18. XII. 2014 r.

Minister Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 1. 1. Ile wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości w latach 2002-2014, z rozbiciem na poszczególne lata?

 2. W jakiej wysokości Minister Sprawiedliwości otrzymywał premię – za każdy rok okresu 2002-2014?

 3. 2. Ilu było zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości sędziów delegowanych w latach 2002-2014 z rozbiciem na poszczególne lata?

 4. 3. Jakie kwoty przeznaczało Ministerstwo Sprawiedliwości na wypłatę premii dla pracowników Ministerstwa w każdym roku w latach 2002-2014?

 5. 4. Ile wynosiły wydatki na pomoc prawną z urzędu w każdym roku w latach 2002-2014?

 6. 5. Ile wynosiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika merytorycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości (czyli prawnika, a nie sprzątaczki czy portiera) w latach 2002-2014 z rozbiciem na poszczególne lata.

 7. 6. Ile Ministerstwo Sprawiedliwości wydawało na paliwo do samochodów w każdym roku w latach 2002-2014?

 8. 7. Ilu pracowników zatrudniało Ministerstwo Sprawiedliwości w latach 2002-2014 z rozbiciem na poszczególne lata?

 9. 8. Od 31 marca 2010 r. rozdzielono funkcję Prokuratora Generalnego od funkcji Ministra Sprawiedliwości. Czy w związku ze zmniejszeniem obowiązków nastąpiło a) zmniejszenie wynagrodzenia Ministra Sprawiedliwości b) zmniejszenie zatrudnienia pracowników merytorycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania jest negatywna – dlaczego nie nastąpiły stosowne cięcia?

 10. Czy w latach 2002-2014 Ministerstwo Sprawiedliwości zlecało sporządzanie opinii, pism procesowych, prowadzenie sporów sądowych lub spraw administracyjnych prawnikom lub kancelariom zewnętrznym? Ile wynosiły stawki godzinowe wynagrodzenia firm zewnętrznych w przypadku takich zleceń?

 11. Jakie konkretnie prawnicze firmy zewnętrzne otrzymywały od Ministerstwa Sprawiedliwości zlecenia w latach 2002 do 2014 r. z rozbiciem na poszczególne lata oraz czy wszystkie zostały wyłonione w drodze przetargu, czy część otrzymała zlecenie bez przetargu i jakie to są firmy (działalności gospodarcze),

 12. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości udzielało w latach 2002-2014 r. sądom pisemnych wskazówek, próśb lub wytycznych autorstwa własnego lub innego Ministerstwa – co do minimalizowania lub eufemistycznie „miarkowania” wysokości zasądzanych od Skarbu Państwa kosztów wynagrodzenia za obronę/reprezntację sprawowaną z urzędu, wysokości zadoścuczynień i odszkodowań za oczywiście niesłuszne aresztowanie/pozbawienie wolności, przejmowania na koszt Skarbu Państwa kosztów procesu – proszę o udzielenie informacji z rozbiciem na poszczególne lata, zakresu tematycznego owych pism (czego konkretnie dotyczyły),

 13. Czy w latach 2002-2014 pracownicy Ministerstwa mają zwracane koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Ministerstwa? Ilu pracowników w każdym roku korzysta ze zwrótów i jaka kwota w sumie rocznie za każdy rok została z tego tytułu wypłacona,

 14. Czy Ministerstwo zapewnia pracownikom zamieszkałym poza Warszawą mieszkania lub pokoje służbowe, bądź inne formy zakwaterowania, kto ponosi koszty tzw. „czynszowe” lub najmu i utrzymania tych mieszkań, jakie kwoty z tego tytułu zostały wydatkowane w latach 2002 – 2014 z robiciem na poszczególne lata,

 15. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudnia sprzątaczki, jeśli tak to jaka była liczba sprzataczek w latach 2002-2014 zatrudniona i ile wynosiło ich wynagrodzenie, lub firmę zewnętrzną zajmującą się sprzataniem pomieszczeń, ile wynoszą roczne koszty sprzątania z rozbiciem na poszczególne lata,

 16. ile samochodów służbowych posiadało w latach 2002-2014 r. z rozbiciem na poszczególne lata Ministerstwo Sprawiedliwości, jakiej marki i jakiego rocznika, ile wynosił roczny koszt utrzymania floty samochodowej w okresie od 2002-2014 r. z rozbiciem na poszczególne lata?

 17. Ilu kierowców zatrudniało Ministerstwo Sprawiedliwości w latach 2002 – 2014 z rozbiciem na poszczególne lata, ile wynosi roczny koszt zatrudniania kierowców w każdym roku wskazanego okresu?

 18. Jaką kwotą na cele reprezentacyjne rocznie dysponowało Ministerstwo Sprawiedliwości w latach 2002-2014 z rozbiciem na poszczególne lata?

 19. Jakie kwoty za każdy rok okresu od 2002 do 2014 zostały wydatkowane na delegacje służbowe pracowników Ministerstwa?

 20. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości zatrudniało kiedykolwiek bądź zlecało usługi na swoją rzecz w okresie od 2002 r. do 2014 r. radcę prawnego lub adwokata, w jakim roku, w jakim charakterze, z jakim wynagrodzeniem?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres.

MS 1 DSC03148

Minister Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 1. Jaką kwotę w każdym roku począwszy od dnia 19 kwietnia 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaoszczędziło dzięki nowelizacji art. art. 132§1 K.P.C. – z rozbiciem na poszczególne lata?

 2. Jakie spodziewane oszczędności były zakładane w skali roku przy nowelizacji art. 132§1 K.P.C.?

 3. Czy sędziowie sądów powszechnych otrzymują oraz od kiedy finansowane z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości teczki na akta, torby damskie itp. przedmioty?

 4. Jaki jest roczny koszt zaopatrzenia sędziów w w/w przedmioty począwszy od 2002 r. do 2014 r.?

 5. Jakie firmy są dostawcami teczek i toreb, aktówek, pokrowców na akta i laptopy dla sędziów sądów powszechnych począwszy od 2002 r. z rozbiciem na poszczególne lata?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób: przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na adres: ……………………………………………………………….

MS DSC03146