DSC04269a

Tworzymy historię – pierwszy polski protest Adwokatury

Dzisiaj, w dniu 30 czerwca 2015 r. w Warszawie odbył się pierwszy w historii Polski protest adwokatów.

Prawdopodobnie nie doszedłby do skutku, gdyby nie postawa i odwaga Dziekana ORA Warszawa Adwokata Pawła Rybińskiego i Rzecznika Prasowego ORA Warszawa Michała Fertaka oraz zapewnie innych osób, których nazwisk nie znamy.

DZIĘKUJEMY Panu Dziekanowi i Panu Rzecznikowi warszawskiej ORA – za tą odwagę, konsekwencję, bezkompromisowość, profesjonalne zorganizowanie protestu!

DSC04267

DSC04280

O decyzji o przeprowadzeniu protestu i postulatach pisaliśmy tutaj:

https://palestrapolska.wordpress.com/2015/06/23/protest-adwokatury/

Było nas w Warszawie na marszu protestatycyjnym – relacje są sprzeczne, a sami siebie nie policzyliśmy – od 170 do 300 osób.

Przyjechaliśmy z całej Polski, byli adwokaci i aplikanci z wybrzeża, z Polski centralnej,  wschodniej, zachodniej i południowej.

Większość uczestników protestu stanowili adwokaci, ale byli z nami też radcowie prawni, za co koleżankom i kolegom z bratniego samorządu bardzo jesteśmy wdzięczni – DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI!

DSC04283

Warszawska ORA profesjonalnie zorganizowała marsz, zostały przygotowane i rozdane uczestnikom tabliczki z hasłami:

DSC04275

DSC04274

DSC04269/od lewej: adw. Franciszek Michera, adw. Karol Pachnik/

DSC04255/adw. Dominik Rzepecki/

DSC04253/adw. Maciej Rakowski/

DSC04257/adw. Bartłomiej Grabias/

 DSC04256

11693086_1073211369374241_1285344918_n

Biorąc pod uwagę fakty:

– okres sprawozdawczy w sądach i zintensyfikowane czynności w prowadzonych sprawach, kolizje wyznaczonych rozpraw, problem ze znalezieniem w tym czasie zastępstwa procesowego,

– odległości do pokonania dla adwokatów i aplikantów z innych części Polski,

– element „konkurencji” jaki wprowadził do protestu list Prezesa NRA (tutaj link: https://palestrapolska.wordpress.com/2015/06/26/prezes-nra-krytykuje-warszawski-protest-adwokatow-dziekan-pawel-rybinski-odpowiada/)

– oraz brak akceptacji pozostałych (poza warszawskim Dziekanem Panem mec. Pawłem Rybińskim) Dziekanów w Polsce dla protestu w ślad za stanowiskiem NRA, sugestie konieczności odstąpienia od udziału w proteście artykułowane w mediach, także społecznościowych przez osoby związane i kojarzone z NRA z uwagi na stałą tożsamość stanowisk – frekwencję należy uznać za sukces.

 Tutaj czoło marszu zbliża dochodzi do świateł drogowych:

DSC04270

A z tyłu jeszcze maszeruje tłum:

DSC04271

DSC04279

Do Kancelarii Premier Ewy Kopacz został złożony list z postulatami, który cytujemy w całości:

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

List złożony dzisiaj na ręce Premier Ewy Kopacz. List złożyli w imieniu protestujących adwokatów, radców prawnych i aplikantów: Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie – adw. Paweł Rybiński, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i członek ORA – adw. Anna Maria Borkowska oraz Przewodniczący Samorządu Aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie – apl. adw. Michał Pomorski.

Treść listu:

Szanowna Pani Premier,

środowisko adwokackie w Polsce z radością przyjęło fakt, iż Rząd Rzeczpospolitej Polskiej chce objąć bezpłatną przedsądową ochroną prawną jak największą liczbę polskich obywateli. Intencja ta wpisuje się w wyrażany przez polską adwokaturę od wielu lat postulat stworzenia kompleksowego systemu rzeczywistej i profesjonalnej pomocy prawnej dla obywateli. Z przykrością musimy zauważyć, że przyjęta ustawa o bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, rozmija się całkowicie z rzeczywistymi potrzebami tak obywateli, jak i wymiaru sprawiedliwości a rozwiązania zaproponowane w niej nie mają charakteru dalekowzrocznego, spójnego i kompleksowego.

Po pierwsze, uznając spójność systemu prawnego za wysoce pożądany efekt procesu legislacji, pragniemy podkreślić brak konsekwencji władzy wykonawczej i ustawodawczej w zakresie tworzenia rozwiązań legislacyjnych zmierzających do rzeczywistej ochrony prawnej osób niezamożnych. Ten sam ustawodawca, który proponuje bezpłatną przedsądową pomoc prawną za ponad 1 miliard złotych, zachowuje się niespójnie i pozostawia bez rzeczywistego wsparcia finansowego ze strony państwa osoby korzystające z sądowej ochrony. System nieodpłatnej pomocy prawnej musi być uregulowany kompleksowo a nie doraźnie. Nieodpłatna pomoc przedsądowa powinna być powiązana z nieodpłatnym dostępem do sądu.

Po drugie, mając na uwadze rzeczywistą a nie pozorną ochronę prawną obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, pragniemy zauważyć, iż jest rzeczą wysoce ryzykowną pozostawienie ochrony prawnej obywateli prawnikom nieprofesjonalistom. Prawnik bez aplikacji jest jak absolwent medycyny bez specjalizacji bowiem właśnie kończąc aplikację i składając egzamin zawodowy nabywa kluczowych kompetencji, by mądrze pomagać i nie czynić szkody. Wprowadzenie na masową skalę prawników – amatorów do systemu świadczenia pomocy prawnej wywróci wypracowane latami zasady i wymagania do spełnienia. Będą oni działali bez żadnej weryfikacji, odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązkowego ubezpieczenia. Przestrzegamy przed konsekwencjami takiej zmiany. Naszym zdaniem efekt będzie odwrotny do zamierzonego, a Polacy zapłacą wysoką cenę za błędy, brak wiedzy i doświadczenia „darmowych” doradców. Darmowych pozornie, bo kosztujących przecież nas wszystkich ponad pół miliarda złotych. Przeznaczenie tak dużej kwoty na fikcyjną „pomoc” to w naszej opinii zmarnowanie publicznych pieniędzy. Można i należy je wykorzystać lepiej, dając Polakom prawdziwie fachową pomoc prawną. Stąd postulujemy pełną profesjonalizację ochrony prawnej obywateli. Obsługa prawna osób niezamożnych powinna być tej samej jakości co osób zamożnych i realizować ją winni profesjonaliści – adwokaci i radcowie prawni.

Po trzecie, w poczuciu odpowiedzialności za jakość polskiej legislacji, wzywamy do stałego i rzeczywistego dialogu w procesie legislacyjnym. Adwokaci, jako wykwalifikowani praktycy prawa, są w stanie przewidzieć skutki wprowadzanych regulacji prawnych. Jedynie stały dialog władzy ustawodawczej z adwokatami zapewni wypracowywanie dalekowzrocznych, kompleksowych i efektywnych rozwiązań legislacyjnych. Niestety z przykrością musimy skonstatować, iż takiego rzeczywistego dialogu od dłuższego czasu brak. Efektem tego jest zła jakość polskiej legislacji.
Po czwarte i na końcu, pragniemy z dużym zaskoczeniem zauważyć, iż w momencie, w którym władza ustawodawcza decyduje się przekazać duże publiczne pieniądze na prawników – hobbystów, konsekwentnie odmawia się realnej pomocy dla najuboższych, korzystających z profesjonalnej opieki prawnej „z urzędu”. To tutaj odczuwają oni najbardziej konsekwencje braku rzeczywistej ochrony w dramatycznych momentach swojego życia, gdy fachowa pomoc może być decydująca dla ich dalszych losów. Stąd postulujemy adekwatne finansowanie sądowej ochrony prawnej obywateli. W tym zakresie widzimy potrzebę rozwiązań kompleksowych a nie częściowych, dalekowzrocznych a nie doraźnych.

Szanowna Pani Premier,

apelujemy zatem o zaniechanie zmian na gorsze, które obrócą się przeciwko obywatelom. Mamy bardzo konkretne pomysły na to, co rzeczywiście warto zmienić, by żyło się lepiej. My, warszawscy adwokaci, w porozumieniu i uzgodnieniu z Naczelną Radą Adwokacką i innymi Izbami Adwokackimi, jesteśmy gotowi do przedstawienia szczegółowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie nieodpłatnej, ale wartościowej i odpowiedzialnej pomocy prawnej dla obywateli.

Wierzymy, że Pani Premier znajdzie wystarczająco dużo determinacji i dobrej woli, aby zamiast ruchów obliczonych na chwilową korzyść wspólnie wprowadzić trwałe zmiany na lepsze. Piszemy te słowa jako adwokaci obywateli, a nie własnych interesów.

Mamy nadzieję, iż dzisiejszy protest stanie się pierwszym krokiem do rzeczywistego dialogu naszego środowiska i władzy wykonawczej. Apelujemy wobec powyższego o zainicjowanie konstruktywnych rozmów z naszymi przedstawicielami obejmujących kompleksowe uregulowania poruszonych wyżej kwestii. Apelujemy o przywrócenie Adwokaturze należnej pozycji w strukturze Państwa.

Z poważaniem
adw. Paweł Rybiński
Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie

link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=414182812117637&id=309662922569627

DSC07201

Dziękujemy wszytkim!

Za obecność związaną w znanej nam sytuacji – z odwagą i siłą przeciwstawienia się stanowiskom lokalnych władz, za wysiłek, jaki wszyscy obecni podjęli, aby móc się stawić w tym tak ciężkim dla nas wszystkim okresie w pracy, za dobry humor, za inteligencję, za to, że COŚ ROBICIE nie myśląc tylko o sobie i partykularnym interesie.

Za to, że dzisiaj zaprezentowaliście prawdziwą, odważną, godną i honorową twarz adwokatury, która jak za czasów minionego ustroju – nie boi się przeciwstawić władzy i nie ubija z nią kosztem ludzi i własnych kolegów  swoich fiansowo-prestiżowych interesików. To jest wielkie. I zasługuje na najwyższy szacunek.

Ale to dopiero początek.

Ciężka praca i bardzo trudna droga jeszcze przed nami wszystkimi, więc nie dyskredytujmy nawzajem swoich działań proobywatelskich i proadwokacko-radcowskich.

11655544_1073211362707575_874854645_n