papier toaletowy wniosek/opowiadanie satyryczne, opisywane historie i postacie są całkowicie fikcyjne, kilka tysięcy osób które „się odnalazły” oraz kilka tysięcy które dyskutują i hejtują z tego powodu, że „odnaleźć się nie mogą i to wszystko nieprawda” – uprasza się o zdrowy rozsądek i zdobycie się na dystans wobec literatury opisującej fikcje i fantazje autorów/

SANKJA I PIĄTKOWY EMAIL

Piątek. Drrrrrrr!!!! Dźwięk budzika brutalnie wyrwał Sankję ze snu. Półprzytomna, dosłownie w biegu wyszykowała się do wyjścia, aby nie spóźnić się do Sądu. Królowa III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego wyznaczyła rozprawę na 9.00. Nie ma rady, w największych korkach trzeba przebić się do miasta, z instynktem godnym najlepszego myśliwego znaleźć miejsce do parkowania, gdzieś w obrębie tej samej dzielnicy, w której mieści się Sąd. Ale jest – sukces – miejsce w odległości niespełna 5 minut piechotą od sądu. Sankja z wrodzoną sobie gracją zwinnie zgarnęła z samochodu togę, torbę z aktami i torebkę. Niezły początek dnia, dobry czas, a do rozpoczęcia rozprawy zostały jeszcze całe 3 minuty. Znalezienie właściwej Sali nie zajęło Sankji więcej czasu niż zwykle.

Nauczona doświadczeniem wiedziała, że zmiany to oczywista oczywistość i należy je przyjmować ze spokojem…

Dlatego nawet nie zdziwiła się, że wokanda oprócz klasyku w postaci godzin i sygnatur spraw uwieńczona była zdaniem: „Sprawy z tej wokandy zostały odwołane i nie odbędą się”. Nikomu w Sądzie nawet do głowy nie wpadło, że wypadałoby o powyższym zawiadomić obrońcę. Ba, panie w sekretariacie z oburzeniem przyjęły wywód Sankji na temat tego, do czego służą telefony, podsumowując to krótkim: „Przecież sędzia ma szkolenie, więc nie ma wokandy i nikt nie może oczekiwać, że jakaś rozprawa się odbędzie. Na drugi raz trzeba pytać wcześniej, czy sprawy się odbędą, to nie będzie pretensji!” – zakończyła rozmowę pani kierownik obrzucając Sankję spojrzeniem pełnym wyrzutu. Sankji dosłownie opadły ręce, a potem torba z aktami. Panie z sekretariatu są absolutnie niereformowalne i takimi pozostaną na wieki wieków.

W związku z powyższym, Sankja postanowiła podgonić trochę w pracy. Jej biurko uginało się pod ciężarem akt. W kolejce czekały do napisania dwie apelacje w sprawach wieloosobowych, w których termin mijał w poniedziałek. Ale zanim się zajmie pisaniem, pora sprawdzić pocztę.

Sankję dziwiło już niewiele rzeczy, ale mail, który znalazła w swojej skrzynce, wywołał u niej stan bliski… atakowi śmiechu a mina, która zagościła na jej twarzy, przypominała równoleżnik. Z treści maila wynikało, że nie jest jedynym adwokatem, którego spotkał zaszczyt otrzymania tego cuda. Na liście adresatów znajdowało się jeszcze 20 innych adwokatów-wybrańców. Sam tytuł wiadomości „[Sprawa pieniędzy] – Proszę przekazać 20 Wniosków + 4 do SN, SA i SO Adwokatom w celu ustalenia faktów autentycznych” zaciekawił Sankję na tyle, że postanowiła odroczyć w czasie spożycie kolejnej tego dnia kawy. Wstęp był intrygujący: „Może mnie Pan/i reprezentować za darmo i po wygranej sprawie odpalę Panu/Pani działkę z uzyskanej kwoty, a jak nie, to dalej może sobie Pan/i siedzieć i pisać te pozwy za 5000 zł”.

„Hmmm… chyba za słabo się cenię” – pomyślała Sankja, myśląc o kolejnym pozwie rozwodowym, który miała sporządzić na poniedziałek.

Dalej było tylko ciekawiej. Spośród wniosków kierowanych do różnych osób fizycznych oraz Skarbu Państwa Sankja otworzyła losowy wybrany plik… jej oczom ukazało się zdjęcie.

„Prawie jak CV”, pomyślała, tyle że to nie było CV, a pismo, które w mniemaniu nadawcy miało zostać wysłane do SĄDU NAJWYŻSZEGO W WARSZAWIE – IZBA WOJSKOWA SN W WARSZAWIE. W pierwszej chwili pomyślała, że czyta dzieło Kogutka, najświatlejszego ze światłych, prawnika niekorporacyjnego, doktora nauk wszelakich – prawnych i bezprawnych, jednak po dalszej lekturze doszła do wniosku, że ekspert z dziedziny spółek pod tytułem zet-o-o nie byłby w stanie popełnić tak radosnej twórczości. Chociaż…

POWÓD (Oskarżyciel prywatny):

Sylwester Żabikruczek, Tel. +48 XXX XXX XXX

POZWANY (Oskarżony):

Skarb Państwa: Sąd Okręgowy, Tel. +48 YYY YYY YYY, zastępowany przez

Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w Warszawie, ul. Hoża 767/78 00-682 Warszawa, Tel. +48 (22) 392-31-01

Wartość przedmiotu sprawy: 7.000.000 zł (siedem milionów złotych 00/100)

Sankja na chwilę zaniemówiła. Owszem wiedziała, że Wielka Zmiana KPK nadeszła nieubłaganie i od lipca zapanował Chaos, ale mix karno-cywilny na pewno nie był celem ustawodawcy. A już zwłaszcza mix w takim wykonaniu, jak to, które właśnie podziwiała Sankja…

WNIOSEK

Wnoszę o:

 1. Odwieszenie i wznowienie wszystkich postępowań, prowadzonych z moim udziałem przez SN w Warszawie, SA w Warszawie, SO w Warszawie, SA w S., SO w S., SR w S., z powodu złamania procedur przez Sądy, nieprzeprowadzenie wniosków dowodowych, zawieszanie i umarzanie postępowań o pieniądze i oddalanie moich Powództw o pieniądze, które są zasądzone i nie mogą być niezasądzone.
 2. Zwolnienie od kosztów postępowania w całości i w każdej części.
 3. Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu na podstawie art. 78 §1 w zw. z art. 87 §1 § i art. 88 §1 k.p.k. i w zw. z art. 117 § 1 k.p.c.
 4. Przeprowadzenie rozprawy podczas nieobecności Powoda i Pozwanego.
 5. Sprzeciw od wydania wyroku, sporządzenia wyroku i odpisu wyroku bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i wniosków dowodowych.
 6. Wystąpienie do Prokuratury w S. o wszystkie akta spraw i protokoły z moimi zeznaniami na mocy art. 167 k.p.k.
 7. Zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkód na mocy art. 49a k.p.k. i art. 46 §1 k.k. oraz art. 417 § 1 k.c. przez wykonanie zobowiązania z należytą starannością i spełnienie punktów od 1 do 9 niniejszego wniosku.
 8. Sporządzenie wyroku w przedmiotowej sprawie pieniędzy z wpisaną kwotą 7.000.000 zł od SP, zasądzonymi dwoma wyrokami bez odwołań, które zapadły w 2014 roku w Sądzie Okręgowym w S. z nadaną natychmiastową wykonalnością i klauzulą wykonalności i zasądzonymi kosztami od Skarbu Państwa.
 9. Zasądzenie od oskarżonego Skarbu Państwa zwrotów kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.
 10. Przesłanie odpisu wyroku na adres Powoda Sylwestra Żabikruczka i Pozwanemu Skarbowi Państwa.
 11. Dokonanie ogłoszenia o toczącym się postępowaniu w budynku Sądu Okręgowego w S., Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Biskupiego, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w Urzędzie Miasta S. w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w piśmie poczytnym na terenie całego kraju.
 12. Odprowadzenie pieniędzy na konto Powoda Sylwestra Żabikruczka podane poniżej:

Odbiorca: Sylwester Żabikruczek

Bank XXXXX

Numer konta: PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

 1. Użycie środka zabezpieczającego i skazania na karę więzienia w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka w postaci umieszczenia i zatrzymania sprawców w areszcie policyjnym lub prokuratorskim i doprowadzenia przed Sąd w celu skazania na kary więzienia.
 2. Użycie środka zabezpieczającego i skazania na karę więzienia w przypadku przedstawiania fałszywych dokumentów lub opinii w postępowaniach z udziałem pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka w postaci umieszczenia i zatrzymania sprawców w areszcie policyjnym lub prokuratorskim i doprowadzenia przed Sąd w celu skazania na karę więzienia.
 3. Użycie środka zabezpieczającego i skazania na kary więzienia w przypadku potwierdzania nieprawdy na temat chorób u pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka lub informacji niezgodnych z prawdą w postępowaniach z udziałem pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka w postaci umieszczenia i zatrzymania sprawców w areszcie policyjnym lub prokuratorskim i doprowadzenia przed Sąd w celu skazania na kary więzienia.
 4. Uniemożliwienie wykonywania wyroków niespójnych, nielogicznych, niezgodnych z prawdą, sporządzanych we wszystkich postępowaniach z udziałem pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka.
 5. Po otrzymaniu odpisów wyroków i wypłaceniu zasądzonych pieniędzy wnoszę o użycie środka zabezpieczającego i skazania na karę więzienia w przypadku usiłowania kradzieży lub dokonania kradzieży dóbr majątkowych, należących do pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka w postaci umieszczenia i zatrzymania sprawców w areszcie policyjnym lub prokuratorskim i doprowadzenia przed Sąd w celu skazania na kary więzienia.

 

UZASADNIENIE

1. Wszystkie postępowania i sprawy z udziałem pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka, prowadzone do tej pory, były zawieszane i umarzane przez biegłych lekarzy sądowych, a wyroki wydawane przez sądy były wynikiem popełnionych przestępstw karnych, nielogiczne, niespójne, niezgodne z prawdą, co uniemożliwia ich wykonania.

2. Tylko wyroki w przedmiotowych sprawach o pieniądze w postępowaniach i sprawach z udziałem pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka są zgodne z prawdą, czekam na ich uzasadnienia, sporządzenia i wręczenia odpisów i wypłacenia zasądzonych pieniędzy.

3. W Sądzie Okręgowym w S. na wokandzie w obecności biegłych dr Haliny Maj i dr Józefy Wrzesień, w dniu 12.09.2014 roku na badaniach biegłych dr Haliny Maj i dr Józefy Wrzesień, wyznaczonych przez Sąd Okręgowy w S., I Wydział Cywilny do sprawy I Ns 122/13 oraz do protokołów w Prokuraturze, na Policji i do innych protokołów zeznałem że :

– Byłem i jestem osobą zdrową psychicznie przez całe życie, poczytalną, bez nałogów, nienotowaną, niekaraną, studentem uczelni wyższych od 15 lat, od 10 lat pracownikiem agencji detektywa Jerzego, z opiniami wzorowego od Policji i Wojska, spokojną i opanowaną.

– W 2014 roku Sąd Okręgowy w S. zasądził mi na pierwszej wokandzie 2000.000 zł od SP wyrokiem bez odwołania, na drugiej wokandzie 5000.000 zł wyrokiem bez odwołania.

– Zasądzenia były potwierdzane do PAPUGI POLICYJNEJ FUNKCJONARIUSZOM POLICJI PRZEZ SĘDZIÓW.

– Sąd Okręgowy w S. kazał mi czekać na wręczenie odpisów wyroków i wypłacenie zasądzonych pieniędzy na konto pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka.

– Zasądzenia były potwierdzane do PAPUGI POLICYJNEJ FUNKCJONARIUSZOM POLICJI PRZEZ SĘDZIÓW.

[edit: ta część, podobnie jak i każda następna, była znacznie bardziej rozbudowana, ale nie będziemy maltretować czytelnika bogatym w epitety opisem biegłych psychiatrów oraz sędziów]

4. Kopie protokołów z Prokuratur z potwierdzonymi wokandami w przedmiotowej sprawie odszkodowań dostarczyłem do Sądu Okręgowego w S., III Wydziału Karnego.

5. W 2014 roku w Sądzie Okręgowym w S. na dwóch wokandach karnych zapadły dwa wyroki w przedmiotowych sprawach o odszkodowania, gdzie Sąd zasądził mi 2000.000 zł od SP wyrokiem bez odwołania i 5000.000 zł od SP wyrokiem bez odwołania tytułem odszkodowań za poszkodowanie przez 16 lat, czyli razem zasądzono mi bez odwołania 7000.000 zł od SP tytułem odszkodowania.

6. Pieniądze zasądzone wyrokami bez odwołania nie mogą być niezasądzone.

 

 

Oskarżony Skarb Państwa: Sąd Okręgowy w S., zaprzecza, jakoby był odpowiedzialny za poszkodowanie pokrzywdzonego i rodziców jego oraz całe drzewo genealogiczne, najzacniejsze z zacnych, którym to jego protoplastom sędziowie Sądu Okręgowego w S. buty czyścić niegodni, bezzasadnym jest zatem prowadzenie negocjacji z oskarżonym Skarbem Państwa: Sądem Okręgowym w S. w celu ugodowego załatwienia sprawy, wynika to z oczywistości winy Skarbu Państwa: Sądu Okręgowego w S.

Poszkodowanie pokrzywdzonego i rodziców oraz rodziny jego przez 16 lat wynikają bezpośrednio z zarzucanych oskarżonemu Skarbowi Państwa: Sądowi Okręgowemu w S. pomyłek, złamania procedur i złego rozpoznania spraw z moim udziałem przez 16 lat, co przesądzało o dochodzeniu rekompensat, zadośćuczynień, odszkodowań, w drodze niniejszego powództwa w ramach postępowania cywilnego.

W tym stanie rzeczy wniosek jest w pełni zasadny, udowodniony, uzasadniony i nieodwołalny, dlatego wnoszę o spełnienie żądań zawartych we wniosku i nie zmienię żądań do czasu wręczenia odpisu wyroku i wypłacenia zasądzonych bez odwołania 7000.000 zł od SP na konto należące do pokrzywdzonego Sylwestra Żabikruczka

   Żabikruczek Sylwester

Od 10 lat Detektyw Ekipa

Kopie otrzymują:                                                                                          

– Sądy i liczne instytucje w całej Polsce                                                 

 

Sankja była pod wrażeniem. Co tam apelacje! Przy dziele Żabikruczka, od 15 lat studenta uczelni wyższych i jego w pełni zasadnego i uzasadnionego wniosku sprowadzającego się do stwierdzenia, że pieniądze zasądzone wyrokami bez odwołania nie mogą być niezasądzone, wszystkie zarzuty będą się prezentowały blado…