RODK opinie w spr rodz niezgodne z konstytucją

Doczekaliśmy!

Dzisiaj, 28 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie sygn. akt U 6/13 orzekł:

1. § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063) w zakresie, w jakim dotyczy wydawania przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne opinii w sprawach innych niż sprawy nieletnich, jest niezgodny z art. 84 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382), a przez to z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w części, w jakiej określa „wzór opinii w innych sprawach”, jest niezgodny z art. 84 § 3 ustawy powołanej w punkcie 1, a przez to z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

II

Przepisy wymienione w części I, w zakresach tam wskazanych, tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2015 r.

Link:

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/8663-opiniowanie-przez-rodzinne-osrodki-diagnostyczno-konsultacyjne-w-sprawach-rodzinnych/

Wniosek Prokuratora Generalnego:

http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik200.asp?plik=F238156358/U_6_13_wns_2013_07_09_ADO.pdf&syg=U%206/13

Stanowisko Ministra Sprawiedliwości:

http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik200.asp?plik=F-1058284193/U_6_13_MS_2013_10_22_ADO.pdf&syg=U%206/13

A co z już wydanymi opiniami RODK?

Oto wzór zarzutów, w których warto dodatkowo wspomnieć o dzisiejszym wyroku TK 🙂

https://palestrapolska.wordpress.com/2014/01/06/opinia-rodk-przyklad-zarzutow-do-opinii/