cezario grabario

Szanowni Państwo Misjonarze!

Czas rozpocząć drugą fazę akcji „Świąteczna Pocztówka do Ministra Sprawiedliwości”, o której pisaliśmy tutaj:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/11/20/swiateczna-pocztowka-do-ministra-sprawiedliwosci/

Tym razem na pocztówkach wpisujemy różne wnioski o udzielenie informacji publicznej. Na każdej pocztówce może być wskazana jedna lub kilka informacji publicznych, które od Ministra chcecie uzyskać. Wysyłamy na kartkach pocztowych, najlepiej grających. Minister ma 14 dni na odpowiedź na taki wniosek. Dlatego termin na odpowiedzi przypadnie podczas okresu świątecznego 24.12.2014-6.1.2015! Ale cóż, misja to misja.

WZÓR

miejscowość, data

imię, nazwisko, adres

Minister Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

1. Ile wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości w latach 2002-2014, z rozbiciem na poszczególne lata?

2. Ilu było zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości sędziów delegowanych w latach 2002-2014 z rozbiciem na poszczególne lata?

3. Jakie kwoty przeznaczało Ministerstwo Sprawiedliwości na wypłatę premii w każdym roku w latach 2002-2014?

4. Ile wynosiły wydatki na pomoc prawną z urzędu w każdym roku w latach 2002-2014?

5. Ile wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika merytorycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości (czyli prawnika, a nie sprzątaczki czy portiera) w latach 2002-2014 z rozbiciem na poszczególne lata.

6. Ile Ministerstwo Sprawiedliwości wydawało na paliwo do samochodów w każdym roku w latach 2002-2014?

7. Ilu pracowników zatrudniało Ministerstwo Sprawiedliwości w latach 2002-2014 z rozbiciem na poszczególne lata?

8. Od 31 marca 2010 r. rozdzielono funkcję Prokuratora Generalnego od funkcji Ministra Sprawiedliwości. Czy w związku ze zmniejszeniem obowiązków nastąpiło a) zmniejszenie wynagrodzenia Ministra Sprawiedliwości b) zmniejszenie zatrudnienia pracowników merytorycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania jest negatywna – dlaczego nie nastąpiły stosowne cięcia?

9. Czy w latach 2002-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości zlecało sporządzanie opinii, pism procesowych, prowadzenie sporów sądowych lub spraw administracyjnych prawnikom lub kancelariom zewnętrznym? Ile wynosiły stawki godzinowe w przypadku takich zleceń?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres

./podpis/

*********

Oczywiście: może Państwa ponieść fantazja ułańska w zakresie formułowania pytań, byle dotyczyły one Ministerstwa Sprawiedliwości! Czekamy na propozycje i będziemy aktualizować listę!

*********

Wersja DLA OSZCZĘDNYCH:

Ślemy wniosek na adres emailowy: kontakt@ms.gov.pl
I wnosimy o udzielenie odpowiedzi albo na adres rzeczywisty (kancelaryjny), albo na maila. Zalecamy o wnoszenie o udzielenie odpowiedzi na adres rzeczywisty.