Michał Szpakowski – Adwokatura Polska

28 maja o 16:17

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie publikuję „Petycję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzmocnienia pozycji obywatela w wymiarze sprawiedliwości” z prośbą o rozpowszechnienie jej treści, podpisanie oraz zachęcenie Państwa Kolegów i Koleżanek – adwokatów, radców prawnych, aplikantów i innych osób do jej podpisania. Celem akcji jest podniesienie w debacie publicznej problemów, z którymi borykają się na co dzień adwokaci, radcy prawni i aplikanci oraz przedstawienie ich z perspektywy klienta.

Petycja dotyczy:

1) konsolidacji wszystkich rodzajów pomocy prawnej zapewnianej lub planowanej do wprowadzenia przez państwo w ramach Korpusu Obrońców Publicznych utworzonego na wzór Public Defenders’ Office w USA. Korpus prowadzony byłby przez dziekanów izb adwokackich i radcowskich, zaś adwokaci dobrowolnie świadczyliby pomoc prawną na zasadzie miesięcznego ryczałtu (wedle wyboru w pełnym lub niepełnym wymiarze);

2) wprowadzenia zasady zwrotu stronie wygrywającej sprawę kosztów wynagrodzenia adwokata/radcy prawnego z wyboru w razie wygrania sprawy w wysokości określonej umową prawnika z klientem, przy założeniu ustanowienia limitu wynagrodzenia w wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS dla roku poprzedniego za każdą rozpoczętą i udokumentowaną godzinę pracy adwokata;

3) wprowadzenia uprawnienia do skorzystania z pełnomocnika wyznaczanego z urzędu w postępowaniu podatkowym i w trakcie kontroli skarbowej;

4) wprowadzenia wyraźnych zapisów, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki osobowe mają prawo do ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na takich samych zasadach jak osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Ufam, że przedstawione postulaty będą przez Państwa poparte oraz gorąco proszę o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją, w tym udostępnianie jej na forach Izb Adwokackich i radcowskich.

Wszelkie pytania można kierować na adres: petycja.ows@gmail.com.

Wersję PDF petycji można pobrać tutaj:

http://kima.nra.pl/wp-content/uploads/2015/05/petycja.ows_.pdf

zaś podpisać petycję online można tutaj:

http://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_pozycji_obywatela_w_wymiarze_sprawiedliwoci

(proszę pamiętać o potwierdzeniu złożenia podpisu kliknięciem w link zawarty w wiadomości mailowej, jaka przyjdzie po złożeniu podpisu).

cezario grabario