1 wyrok 2 uzasy 2

·

Paweł K.

·

Piąteczek, więc pajacyk. Robi się tradycja.

Przyszedł dzisiaj wyrok z uzasadnieniem.

Właściwie nawet ma dwa uzasadnienia, zupełnie różne – jedno po drugim.

Wszystko ładnie spięte, opieczętowane jak trzeba.

·

Magda M.

To od takiego czegoś pisze się 1 apelację z 2 uzasadnieniami, czy 2 apelacje, każda z jednym uzasadnieniem?

·

Monika S.-W.

Do wyboru, do koloru. Wybrałabym to bardziej od czapy.

·

Magda M.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

1. zakładając, że właściwe jest uzasadnienie nr 1: a) b) c)

2. zakładając, że właściwe jest uzasadnienie nr 2: a) b) c)

3. jednakże, biorąc pod uwagę istnienie 2 alternatywnych uzasadnień do tego samego wyroku i niemożliwość ustalenia, które jest tym właściwym, zarzucam naruszenie art. 328 par. 2 k.p.c. i wnoszę o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji, gdyż nie wiadomo, dlaczego sąd wydał zaskarżony wyrok, w związku z czym nie jest możliwe dokonanie jego prawidłowej kontroli instancyjnej.

·

Marek M.

Napisać dwie apelacje z prawem wyboru dla sądu, a dla pamięci: koniecznie wstawić datę 1.04.2014

·

Agnieszka B.-K.

Od przybytku głowa nie boli

·

Magdalena Ż. S.

Czasami też bym chciała mieć drugie uzasadnienie do wyboru…

·

Tomasz K.

Wina pełnomocnika. Po co składał wniosek o uzasadnienie

·

Paweł K.

Ciekawe czy to znaczy, że ktoś nie dostał żadnego uzasadnienia?

·

Magda M.

Tak, jedno miało iść do powoda, a inne do pozwanego

·

Jakub P.

Ja dziś odebrałem wyrok sądu II instancji z uzasadnieniem, które zaczynało się tak: „Apelacja zasługiwała na uwzględnienie, bowiem w aktach sprawy znajdują się w istocie dwa wyroki wydane w tej sprawie”

·

Anna B.

Nierozpoznanie istoty sprawy – to chyba logiczny zarzut, skoro sąd sam nie był w stanie się zdecydować na jeden wywód

·

Magda M.

Anna B. – ależ sąd rozpoznał istotę sprawy i wyszły mu dwa odrębne byty, które egzystują samodzielnie, a jednak razem

·

Szymon M.

To nowe spojrzenie na zasadę kontradyktoryjności

·

Magda M.

Powinni sobie jeszcze fuchę jako sędzia załatwić, np. poprzez klauzulę na sąd polubowny

·

Joanna O.

…sont zwarzyl, co nastempuje…

·

Szymon M.

i przectawił arumęty

·

Małgorzata L.

a jaki był skład sądu ?

·

Szymon M.

Ósemkowy oczywiście

·

Magdalena Ż. S.

Chyba „usemkowy”

·

Szymon M.

A nawet usękowy

·

temida podglądająca

Mem z Temidą Podglądającą pochodzi ze strony:

http://www.attorneybutler.net/2011/04/bums-rush-2-florida-judge-evaluates-strippers-assets.html