Często jako uzasadnienie braku adwokackiego strajku słyszymy, że protest jest niegodny zawodu adwokata. Czy na pewno? Adwokaci na całym świecie walczą o swoje i strajkują. I nie mają urzędówek à la Polonaise, ani pomysłów na pakamery à la Polonaise, czyli na pracę poniżej kosztów. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady strajków zagranicznych adwokatów.

FRANCJA

Flaga FrancjaFrancja, czyli można powiedzieć światowy lider strajków wszelakich. Między innymi z tego powodu zaczniemy od tego państwa. Obok wszystkich innych możliwych grup zawodowych (poza dosłownie kilkoma wyjątkami), strajkują tutaj oczywiście również adwokaci.

W czerwcu 2014 r. adwokaci francuscy strajkowali – a jakże – w związku z kwestią finansowania sądowej pomocy prawnej świadczonej przez nich z urzędu. Źródło: Strajk 2014 czerwiec Francja.

W październiku i listopadzie 2014 r. francuscy adwokaci protestowali przeciwko ministerialnym pomysłom na reformy zawodów regulowanych, czyli czemuś takiemu jak nasza słynna deregulacja. I tak, w Nantes oraz innych miastach adwokaci ogłosili strajk totalny, nie stawiali się na rozprawy, w związku z czym pospadały sprawy z wokandy w całym tygodniu. Poza tym członkowie okołoparyskich izb adwokackich (z wyłączeniem jednakże izby paryskiej) protestowali na ulicach, to jest przed budynkiem Cour d’Apel de Versailles. Zmiany miały dotyczyć między innymi regulacji formy spółek, w jakich mogą pracować adwokaci oraz reformy finansowania sądowej pomocy prawnej. Ponadto – co było szczególnie podkreślane – projekty prawie w ogóle nie były konsultowane z samymi zainteresowanymi, czyli z adwokatami (skąd my to znamy? hmmm…). Źródła: Strajk 2014 Francja, Strajk 2014 Francja (2)

GWADELUPA

Flaga GwadelupaAdwokaci z Gwadelupy również protestowali w listopadzie 2014 r., z tego samego powodu, co adwokaci francuscy. Ze względu na takie, a nie inne powiązania z Francją, do nich miały odnosić się te same przepisy, przeciwko którym protestowali adwokaci francuscy. Źródło: Strajk 2014 Gwadelupa.

TUNEZJA

Flaga TunezjaW marcu 2015 r. strajk zorganizowali adwokaci tunezyjscy. Odmówili udziału w rozprawach. Z doniesień wynika, że uczestniczyli w nim wszyscy adwokaci (nam również marzy się taka frekwencja). Protestowali w związku z agresją skierowaną przeciwko adwokatom. Źródło: Strajk Tunezja marzec 2015, Strajk Tunezja marzec 2015 (2).

Kolejny strajk polegający na nieobecności na rozprawach w całym kraju miał miejsce w maju 2015 r. Źródło: Strajk Tunezja maj 2015.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Flaga UKŻeby nie było, że adwokaci protestują tylko we Francji, czy jej byłych koloniach, przedstawiamy protesty adwokatów brytyjskich.

W 2014 r. (styczeń, marzec) brytyjscy adwokaci protestowali wielokrotnie przeciwko pomysłowi rządu Davida Camerona dotyczącego obniżenia o 220 milionów funtów funduszy na sądową pomoc prawną z urzędu w sprawach karnych (budżet tej pomocy wynosi 2 miliardy funtów brytyjskich, dla porównania w Polsce wynosi on 100 milionów polskich złotych dla wszystkich spraw i jeszcze ok. 1/5 wraca od razu do państwa w postaci płaconego przez adwokatów VATu). Protesty przybrały formę ulicznych demonstracji. W 2015 r. zostały zapowiedziane kolejne protesty, polegające m.in. na odmowie przyjmowania kolejnych spraw karnych do prowadzenia z urzędu. Źródło: Strajk UK styczeń 2014, Strajk UK marzec 2014 (2), Strajk UK 2015.

EGIPT

Flaga EgiptW Egipcie protesty adwokackie są związane z ciężką sytuacją polityczną w tym państwie, która ma oczywiście wpływ również na życie adwokatów. Ostatni protest miał miejsce w czerwcu 2015 r. i dotyczył ataku funkcjonariusza Policji na adwokata. Źródło: Egipt Strajk 2015.

SERBIA

Flaga SerbiaOd września 2014 r. do stycznia 2015 r. protestowali adwokaci serbscy. Przed siedzibą rządu manifestowało 3000 adwokatów (!!! – bierzmy przykład!), przez te kilka miesięcy adwokaci nie podejmowali czynności zawodowych (protest zakończono 18 stycznia 2015 r.). W Serbii adwokaci, obok notariuszy, mogli sporządzać akty sprzedaży nieruchomości. Rząd chciał im odebrać to uprawnienie i pozostawić je wyłącznie notariuszom. Adwokaci domagali się objęcia ich takim samym systemem podatkowym, jak innych obywateli oraz żądali dymisji Ministra Sprawiedliwości Skutkiem strajku było między innymi rezygnacja z prac nad projektem o nieodpłatnej pomocy prawnej w formie, która nie odpowiadała adwokata i przygotowanie nowego przez zespół, w skład którego mieli wchodzić przedstawiciele adwokatów. Co najważniejsze, ichniejsze MS usiadło do realnych rozmów z przedstawicielami Adwokatury i wysłuchało oraz uwzględniło adwokackie postulaty. Źródło: Strajk Serbia 2014-2015, Strajk Serbia 2014-2015 (2), Strajk Serbia 2014-2015 (3).

ARMENIA

Flaga ArmeniaW 2013 r. przez dwa dni adwokaci z Armenii protestowali przeciwko arbitralnym wyrokom ormiańskiego Sądu Najwyższego. Źródło: Strajk Armenia 2013.

HISZPANIA

Flaga HiszpaniaOd 9 marca 2015 r. przez 6 tygodni protestowali adwokaci z Madrytu w sprawie urealnienia stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu. Adwokaci powstrzymywali się od czynności zawodowych (za wyjątkiem spraw osób zatrzymanych, spraw ofiar przemocy ze względu na płeć oraz spraw ofiar handlu ludźmi). Źródło: Strajk 2014 Hiszpania.

GRECJA

Flaga GrecjaW Grecji adwokaci protestowali w 2012 r. przeciwko pomysłom deregulacyjnym rządu. Z kolei w 2014 r. protestowali przeciwko zmianom w postępowaniu cywilnym oraz w postępowaniu karnym. Źródło: Grecja strajk 2012, Grecja strajk 2014, Grecja strajk 2014 (2), Grecja strajk 2014 (3), Grecja strajk 2014 (4).

BENIN

Flaga BeninStrajk przeciwko strajkowi? Czemu nie! W marcu 2015 r. adwokaci z Beninu (należący do Nigeryjskiej Rady Adwokackiej) protestowali przeciwko przedłużającemu się strajkowi pracowników sądownictwa, który to strajk negatywnie wpływał na adwokackie zarobki. Źródło: Strajk Benin 2015.

TRYNIDAD I TOBAGO

Flaga TTNietypowy protest adwokatów miał miejsce w Trynidadzie i Tobago w styczniu 2004 r. Adwokaci protestowali przeciwko … lokalowym warunkom w budynku sądu w San Fernando. Źródło: Strajk Trynidad i Tobago 2004.

*

*

*

POLSKA

Flaga PolskaCzy polscy adwokaci zastrajkują?

Loza strajkuje