W dniu 25 czerwca 2015 roku Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Opolu podjęło m. in. uchwały:

a) wzywającą NRA do intensyfikacji działań w zakresie podwyższenia stawek minimalnych oraz podjęcia działań co do korzystnego ukształtowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;

b) upoważniającą Okręgową Radę Adwokacką w Opolu do podjęcia i przeprowadzenia działań protestacyjnych w celu przywrócenia Adwokaturze należnej pozycji w wymiarze sprawiedliwości;

c) wyrażającą sprzeciw wobec obowiązku przymusowego świadczenia pracy w charakterze obrońcy z urzędu, wysokości stawek minimalnych oraz upoważniającą Okręgową Radę Adwokacką w Opolu do powstrzymania się z przekazaniem do właściwych prezesów sądów wykazów obrońców z urzędu, który to obowiązek wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2015, poz. 816).


Działanie określone w punkcie c stanowi formę protestu środowiska opolskich adwokatów wobec sposobu traktowania postulatów Adwokatury.

Link:

http://www.adwokatura.pl/z-zycia-ora/zgromadzenie-izby-adwokackiej-w-opolu/

Informacja z 1 lipca 2015 r.:

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu zapowiada, że nie przekaże sądom list adwokatów broniących z urzędu, jeśli minister nie podwyższy im stawek.

– Obecnie obowiązujące stawki nie były podwyższane od trzynastu lat. Co więcej, prowadzone są przymiarki, aby sąd – wyrokując w konkretnej sprawie – mógł je według własnego uznania obniżyć. To przelało czarę goryczy – przyznaje mecenas Cezary Goryszewski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. – Przykładowo prowadzenie sprawy alimentacyjnej zostało wycenione na 60 złotych i to jest stawka nie za jedną rozprawę, ale za całą procedurę. Kiedy podzielimy tę sumę przez liczbę godzin, które trzeba poświęcić aby zapoznać się ze sprawą i przygotować pisma procesowe, to wychodzi na to, że godzina pracy adwokata kosztuje 2 złote .”

Więcej pod linkiem: http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20150701%2FPOWIAT01%2F150709963