Jak Państwo pamiętają, niektóre Koleżanki i niektórzy Koledzy Adwokaci złożyli w trybie k.p.a. skargę na odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na wniosek w sprawie podwyższenia stawek za urzędówki. Pisaliśmy o tym tutaj: https://palestrapolska.wordpress.com/2015/03/20/pocztowka-do-ministra-faza-3/

Dzisiaj jedna z Koleżanek otrzymała odpowiedź, którą niezwłocznie publikujemy! Wytrwałość popłaca!

 pismo w sprawie stawek minimalnych

|

|

|

|

I

|

|

|

\      /

V

sowy 77