Budka idźta i brońta za swoje mem

Prezydent pyta się urzędników i adwokata co kupili sobie za kwotę podwyżki i premie.
Zaczepia ministra:
– No i jak tam, panie ministrze? Co pan sobie kupił za premię?
– Nowiutkie BMW.
– A resztę?
– Ulokowałem na koncie w najlepszym banku niemieckim.
Podchodzi do Prezes ZUS:
– I jak u pani, pani Prezes? Na co pani wydała premię?
– A kupiłam używanego Porsche w komisie.
– A resztę?
– Wrzuciłam na książeczkę oszczędnościową.
Podchodzi wreszcie do adwokata:
– Co pan sobie kupił za kwotę podwyższonej o 200% stawki?
– Bambosze.
– A resztę?
– Babcia dołożyła.

 

Powyższy żart stanowi komentarz do ochłapu, jaki adwokatom rzucił Minister Sprawiedliwości po 13 prawie latach, w postaci „podwyżki niektórych stawek o 200%” 😉 Ach jacy jesteśmy obrzydliwie chciwi.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach

·

NRA negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia w sprawie taksy adwokackiej
Do NRA wpłynął projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniajacy rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. NRA negatywnie zaopiniowała projekt.

W projekcie rozporządzenia znalazły się propozycje stawek w sprawach wrażliwych społecznie, które zapowiedział minister Borys Budka dwa tygodnie temu, na spotkaniu z przedstawicielami NRA i KRRP. Projekt ten został przygotowany niezależnie od trwających prac grupy eksperckiej nad kompleksowymi zmianami dotyczącymi stawek adwokackich.

Projekt sprowadza się do podwyższenia opłat za czynności adwokackie w sprawach za:

– opróżnienie lokalu mieszkalnego z dotychczasowej opłaty 120 zł na 240 zł,

– ze skargi na czynności komornika z dotychczasowej opłaty 60 zł na 120 zł,

– o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy z dotychczasowej opłaty 60 zł na 180 zł,

o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego z dotychczasowej opłaty 60 zł na 180 zł.

Ponadto wprowadza się nową stawkę za czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w wysokości 90 zł, która jest faktycznym obniżeniem stawki minimalnej o 100%.

NRA uzasadnia, że stawki minimalne nie odpowiadały zasadzie ekwiwalentności wynagrodzenia za świadczoną pracę już w dacie ich ustalenia w 2002 r. Ponadto stawki nie pokrywały nawet kosztów ponoszonych przez adwokatów w danych sprawach, a także nie były waloryzowane od 2002 roku. W tym czasie – tłumaczą adwokaci – stale wzrastała stopa życiowa społeczeństwa, a także następował wzrost cen towarów i usług, co czyni obecnie obowiązujące stawki zupełnie oderwanymi od rzeczywistości ekonomicznej. NRA podkreśla, że w tym czasie wzrosły również znacząco opłaty sądowe w sprawach cywilnych i administracyjnych.

W opinii czytamy, że proponowane zmiany mają charakter marginalny i w żadnym razie niewypełniający zasady ekwiwalentności i wynagrodzenia za świadczoną pracę. – Zmiany te utrzymują nadal sytuację wyjściową, to jest istniejącą w 2002 r., a sprowadzającą się do tego, że Państwo przenosi na adwokatów swój obowiązek pokrywania kosztu pomocy prawnej. – argumentuje NRA.

Opinię podpisał adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Analogiczne zmiany zaproponowano w projekcie zmieniajacym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radcowskie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Projektodawca przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2015 r.