Home

minimalna przyzwoitosc

Jako że niedługo zacznie się, a w zasadzie już zaczęła się, nagonka na adwokatów za to, że śmią protestować przeciwko – delikatnie rzecz ujmując – poniżającemu traktowaniu adwokatów przez władze państwowe przedstawiamy tekst Pana Mecenasa Łukasza Brydaka, umieszczony na fejsbukowej grupie Polska Palestra, który stanowi próbę wytłumaczenia, o co walczy adwokat. Nie, nie o porsche, maybachy czy ferrari, gdyż poza nielicznymi wyjątkami nas na nie nie stać i nigdy stać nie będzie.

Drodzy przyjaciele, koledzy i znajomi.
30 czerwca 2015 roku Warszawska Adwokatura planuje akcję protestacyjną. Może budzić zdziwienie o co chcą walczyć adwokaci przedstawiciele wolnego zawodu z państwem.
W mediach najpewniej usłyszycie, że walczymy o nowe Lexusy i z nową procedurą karną. To nie jest prawda. Znaczy walczymy codziennie o Lexusy ale ta akcja nie ma z tym nic wspólnego.
Walczymy o możliwość godnego i skutecznego wykonywania zawodu, za godziwe wynagrodzenie, bez przymusu pracy dla państwa.
Walczymy o to aby nie musieć kredytować państwa często w wieloletnim procesie. Ponieważ państwo płaci koszty adwokackie na koniec postępowania.
Od prawie 13 lat nie były waloryzowane koszty adwokackie przewidziane w sprawach z urzędu. To bodaj najstarsza taksa w Polsce.
Zastanówcie się co byście zrobili gdyby Państwo po kilkuletniej pracy dla niego zapłaciło wam kwotę 60 zł (to nie jest stawka godzinowa to stawka za cały proces), od której potrąciłoby jeszcze podatek dochodowy. Acha, ta praca nie byłaby dobrowolna.
Obecnie państwo oczekuje, że adwokat w ramach nowego procesu karnego (tego określanego w prasie jako amerykański) za kwotę ok 400 zł (płatną po procesie) będzie z pełnym zaangażowaniem, czasowym i osobistym zdobywał dowody w postępowaniu, ba jak zajdzie potrzeba kredytował tłumacza dla oskarżonego.
Obecnie Państwo chce dodatkowo przymusić nas do udzielania porad prawnych i pisanie pism procesowych za symboliczne urzędowe wynagrodzenie. Z uwagi na okres przedwyborczy do grupy osób, którym ma przysługiwać są osoby w wieku do 26 lat (a więc i faktycznie rodzice wszystkich dzieci w wieku do 18 lat), osoby powyżej 65 lat (a więc i 5 najbogatszych Polaków), duże rodziny oraz osoby ubogie (tylko w tym ostatnim przypadku istotna jest sytuacja majątkowa i to całkowicie rozumiemy).
Pewnie kilkoro z Was pomyślało, że to świetnie, że będzie taka darmowa możliwość, ale pomyślcie. Państwo każe wam za groszową stawkę przygotować np. grafikę dla firmy 25-latka bo musi mieć łatwiejszy start. Musicie to zrobić na swoim oprogramowaniu, za które nikt wam nie płaci, a jak firma mu nie pójdzie może ścigać Was o odszkodowanie z waszego całego majątku.
I robicie to z przymusu… no chyba, że się się zgłosicie na ochotnika…
Z tym walczymy. Nie walczymy o stawki adwokatów z Wielkiej Brytanii, nie walczymy z wymiarem sprawiedliwości, procedurami itd. Walczymy o elementarną przyzwoitość ze strony państwa.

***

Proszę Państwa, a my tutaj dodamy od siebie kilka słów wyjaśnienia, o co walczymy. Przedstawiamy Państwu obliczenia dokonane na podstawie sprawy ZUSowskiej/pracowniczej z urzędu. Przyjęliśmy optymistycznie, że sprawa będzie trwała w pierwszej instancji 18 miesięcy, czyli bagatela 1,5 roku (mamy w toku sprawy dłuższe, a do tego wynagrodzenie jest nam wypłacane średnio około 6 miesięcy po uprawomocnieniu się orzeczenia, więc podane przez nas poniżej koszy są znacznie zaniżone – ale i tak wystarczająco uświadamiają problem i jego skalę). Na ten czas nie mamy wpływu, gdyż zależy on głównie od obciążenia danego sądu sprawami, sumienności stron i świadków do stawiania się na rozprawy oraz zakresu postępowania dowodowego. Proszę nam wierzyć – biorąc pod uwagę wynagrodzenie, jakie dostajemy oraz fakt, że nie widzimy ani grosza do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (+ kilka miesięcy do dnia wypłaty) naprawdę chcemy, żeby te sprawy kończyły się jak najszybciej. Przez te 1,5 roku musimy być do dyspozycji klienta z urzędu, mieć gdzie go przyjąć, opłacać – jak każdy przedsiębiorca – ZUS, itp., musimy oczywiście być pod telefonem, bo inaczej pójdzie skarga do ORA. Tym chociażby różni się prowadzenie sprawy sądowej od wizyty o fryzjera. U fryzjera jest to pół godziny do dwóch godzin, on dostaje wynagrodzenie i może przyjąć następnego klienta, żeby mieć to wynagrodzenie. Nasze wynagrodzenie przede wszystkim jest przeznaczane na wielomiesięczne (a często wieloletnie!) koszty funkcjonowania kancelarii podczas trwania procesu sądowego, przy braku urlopu, braku prawa do chorowania (terminy sądowe, terminy na odbiór przesyłek, itp.). Dopiero to, co zostanie po opłaceniu kosztów, jest naszym dochodem.

Aha, oczywiście gdyby czasem przyszło nam do głowy zastrajkować poprzez niestawiennictwo na rozprawie, to kara za taką samowolę wynosiłaby kilka tysięcy złotych – prosimy, porównajcie to Państwo z wysokością wynagrodzenia.

Za sprawę ZUSowską/pracowniczą z urzędu adwokat dostanie 60 zł wynagrodzenia – za CAŁOŚĆ sprawy, nie za godzinę, dzień, czy miesiąc, za CAŁOŚĆ. W tym czasie adwokat poniesie co najmniej poniższe koszty:

koszty tabela

* ZUS został przyjęty szacunkowo na kwotę 1050 zł miesięcznie, a dla najmłodszych adwokatów stawka preferencyjna została ustalona na kwotę 440 zł miesięcznie (sprawa jest prowadzona ponad rok, więc może obejmować 2-3 różne wysokości składek).

** adwokaci należą do samorządu i mają również obowiązkowe OC od odpowiedzialności cywilnej, wysokość składki samorządowej zależy od izby, przyjęliśmy wartość szacunkową 175 zł/miesiąc.

*** koszty lokalu przyjęliśmy oszczędne, 600 zł/miesiąc, zakładamy jeszcze, że adwokat ogarnia pracę sam, nie zatrudnia sekretarki ani aplikanta – klienta z urzędu gdzieś trzeba przyjąć, zapraszanie go do domu czy restauracji może nie być najlepszym pomysłem.

**** przyjmujemy oszczędną wersję oprogramowania prawniczego, koszt: 250 zł miesięcznie – oprogramowanie zapewnia dostęp do aktualnej bazy aktów prawnych, ale przede wszystkim orzecznictwa oraz publikacji książkowych, bez czego merytoryczne opracowanie sprawy jest utrudnione.

To są tylko koszty stałe. Oczywiście prowadzimy w tym czasie inne sprawy, udzielamy porad. Zwracamy tylko uwagę na jedną rzecz – ten dochód ze sprawy z urzędu stanowi 0,15% kosztów stałych, jakie adwokat ponosi w okresie prowadzenia sprawy (0,21% kosztów stałych w przypadku preferencyjnego ZUSu). Co to oznacza? Gdyby adwokat miał żyć tylko ze spraw ZUSowskich/pracowniczych z urzędu (gdzie są te krzyki o specjalizację?), to musiałby ich prowadzić około 700 w ciągu 1,5 roku, żeby zarobić na same koszty działalności gospodarczej!!! A adwokat to też człowiek, też musi jeść, pić, ubrać się (niewłaściwy strój to obraza sądu), mieć gdzie mieszkać. Aha, fakt, przy tej ilości spraw (gdzie nie tylko trzeba być w sądzie na rozprawach i pisać pisma procesowe, ale również spotykać się bezpośrednio z klientem i omawiać z nim sprawę – to tak, jakby sędziemu przyszło do głowy porównywanie, że tyle spraw to sędzia ma w referacie – my mamy rozprawy – jak sędziowie, tylko z tą różnicą, że musimy jeździć po różnych sądach, piszemy pisma – jak sędziowie uzasadnienia, obrabiamy kwestie „kancelaryjne”, typu korespondencja, przesyłki – jak sędziowie zarządzenia, ale mamy jeszcze osobiste spotkania z klientami – tego już sędziowie nie mają, a to też jest nasza praca i nasz czas!), to w sumie fakt, mieszkanie mogłoby być zbędne, gdyż adwokat chodziłby bez spania, jak zombie, a klientów przyjmowałby w godzinach nocnych, gdyż w ciągu dnia nie starczyłoby czasu

Do tego dochodzą koszty stricte związane z daną sprawą: materiały biurowe, jak papier, toner, koperty, znaczki (bardzo często jesteśmy zobligowani wysyłać korespondencję dwukrotnie – do sądu i do pełnomocnika przeciwnika procesowego), zszywki, długopisy, koszty dojazdu do sądu (nie posiadamy umiejętności teleportacji), koszty parkowania pod sądem.

Skąd mamy wziąć na prowadzenie sprawy z urzędu pieniądze (bo nie nazywajmy tego, co płaci Skarb Państwa, wynagrodzeniem, to nawet nie jest jałmużna)? To jest nawet gorzej niż niewolnictwo, gdyż panu zależało, żeby niewolnik miał co jeść, gdzie spać (co pan mu zapewniał), żeby jak najdłużej mógł wydajnie pracować…

A proszę nie zapominać, że policzone wyżej przez nas koszty są niedoszacowane, zaś czas spraw sądowych jest przeważnie dłuższy – w rzeczywistości jest więc gorzej, niż opisano powyżej. A to funduje nam Skarb Państwa pod przymusem – udając, że nam płaci (tzn. taki przekaz idzie oficjalnie do mediów, żeby mydlić obywatelom oczy). Jak napisał Pan Mecenas Łukasz Brydak – walczymy o odrobinę przyzwoitości ze strony Skarbu Państwa. My dodamy – walczymy o odrobinę człowieczeństwa, którego się nam odmawia, traktując nas gorzej, niż niewolników.

 EDIT:

Wyjaśnienie adw. Bartłomieja Grabiasa:

http://grabias.biz/blog/dlaczego-adwokaci-protestuja/

Nasze najważniejsze postulaty przed Protestem

Działając w imieniu adwokatów i aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie przedstawiam postulaty będące przyczyną zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godzinie 10:30 pod siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości protestu. Cele protestu daleko wykraczają poza usprawiedliwione żądania finansowe adwokatów – celem protestu jest dobro wymiaru sprawiedliwości i gwarancje rzeczywistej ochrony praw i wolności obywatelskich.

Oto nasze postulaty:

1. Żądamy nieodpłatnego dostępu obywateli do sądu. System nieodpłatnej pomocy prawnej musi być uregulowany kompleksowo a nie doraźnie pod określone oczekiwania polityczne. Nieodpłatna pomoc przedsądowa powinna być powiązana z nieodpłatnym dostępem do sądu.

2. Żądamy pełnego profesjonalizmu ochrony prawnej obywateli. Obsługa prawna, ubogich powinna być tej samej jakości co osób zamożnych i realizować ją winni profesjonaliści.

3. Żądamy stałego i rzeczywistego dialogu w procesie legislacyjnym. Adwokaci, jako wykwalifikowani praktycy prawa, są w stanie przewidzieć skutki wprowadzanych regulacji prawnych. Jedynie stały dialog władzy z profesjonalistami zapewni wypracowywanie efektywnych rozwiązań legislacyjnych.

4. Żądamy adekwatnego finansowania sądowej ochrony prawnej obywateli. Dzisiaj Państwo wycenia pomoc prawną dla niezamożnego obywatela na 60 zł. Taką kwotą finansuje np. jego ochronę prawną w trwającym niekiedy ponad rok procesie w sprawie o przywrócenie do pracy.

adw. Paweł Rybiński, Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie

‪#‎AdwokaciLudziom‬

15 thoughts on “O co walczy adwokat

 1. Wszystko to my – adwokaci wiemy, ale te informacje nie są znane zwykłemu obywatelowi, który niewiele ma wspólnego z machiną wymiaru sprawiedliwości.
  W ogólnej opinii jesteśmy krezusami, którzy protestują, bo im się w głowach poprzewracało.
  Takie posty trzeba by było umieszczać w gazetach typu „Fakt” lub „Superexpress”, bo ile osób i kto czyta „Rzeczpospolitą” lub GW, albo nasze facebookowe strony?
  Obawiam się, że pr-owo radcy nas wyprzedzają, a my się wystawiamy na pożarcie, choć postulaty są i słuszne, i w interesie obydwu grup, nie wspominając o „zwykłym zjadaczu chleba”, podobnie jak sam protest – obserwując wiadomy stosunek władz do nas. Szkoda jednak, że nie ma większej kampanii medialnej z przekazem do ludzi nie z branży. Pielęgniarek każdy żałuje, ale prawnika?

   • Tyle, że pojawi się za późno, aby „nie-prawnicy” mogli się z nią zapoznać, zrozumieć i wyrazić poparcie.

  • Po lekturze hejtu pod różnymi artykułami ws protestu, cofam mój ostatni akapit, co do troski z jakim odbiorem spotka się akcja adwokatury. To w tej chwili dla naszej sytuacji jako palestry nie ma znaczenia, bo to nie z „ludem” rozmawiamy i nie jego poparcie jest istotne. Choć samo dążenie do zmiany wizerunku adwokata jest ważne i jest to raczej praca na lata, niż jednorazowa akcja związana z protestem. Przykre to, że w demokratycznym państwie prawa, tylko stawianie władzy pod ścianą daje jakiekolwiek efekty…

 2. Nie chcę wsadzać kija w szprychy, ale:
  1) ludzie nie są głupi – liczenie kosztów działania kancelarii i porównywanie jej do 1 tylko sprawy jest nie fair, nikt nie prowadzi (chyba) tylko 1 sprawy na raz. [co oczywiście nie oznacza że stawki są zwyczajnie żenujące]
  2) warto by w owej kampanii poruszyć kwestię nie tylko urzędówek ale ogólnie zasad zwrotu kosztów procesu – mnóstwo czasu spędzam ludziom tłumacząc że zasada odpowiedzialności za wynik kończy się na stawce z rozporządzenia… a oni zwykle są zbulwersowani i mocno niechętnie dają się namówić na zastosowanie (pseudo)rynkowych.

  Te kwestie biją po kieszeni nie tylko grupę/y zawodową/e (przy urzędówkach) ale i strony procesów które dokładają do tego interesu zasadniczo zawsze.

 3. Ja się nie kłócę. Patrzę tylko jak (w inny sposób) przemówić ludziom do rozumu. Wymyśliłem w ramach zadania domowego przykład dotyczący naprawy samochodu. Ok. 2003-4 roku w wyliczeniach w sprawach szkodowych przyjmowano godzinę pracy warsztatu samochodowego na 60 zł (z pamięci piszę ale to był ten zakres). Nie wiem jak jest teraz – ale już wtedy ubezpieczalnie nie należały do łaskawych panów przy liczeniu odszkodowania.
  Z całym szacunkiem do blacharzy lakierników, chciałbym w tym 2005 r. zarabiać choć taką stawkę.

  W każdym razie – czy pokazywanie poprzez przykład przeliczenia na roboczogodziny nie jest bardziej oczojebne dla obywateli?

  • https://palestrapolska.wordpress.com/2014/12/16/ustawa-pakamerowa-wybrane-komentarze-adwokatow/
   „Ewa S. Najpierw ważne 2 cytaty:
   „MS chce, by punkty poradnictwa były przy powiatach według klucza: jeden punkt na 25 tys. mieszkańców (więc w wielu powiatach byłby to więcej niż jeden punkt).
   (…)
   Grabarczyk powiedział, że rozmawiał już roboczo na ten temat z samorządami adwokatów i radców prawnych, gdzie usłyszał, że „będą zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu”, za które – jak przewiduje resort – z powiatowej kasy wypłacone zostanie 5 tys. zł miesięcznie. W zamian za to samorządy prawnicze miałyby się zobowiązać, że w udostępnionych przez powiat pomieszczeniach przez 4 godziny dziennie 5 dni w tygodniu prawnik świadczyłby pomoc dla niezamożnych.”
   Co to oznacza? Ano to, że na gminę pula wynosi 5000 zł niezależnie od liczby punktów i adwokatów tam tyrających. Ma być 1 punkt na 25 tys. mieszkańców.
   Przekładamy na język polski dla miasta Lublin.
   348 961 mieszkańców : 25 000 mieszkańców = 13,95844, czyli 14 punktów porad prawnych = 14 adwokatów.
   Pracujących minimum 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu czyli x 4 tygodnie.
   5000 : 14 = 357,14 zł wynagrodzenia miesięcznie.
   Stawka godzinowa wynagrodzenia:
   14 x 4 x 5 x 4 = 1120 godzin pracy 14 adwokatów/mies.
   5000 : 1120 = 4,46 zł za godzinę pracy.
   Wystarczy na dojazdy do punktów, na stójki do sądu w czasie pracy w gminie, na parkomat? Nie. Nie wystarczy nawet na to.
   Jak tam Warszawo? U Was jeszcze lepiej to będzie wyglądać ten dar z niebios, to słońce i księżyc władzy miłosiernej adwokatury polskiej.
   To NRA chce tak nas uszczęśliwić, czy siebie? Retorycznie pytam of korsa.
   Kto tam się tam z naszych władz wazelinił do Garbarczyka i polityków za ten pomysł? Nazwiska poproszę. Bo czas najwyższy chyba taczki jakieś przygotować i wywieźć na nich naszych „dobroczyńców” dokładnie tam – gdzie tak nas chcą uszczęśliwić. Niech tyrają. Za to samo wynagrodzenie, którym taką łaskę i dobrodziejstwo nam chcą na siłę urządzić.
   Posłuchajcie nasi władcy. Niszczyciele naszego życia zawodowego i przez rujnowanie finansów – także osobistego.
   DOSYĆ TEGO!”

 4. Poruszany przez Państwa od wielu miesięcy problem wbrew pozorom nie dotyka tylko adwokatów, ale też wielu innych grup społecznych zagrożonych tak niebezpiecznymi tendencjami w obecnej polityce. Wydaje się, że jakikolwiek strajk ma szanse powodzenia, tylko jeśli wiąże się z szantażem. Lekarze prezentują nam to co roku a górnicy i rolnicy jeszcze częściej. Zastanawiam się czy grupa wykształconych ludzi w krawatach może przekonać społeczeństwo do ochrony swoich interesów, bez palenia opon i podobnych incydentów. Będzie ciężko, zważając chociażby na obecne zainteresowanie massmediów tą kwestią. Niemniej jednak, problem ten powinien być obecny w debacie publicznej. Dotychczas nie spotkałem się z żadnym materiałem w środkach masowego przekazu, który w należyty sposób dotykałby tego problemu, dlatego postanowiłem poruszyć go na swoim blogu w serwisie natemat.pl, gdzie powołuję się również i na Państwa post. Zapraszam do lektury – http://wojciechsawinski.natemat.pl/146749,nie-ma-nic-za-darmo

 5. Pingback: (NIE)wolny zawód adwokata – orzekł SN | Palestra Polska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s