pakamery tajemnica porady

źródło: http://www.bip.um.sosnowiec.pl/dokument.php?iddok=44678&idmp=5723&r=r

Tajemnica adwokacka i radcowska w wydaniu pakamerowym jest na najlepszej drodze do zdobycia nowego określenia: tajemnica poliszynela…

O ile organizacje pozarządowe wykonujące ustawę pakamerową nie są związane żadną ustawową tajemnicą – o tyle adwokat i radca prawny nie może złamać ustawowego zakazu, gdyż naraziłby się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

NGO-sy powinny:

pakamery promesa umowy z adw lub r pr

Nie mamy (jeszcze) umów zawieranych bezpośrednio z adwokatami – z treści tej umowy wynika jednak, że w razie wykonywania zadań z ustawy pakamerowej przez adwokata lub radcę prawnego związanego umową z organizacją pozarządową – w ramach kontroli zostaną sprawdzone i przeczytane dokumenty oraz inne nośniki danych – czyli w praktyce dokumenty zapisane na dysku komputera adwokata lub radcy prawnego, bowiem akurat gmina Sosnowiec sprzętu do pakamery nie zapewnia i trzeba będzie własny targać „w te i nazad”.

pakamery co oferuje gmina Sosnowiec

No i co będzie?

Co wygra w konflikcie obowiązków: tajemnicy adwokackiej i radcowskiej kontra obowiązek poddania się kontroli i wydania dokumentów wraz z nośnikami danych, żeby urzędnicy mogli sobie tam poczytać jakie problemy mają mieszkańcy ich gminy i co im tam ten adwokat albo radca doradził?

Można się domyślić jakie sprawy będą w epicentrum zainteresowania – eksmisje z lokali komunalnych i związane z roszczeniami finanowymi SP i urzędów wobec obywateli. Zawszeć to warto znać plany przeciwnika i być ten krok do przodu, prawda?

W razie gdyby ogłoszenie z załącznikami z BIP miało zniknąć lub awarii serwera, prosz:

Umowa_porady prawne Sosnowiec

og³oszenie_porady prawne Prezydent Miasta Sosnowiec

Mleczko tajemnica państwowa

Andrzej Mleczko, źródło obrazka: KLIK