Pasterz sepZazwyczaj człowiek lubi mieć rację, ale nie tym razem. Adwokaci z grupy Polska Palestra nie wierzyli w zapewnienia Ministerstwa Sprawiedliwości oraz własnych władz co do dobrowolności pakamerówek. Właśnie na stronach RCL została umieszczona kolejna wersja projektu ustawy pakamerowej.

Projekt ten zakłada, że:

Art. 9. 1. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, określające w szczególności:
1) liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania;
2) zobowiązanie dziekanów okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych do imiennego wskazywania adwokatów i radców prawnych oraz ich zastępców, wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach harmonogramu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2;
3) zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) zasady wykorzystania urządzeń technicznych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej .
2. W przypadku niezawarcia porozumienia do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczyłoby to porozumienie starosta przekazuje dziekanom informacje, o których mowa wart. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 albo ust. 2. Na podstawie tych informacji dziekan okręgowej rady adwokackiej lub dziekan rady okręgowej izby radców prawnych wyznacza adwokatów lub radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

A uprzedzaliśmy TU i TU.

Poniżej wybrane komentarze adwokatów z grupy Polska Palestra:

Magda M.

*&%@#(^#@&# – proszę wstawić słowa uznane powszechnie za obelżywe. Jak to leciało? Pakamerówki będą dobrowolne? […] Szykuje się kolejna wersja urzędówek! Pod przymusem! To już zobaczymy wynagrodzenie…

Ewa S.

Tego Orwell nie przewidział, że dobrowolność = przymus.

Magda M.

Ewa S. – w sumie to u nas tak cały czas! Dyskusja z adwokatami = brak dyskusji. Można mnożyć…

pakamera dobrowolnoscPaweł K.

Chyba ich bóg opuścił. Nie będę siedział w pakamerze, nie mam czasu na pierdoły.

Ewa M.

To taka dobrowolność pod przymusem. Każdy będzie miał prawo pierwszeństwa, aby DOBROWOLNIE się zgłosić na listę. Gdy z tego prawa nie skorzysta – zostanie przymus.

Tomasz M.

Trzeba będzie zacząć dobrze żyć z Dziekanem…

Dominik R.

Ale o co Wam chodzi?? Tak miało być! Przecież chętnych nie będzie tyle aby obskoczyć wszystkich punktów.

Monika S.-W.

Bardzo się cieszę, że opiekunem mojej Izby jest sekretarz NRA. Ciekawa jestem, jak na zgromadzeniu wyjaśni nam dobrodziejstwo tej ustawy, którą NRA przecież popiera w opinii. Otóż cała południowa połowa mojej Izby to 5 powiatów (Zwoleń, Lipsko, Przysucha, Szydłowiec i Pionki), w których jest łącznie 6 kancelarii adwokackich. I choćby było 10.000 rocznie absolwentów aplikacji, więcej kancelarii tam nie będzie, bo są to miejscowości powiatowe z nazwy, trzy ulice na krzyż, zero przemysłu, gospodarstwa rolne na piachu. Tam po prostu nie ma pracy dla adwokatów. Czy wobec tego będzie się delegować do obsługi tych pakamer adwokatów z Poznania i Katowic? Czy może NRA własnymi osobami obsadzi te konkretne pakamery?

Magda M.

Monika S.-W. – może ustalmy demokratycznie (a nie despotycznie), że obstawi NRA siłami własnymi.

Anna K.

Skandal. Państwo nie raczyło dołożyć do mojej aplikacji ani grosza, a teraz siłą chce korzystać z moich umiejętności z góry ustalając stawkę. Niech sobie prokuratorzy i sędziowie siedzą w pakamerach, oni są na etatach, ja wykonuję (prawie – bo z urzędówkami) wolny zawód.

Magda M.

Jak to tak? To Pani Mecenas nie czuje misji??? SZOK!!!

Anna K.

Ja mam misję być w kancelarii 4 godziny dziennie, bo mam małe dziecko. Chyba, że mi się do niani dołożą, ot co!

Magda M.

Oczywiście, do niani dołożą 5 urzędówek ZUSowskich… I dodatkowe 4 godziny dziennie w pakamerze gratis.

Krzysztof Ś.

No dobrze, to czyżby nas Prezes okłamał? Nie chce mi się w to wierzyć. A może jestem elementem stada baranów, któremu można powiedzieć wszystko? A może jedną z wielu owiec, które można prowadzić na rzeź. Szanowne Władze, czas uruchomić tą tajną strategię, dolać w końcu benzyny do tej motorynki, bo póki co nie jedzie naprzód! Brzydzę się kłamstwem i nieudolnością. Jak można było mówić, że siedzenie w pakamerach będzie dobrowolne, skoro nigdzie nie było to zapisywane? Gdybym ja był we władzach to spaliłbym się ze wstydu i podał do dymisji. Naprawdę słów już brak. Co jeszcze się stanie Panie Prezesie?

Dominik R.

Prezes nie kłamie! Prezes biega.

Anna K.

A tak poważnie, to jest naprawdę straszne. Pamiętam, jak wypłynął temat pakamer i prezes ogłaszał jaka o super sprawa dla młodych, dobrowolna, bla bla bla, a na palestrze pisano, że tylko czekać, aż się okaże przymusowa. I co? Sami jasnowidze tutaj. :>

Monika S.-W.

Anna K. – Nieskromnie mówiąc, tak. Choć wolelibyśmy zbiorowo się pomylić.