postanowienie doręczone po ponad 2 latach

·

·

postanowienie dor po ponad 2 latach koment z fb