Home

BIP projekt noweli przyjety przez rząd

Nowa definicja „ziela konopi” polepszy statystyki?

W dniu 18 listopada 2014 r. Rząd RP odnotował ogromny sukces, albowiem ponieważ przyjął własny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zaś dnia 23 stycznia 2015 r. odnotował sukces jeszcze większy, gdyż udało mu się ten swój i przez siebie przyjęty projekt skierować do Sejmu:

 http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/projekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustaw-przeslane-do-Sejmu-RP.html

 

Projekt w przyjętej wersji do pobrania: KLIK

O projekcie już pisalismy i dyskutowaliśmy z czytelnikami tutaj:

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/02/12/rzadowy-projekt-nowelizacji-ustawy-o-przeciwdzialaniu-narkomanii/

Zgodnie z projektem ma zmienić się ustawowa definicja „ziela konopi”:

projekt ustawy o przeciwdz narkomanii luty 2015

Z uzasadnienia projektu dla tej zmiany:

„Obecnie z punktu widzenia ustawy nie można uznać takiego materiału jako ziele konopi innych niż włókniste, gdyż „…zielem konopi są kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z których nie usunięto żywicy…”. Liście i łodygi brane są pod uwagę tylko wtedy, gdy nie zawiązała się wiecha, co można stwierdzić tylko dla upraw, a niemożliwe jest do rozstrzygnięcia w przypadku suszu. Należy również podkreślić, że w chwili obecnej liście i łodygi konopi zawierają znaczne ilości THC i są stosowane jako środek odurzający, nie ma więc powodu, aby je wyłączać z kontroli. Dodatkowy problem powstaje, gdy materiał dowodowy jest w postaci zmielonej, zawierający powyżej 0.2% THC, gdzie także nie można jednoznacznie określić z jakich części rośliny pochodzi i w związku z tym nie podlega obecnej ustawie. Nowa definicja pozwoli jednoznacznie określić ten środek odurzający, bez względu na część rośliny, którą się bierze pod uwagę przy jej analizie.”

Autorzy projektu najwyraźniej nie wiedzą, albo celowo udają brak wiedzy, że dla suszu stosuje się a contrario definicję ustawową z pkt 4 i 5 art. 4 Ustawy w zw. z art. 4 pkt 26 i załącznikiem nr 1 do Ustawy i organy wymiaru sprawiedliwości jakoś nigdy nie miały problemu ze zrozumieniem tego:

4) konopie – rośliny z rodzaju konopie (Cannabis L.);

5)4) konopie włókniste – rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których suma zawartości delta-9-tetra-hydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę;”

(…)

„26) środek odurzający – każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy;”

Załącznik nr 1:

„KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste”

Susz, w którym zawartość sumy kwasów delta-9-tetra-hydrokannabinolu oraz tetrahydrokannabinolowego przekraczała 0,20% – kwalifikowany był a contrario zacytowanej definicji ustawowej z  pkt 5 art. 4 Ustawy i zgodnie z pkt 26 art. 4 ustawy oraz załącznikiem nr 1 jako susz „konopi innych niż włókniste”, czyli środek odurzający.

Kłamstwem jest więc zawarte w uzasadnieniu projektu twierdzenie o braku możliwości „brania pod uwagę liści i łodyg tylko wtedy, gdy nie zawiązała się wiecha, co można stwierdzić tylko dla upraw, a niemożliwe jest do rozstrzygnięcia w przypadku suszu.” W rzeczywistości w aktualnym stanie prawnym nie ma racjonalnej potrzeby rozszerzania ustawowej definicji „ziela konopi” na mieszaniny.

Nie są nam też znane wyroki uniewinniające w przypadku braku możliwości stwierdzenia, czy susz zawierał elementy łodyg i liści, czy tylko kwiatostany. Uniewinnienie zresztą nie byłoby możliwe wobec definicji z art. 4 pkt 4, 5 i 26 Ustawy w zw. z załącznikiem nr 1 do którego pkt 26 odsyła.

 W związku z obligatoryjnym obowiązkiem ustalenia wszystkich okoliczności czynu, a także wypracowanym na gruncie art. 62″a” oraz przepisów o „wypadku mniejszej wagi” orzecznictwem – istnieje obowiązek zbadania ilości środka odurzającego bez domieszek w postaci np. tytoniu, czy opakowania. Znane są co prawda przypadki, kiedy waga marihuany była podawana wraz z „opakowaniem” którym bywał nawet plecak (vide: Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych: http://politykanarkotykowa.pl/sites/default/files/biblioteka/raport_rpou_czesc_prawna.pdf), ale praktyka wyraźnie i korzystnie ewoluowała ku precyzyjnemu ustalaniu tzw. „wagi netto” i tylko taka waga przesądzała o ostatecznej kwalifikacji prawnej czynu i wpływała na wymiar kary bądź wskazywała na istnienie przesłanek do umorzenia postępowania na podstawie art. 62″a” ustawy albo na podst. art. 17 par. 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 1 par. 2 k.k.

Projektowana definicja ustawowa ma natomiast otrzymać brzmienie:

„37) ziele konopi innych niż włókniste

– każdą naziemną część rośliny konopi (pojedynczą lub w mieszaninie) z wyłączeniem nasion, zawierającą powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego)”

Jakie to może rodzić konsekwencje?

1/. wszystkie „mieszaniny” ziela konopi innych niż włókniste, także „mieszaniny” z tytoniem, herbatą, okruchami z podłogi, z której zostały zmiecione, popiołem z pieca, w którym były spalane niepotrzebne elementy roślin, i łatwo sobie wyobrazić przy fantazji goniących za statystykami te „mieszaniny” z plecakiem, kurtką w której kieszeni się znajdowały, lodówką, skrzynką, słoikiem itp. itd. – w świetle nowej definicji będą stanowiły „ziele konopi” innych niż włókniste i jako takie w swojej wadze brutto stanowić będą podstawę do zakwalifikowania zarzucanego czynu w większej ilości, niż ilość rzeczywista środka odurzającego bez domieszek,

2/. z nieprecyzyjnego przepisu bynajmniej nie wynika, aby „mieszanina” miała stanowić mieszaninę wyłącznie elementów różnych części rośliny konopi innej niż włóknista, co pozwala na szeroką i niekorzystną dla podejrzanych wykładnię rozszerzającą definicji z pkt 37 art. 4 nowelizacji,

3/. w takiej sytuacji nawet ilość „mniejsza, niż znikoma” lub „śladowa” środka odurzającego znajdująca się w mieszaninie np. z tytoniem – zostanie obliczona łącznie z wagą substancji z jaką została zmieszana i straci cechę „znikomości” czy charakter „śladu” pozwalając w niektórych przypadkach np. na postawienie zarzutu posiadania nawet w „ilości znacznej”,

4/. zmniejszy się ilość spraw kwalifikowanych do umorzenia na podst. art. 62 a Ustawy i art. 17 par. 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 1 par. 2 k.k.,

5/. zwiększy się ilość spraw z art. 62 Ustawy oraz liczba osób, wobec których prokuratury, ani sądy nie będą miały możliwości umorzenia postępowania z powodu „znikomej ilości” środka odurzającego, gdyż jego ilość ulegnie sztucznemu zwiększeniu z uwagi na ilość obojętnej z punktu widzenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii substancji z jaką marihuana została zmieszana,

6/. pozostałe środki odurzające można mieszać – do nich zastosowanie będa miały dotychczasowe przepisy i wypracowane w orzecznictwie dyrektywy, a zmieszanie ich z obojętnym (nienarkotycznym) środkiem nie zwiększy ich ilości w zarzucie, ani w odróżnieniu od marihuany – nie wpłynie na zaostrzenie kwalifikacji prawnej czynu i wyższy wymiar kary,

7/. polepszą się policyjne statystyki a prokuratury i sądy otrzymają więcej łatwych i przyjemnych, pozwalających na szybkie zakończenie spraw,

8/. ponownie i to drastycznie wzrośnie liczba osób skazanych za przestępstwa „marihuanowe”,

9/. nastąpi efekt „błędnego koła” i zaostrzeniu ulegną orzekane za przestępstwa związane z marihuaną kary – ponieważ elementem oceny „stopnia społecznej szkodliwości czynu” – jest częstotliwość popełniania danej kategorii przestępstw, im większa liczba skazań za dane przestępstwo – tym stopień społecznej szkodliwości jest wyższy i wpływa na surowszy wymiar kary.

10/. wreszcie w statystykach, przynajmniej wymiaru sprawiedliwości, Polska zostanie „zieloną wyspą”😉

 

Jeżeli czytelnicy widzą jeszcze jakieś konsekwencje, zagrożenia wynikające ze zmiany definicji ustawowej „ziela konopi” lub nie zgadzają się z naszą antycypacją  – prosimy o uwagi w komentarzach na blogu, nie jesteśmy w stanie z uwagi na duże obciążenie pracą zawodową śledzić komentarzy na portalach społecznościowych, stronach www itd. i do wszystkiego się odnieść. A warto dysponować jak największą liczbą wniosków i efektów przemyśleń w związku ze skierowaniem projektu do Sejmu i spodziewanej walki o ostateczny kształt nowelizacji.

14 thoughts on “Nowa definicja „ziela konopi” polepszy statystyki?

 1. ciemnogród? mało powiedziane coś w stylu grupowego otumanienia garstka ludzi posługujących się wiedzą teoretyczną i rzucającą na jej podstawię wszelkie wnioski na temat naszego egzystowania🙂

 2. Przecież to jakieś głupoty … te ustawy piszą osoby które nie wiedza jakie są działania marihuany tylko wiedza tyle co rzeźnik o elektryce
  dlaczego nie można wprowadzić takiej legalizacji jak w Czechach ?
  A tak o nowelizacji ustaw to proponował bym obniżyć pensje posłom przecież nie należy się im tyle pieniędzy skoro stwarzają tylko pozory działań na swoich stanowiskach a w zasadzie nie wprowadzają żadnych zmian które faktycznie wychodzą na lepsze!. Nie Pozdrawiam !

 3. Ciemnogród i zacofanie… Paliłeś? Jeśli nie to jakim prawem możesz się wypowiadać.. Czysto teoretyczne opinie zbudowane na niepopartych badaniami kłamstwach… pozytywne skutki palenia są z góry tłumione i wpajane reszcie, że to zło konieczne… Chcecie rządzić tym krajem, a nie potraficie wysłuchać ludzi i ich opini… Ciągłe JP i zniewagi to wasza wina, gdyby policja oraz inne służby traktowały młodych jak ludzi to i to działałoby to w drugą stronę… My chcemy tylko wolności dla rośliny.. Co złego zrobi Ci człowiek pod wpływem tego kwiatu ? A co może zrobić Ci człowiek pijany jak meserszmit ? Panowie z góry chyba zapomnieli, że jesteście na stołku dzięki nam i dla nas powinniście robić jak najlepiej… Mówicie nie Marihuanie gdy spora liczba osób w sędziwym wieku nie wie co to jest nie poyrafi nawet poprawnie wypowiedzieć tego słowa… Musicie w końcu otworzyć oczy i zniszczyć tą propagande.. Sadzić, palić, zalegalizować…

 4. To krok do totalnego stłamszenia wolności narodu. Sprawa jest tak poważna, że kwalifikuje się do rozpatrzenia, jako punkt #1 przez Europejskie Instytucje Obrony Praw Człowieka, ponieważ ta nowelizacja, to wyjątek w skali całego Świata . To IDIOCI, którzy między innymi pragną wsadzić do więzienia, olbrzymią część populacji kraju od lat-nastu do 50’ciu przynajmniej za trochę pyłku w młynku. Nowelizacja daje możliwość manipulacji „dowodami” przez Policję, a wrobienie kogoś będzie dziecinnie proste. Nawet można by pomyśleć, że za wypowiedź na ten temat będą skazywali. Ludzie, to jakaś śmierdząca sprawa, chcą przy błogosławieństwie CIEMNOTY I KLERU zrobić z narodu niewolników – dosłownie. Nie rozumiem dlaczego UE, w ogóle nie reaguje na takie IDIOTYZMY jednego i jedynego z krajów członkowskich. Manifestacja powinna być pokojowa, ale ostra i dłuuuugaaaaa, po to żeby w Europejskich mediach, aż huczało od tego news’a. Ta sprawa ma podwójne dno.

 5. w pierwszej chwili, pomyslalem, ze strasznie sie boja ci, co prawa nakazuja politykom zminiac.. ale to raczej kwestia tłamszenia. To chyba w niepozostawieniu zadnej mozliwosci dzialnia obrali sobbie metode.

  bo co ma zrobic pomyslowy narod gdy ma zwiazane rece?

 6. W aktach prawnych znaczenie ma każde słowo, bo źle czy nieprecyzyjnie użyte może stworzyć prawną lukę. Poprawianie nieprecyzyjnych aktów prawnych ma oczywiście sens, choć lepiej by było, żeby poprawek w ustawach dokonywano przed ich uchwaleniem – tak robi się w krajach, w których prawo jest szanowane.

  Dla mnie mocno dołujące jest to, że nasz Sejm (z braku wiedzy, zainteresowania tematem, woli politycznej czy intelektualnych zdolności posłów) zajmuje się dopracowywaniem prawa, o którym od wielu lat wiadomo, że jest nieskuteczne. Niestety, jedyny sposób na ściągnięcie posłom z oczu klapek to niewybranie ich na następną kadencję. Czego nam wszystkim życzę.

 7. Ja już zacząłem trzymać to co trzeba w pojemniku, do którego przyczepiłem wiele balonów z helem.
  I tak z pół kilograma zrobiło się 0. 0 gram!
  Jestem niewinny!
  Dziękuję Polsko!

 8. Zmiana, która już weszła w życie nie jest wcale pozbawiona znaczenia i wcale – według mnie – nie jest tak, że już na podstawie poprzedniego stanu prawnego można było penalizować wszystkie zachowania związane z „marihuaną”. W art. 63 ust 1 i 2 mowa jest o „zielu konopi”, a nie środku odurzającym. Zbiór liści i łodyg konopi nie podlegał dotychczas penalizacji (art. 63 ust 2). Podobnie nie brano pod uwagę wagi liści (i łodyg) przy ustalaniu „znacznej ilości” marihuany, jakiej mogła dostarczyć uprawa (art. 63 ust 3). Pytanie, czy nie było lepiej zmienić treść art. 63 ust 2 i 3, niż zmieniać definicję ziela konopi…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s