Home

Michał Szpakowski – Adwokatura Polska

28 maja o 16:17

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie publikuję „Petycję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia pozycji obywatela w wymiarze sprawiedliwości” z prośbą o rozpowszechnienie jej treści, podpisanie oraz zachęcenie Państwa Kolegów i Koleżanek – adwokatów, radców prawnych, aplikantów i innych osób do jej podpisania. Celem akcji jest podniesienie w debacie publicznej problemów, z którymi borykają się na co dzień adwokaci, radcy prawni i aplikanci oraz przedstawienie ich z perspektywy klienta.

Petycja dotyczy:

1) konsolidacji wszystkich rodzajów pomocy prawnej zapewnianej lub planowanej do wprowadzenia przez państwo w ramach Korpusu Obrońców Publicznych utworzonego na wzór Public Defenders’ Office w USA. Korpus prowadzony byłby przez dziekanów izb adwokackich i radcowskich, zaś adwokaci dobrowolnie świadczyliby pomoc prawną na zasadzie miesięcznego ryczałtu (wedle wyboru w pełnym lub niepełnym wymiarze);

2) wprowadzenia zasady zwrotu stronie wygrywającej sprawę kosztów wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego z wyboru w razie wygrania sprawy w wysokości określonej umową prawnika z klientem, przy założeniu ustanowienia limitu wynagrodzenia w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS dla roku poprzedniego za każdą rozpoczętą i udokumentowaną godzinę pracy adwokata;

3) wprowadzenia uprawnienia do skorzystania z pełnomocnika wyznaczanego z urzędu w postępowaniu podatkowym i w trakcie kontroli skarbowej;

4) wprowadzenia wyraźnych zapisów, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki osobowe mają prawo do ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na takich samych zasadach jak osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Ufam, że przedstawione postulaty będą przez Państwa poparte oraz gorąco proszę o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją, w tym udostępnianie jej na forach Izb Adwokackich i radcowskich.

Wszelkie pytania można kierować na adres: petycja.ows@gmail.com.

Wersję PDF petycji można pobrać tutaj:

http://kima.nra.pl/wp-content/uploads/2015/05/petycja.ows_.pdf

zaś podpisać petycję online można tutaj:

http://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_pozycji_obywatela_w_wymiarze_sprawiedliwoci

(proszę pamiętać o potwierdzeniu złożenia podpisu kliknięciem w link zawarty w wiadomości mailowej, jaka przyjdzie po złożeniu podpisu).

cezario grabario

3 thoughts on “Petycja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia pozycji obywatela

 1. Będzie się działo: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/nra-zada-realnego-dialogu-z-rzadem/
  „NRA przypomniała najważniejsze zagadnienia wymagające dialogu i działań:

  konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu,
  podjęcie realnego dialogu społecznego w sprawie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa,
  przywrócenie w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym prawa do wskazywania kandydatów na sędziów TK przez organizacje i instytucje prawnicze,
  uwzględnienie w przepisach kpk rozwiązania problemu kolizji terminów rozpraw w odniesieniu do adwokatów (obecnie przepisy uwzględniają jedynie prokuratorów),
  uchylenie obowiązku potwierdzenia usprawiedliwionego niestawiennictwa adwokata na rozprawie lub posiedzeniu w formie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego,
  uchylenie w projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości – regulamin urzędowania sądów powszechnych przepisu dotyczącego dopuszczenia możliwości naruszenia tajemnicy korespondencji między tymczasowo aresztowanym a jego obrońcą,
  uwzględnienie postulatu ograniczenia możliwości korzystania z instytucji pomocy sądowej przez sąd wyznaczony do sytuacji szczególnych.

  W piśmie podkreślono, że adwokatura upomina się o prawa zarówno obywateli, jak i swoich członków. – Oczekujemy zapewnienia nam możliwości godnego i bezpiecznego wykonywania zawodu. Oczekujemy zniesienia licznych barier i utrudnień, z jakimi spotykamy się w naszej codziennej pracy. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zgłasza gotowość i wolę podjęcia merytorycznych i rzeczowych rozmów. Nie chcemy kolejnego kurtuazyjnego spotkania, ale poważnej i uczciwej debaty, której efektem będzie przyjęcie konkretnego planu działań naprawczych. Uprzedzamy jednocześnie, że brak woli rozmów zmusi nasze środowisko do podjęcia zdecydowanych działań protestacyjnych. „

 2. Pingback: Protest Adwokatury | Palestra Polska

 3. Pingback: (NIE)wolny zawód adwokata – orzekł SN | Palestra Polska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s