cenzura mem

Podobno czasy cenzury słusznie minęły. Podobno mamy też zagwarantowane prawa człowieka, w tym podobno nawet prawo do obrony, rozumiane jako element prawa do sprawiedliwego procesu (art. 45 Konstytucji RP).

Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje i konsultuje projekt rozporządzenia – regulamin urzędowania sądów powszechnych (TUTAJ). A tam możemy przeczytać w § 338 ust. 4 coś takiego:

„Korespondencja tymczasowo aresztowanych i skazanych z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym, przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, organami ścigania, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, nie podlega cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu i niezwłocznie przesyła się ją bezpośrednio do adresata bez jakiegokolwiek oznakowania, chyba, że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje zarządzi inaczej„.

Krytyczne uwagi do projektu tej treści przedstawiła NRA:

NRA cenzuraKoleżanki i Koledzy z fejsbukowej grupy Polska Palestra byli jak zawsze niezawodni:

Łukasz W. B. Mnie tam to cieszy… zawsze jest wisienka do Strasburga… pozbawienie prawa do obrony… władza czyta korespondencję…

Konrad P. Łukasz a niech czyta. Tyle że potem się okaże że takie naruszenie prawa do obrony stanowi uchybienia będące podstawa do uchylania wyroków. A wtedy jestem ciekaw co Borys powie. I Loose też. Choć w sumie to przecież odpowiedzialności za taki bubel prawny nie poniosą więc niestety na nas spadnie cały ciężar prowadzenia sprawy i tłumaczenia klientom że prawo jest złe.

Dominik R. Mam nadzieję że to żart.??

Magda M. Nie, to nie żart…

Krzysztof Ł. Przypominam wypowiedź ministra Kozdronia w tej kwestii sprzed chyba 1 roku czy nawet więcej, o ile pamiętam coś w tym stylu „pozwolenie adwokatom na nieskrępowany kontakt z podejrzanym może być polem do matactw” 😀 mogłem coś przekręcić ale sens jest zachowany. I to jest wiceminister który zabiegał o obrony karne dla radców :/, wychodzi szkolenie przez sędziów.

Magda M. Lud tego chce.

Dominik R. A odkąd oni wsłuchują się w lud??

Magda M. Odkąd lud nie trawi adwokatów i przyjmie w ciemno wszystkie rozwiązania, które w nas uderzają…

Krzysztof Ł. Ludzie popierają do czasu gdy będą potrzebowali kontaktu z adwokatem lub osobą bliską w AŚ.

Magda M. Dlatego napisałam… Lud tego chce… (i wielokropek). Bo dokładnie tak będzie – dopóki tego swojego chciejstwa nie odczuje tenże lud na własnej skórze…

A co na takie pomysły może powiedzieć ETPC?

Sprawa Domenichini v. Włochy, 15943/90, wyrok z dnia 15 listopada 1996 r.

36.   In the Government’s submission, opening and reading the letters in question had not jeopardised the applicant’s defence, Mr Domenichini having always retained the possibility of speaking to his lawyers in the visiting room, subject only to visual surveillance by a warder.

37.   Mr Domenichini objected that the conversations were confidential only in theory, since the warder was often able to overhear them. Furthermore, he stated that after receiving notification of the dismissal of his appeal against the decision taken by the judge responsible for the execution of sentences on 16 September 1988, he appealed on points of law (on 9 November 1988) and then wrote to his lawyer, who had to file the grounds in support of that appeal within the statutory ten days. That letter had been intercepted at the prison, read and then forwarded to Mr Piscopo after the ten days had elapsed (see paragraph 12 above).

38.   The Delegate of the Commission considered that the observations filed at the registry by counsel for the applicant were not such as to call in question the conclusion in paragraph 42 of the Commission’s report that it was not necessary to examine this complaint separately and that it should rather be regarded as being covered by the one relating to Article 8 (art. 8).

39.   The Court notes at the outset that it is unnecessary to speculate on whether auditory checks were made during conversations in the visiting room between the applicant and his lawyers. As to the delay in sending Mr Piscopo the letter in question (which the Government did not contest), the Court considers that, notwithstanding the foreseeable outcome of the proceedings (see paragraph 12 above), the monitoring of the letter infringed Mr Domenichini‚s defence rights. His lawyer filed the grounds in support after the statutory ten-day period had expired. There has consequently been a breach of Article 6 para. 3 (b) (art. 6-3-b).”

Sprawa Musumeci v. Włochy, 33695/96, wyrok z dnia 6 czerwca 2005 r.

„56.  De toute évidence, il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Calogero Diana c. Italie, du 15 novembre 1996 Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 28, Domenichini c. Italie, du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28, et Petra c. Roumanie du 28 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 ; Labita c. Italie [GC], du 6 avril 2000, § 179, Recueil 2000-IV).

57.  La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a toujours été ordonné par le juge de l’application des peines conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur l’article 18 méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, l’arrêt Labita c. Italie, précité, §§ 175-185, Calogero Diana c. Italie précité, § 33). Elle ne voit pas aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence.

58.  À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de la même disposition. La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire et souligne que ladite loi ne permet toutefois pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur.

59.  Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.”

Sprawa Petrov v. Bułgaria, 15197/02, wyrok z dnia 22 sierpnia 2008 r.

„43.  It remains to be established whether the systematic interception of prisoners’ correspondence envisaged by section 33(1)(c) of the 1969 Execution of Punishments Act was “necessary in a democratic society”. On this point, the Court observes that some measure of control over this correspondence is called for and is not of itself incompatible with the Convention, regard being had to the ordinary and reasonable requirements of imprisonment (see Silver and Others v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1983, Series A no. 61, p. 38, § 98; and Campbell, cited above, p. 18, § 45). However, correspondence with lawyers, whether it concerns contemplated or pending proceedings or is of a general nature, is in principle privileged under Article 8 of the Convention and its routine scrutiny is not in keeping with the principles of confidentiality and professional privilege attaching to relations between a lawyer and his client (see Campbell, cited above, p. 19, §§ 47 and 48). The prison authorities may open a letter from a lawyer to a prisoner solely when they have reasonable cause to believe that it contains an illicit enclosure which the normal means of detection have failed to disclose. The letter should, however, only be opened and should not be read. Suitable guarantees preventing the reading of the letter should be provided, such as opening the letter in the presence of the prisoner. The reading of a prisoner’s mail to and from a lawyer, on the other hand, should only be permitted in exceptional circumstances when the authorities have reasonable cause to believe that the privilege is being abused in that the contents of the letter endanger prison security or the safety of others or are otherwise of a criminal nature. What may be regarded as “reasonable cause” will depend on all the circumstances but it presupposes the existence of facts or information which would satisfy an objective observer that the privileged channel of communication is being abused (see Campbell, cited above, p. 19, § 48).”

***

A tymczasem projektowany § 338 ust. 4 daje organowi carte blanche…