o ochronę budżetu SP

 6. Ostatnio dostałam od Gminy Kraków kwotę 221,40 zł brutto (w tym PIT i VAT) tytułem kosztów zastępstwa procesowego za dwie instancje w sprawie z urzędu, która dotyczyła eksmisji z lokalu mieszkalnego. Wygrałam w dwóch instancjach. Rozprawy były cztery. Klientka, która reprezentowaliśmy, była samotną matką z dwójką dzieci. Roztrzęsiona, przerażona, że wyląduje pod mostem. Można sobie wyobrazić, ile uwagi i czasu wymaga każde spotkanie z osobą w takim położeniu i z jakim natężeniem emocji obcuje pełnomocnik.

  Naprawdę można poczuć się misjonarzem.

  • Niestety, MS i TK nie są sobie w stanie tego wyobrazić… To jest trudna PRACA, a praca powinna być wynagradzana. Te 221,40 zł zapewne Pani Mecenas nie zwróciło nawet kosztów prowadzenia tej sprawy, nie mówiąc już o wynagrodzeniu za poświęcony czas i wykonane czynności. I na tym bazuje MS, że właśnie Pani Mecenas, my, inni adwokaci, wykonamy pracę sumiennie i rzetelnie, chociaż pracujemy za miskę ryżu.
   Obawiamy się również, że w sklepach przyjmują polskie złotówki, a nie bliżej nieznaną nikomu walutę zwaną „misją”…
   Po prostu smutny jest ten brak szacunku dla cudzej PRACY.

 7. Tak, zgadza się. Starczyło akurat na znaczki pocztowe, papier do ksero, dwa obiady w sądzie i herbatę dla klientki, gdy przychodziła do nas..
  Ja uważam, że Państwo stopniowo przenosi swoje obowiązki na jednostkę. Chcesz mieć emeryturę? Odłóż sobie. Chcesz wyleczyć zęba? Idź do prywatnego gabinetu. Chcesz dojechać do pracy? Kup sobie samochód. Chcesz mieć dziecko w przedszkolu? Nie ma, wynajmij sobie opiekunkę.
  Państwo „współdzieli” w ten sposób koszty z obywatelem.
  Teraz postanowiło „współdzielić” z nami koszty pomocy prawnej dla osób ubogich. To znaczy Państwo chlubnie przyzna osobie potrzebującej pełnomocnika, który to pełnomocnik następnie za półdarmo poprowadzi proces, a jeśli trzeba będzie, to i dopłaci…

 8. Dzisiaj kolejna perła w koronie Trybunału. Jestem wstrząśnięta tym rozstrzygnięciem i jego uzasadnieniem!

  http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105402,17106014,TK__Zakaz_uboju_rytualnego_niezgodny_z_konstytucja.html

  podczas, gdy równocześnie:

  http://www.euroislam.pl/index.php/2011/07/holandia-zakaze-rytualnego-uboju-zwierzat/

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15473407.html

  Wiem, że to nie na temat, nijak się ma do wątku, ale po prostu nie wytrzymuję. Jacy prawnicy zasiadają w tym Trybunale???

 9. Pingback: Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie. — William Wharton | kolorowooka

 10. Pingback: (NIE)wolny zawód adwokata – orzekł SN | Palestra Polska

 11. Pingback: Prof. Andrzej Rzepliński – powody dystansu części adwokatów | Palestra Polska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s