SUBIEKTYWNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Styczen 2016

·

1. Przyznano nagrody Polskiej Palestry. Złota Sowa powędrowała dla grupy dyskusyjnej Polska Palestra – prawdziwie wolnych adwokackich mediów za całokształt twórczości, w tym takie sukcesy, jak wprowadzenie do słowników pojęcia „ustawa pakamerowa” oraz zmiany w ppsa i kpc wprowadzone dzięki pracy członków grupy PP.

2. Kokota Roku przyznano za film krótkometrażowy „Trio Tenorów ogłaszających sukces w wywiadzie dla Przypadkowych Tragarzy”.

·

kokot prawa 2015

·

3. Do kpc wprowadzono kolejnego pełnomocnika niezawodowego – doradcę restrukturyzacyjnego.

4. Weszły w życie rozporządzenia MS o stawkach minimalnych z urzędu i z wyboru.

5. Zaczęła obowiązywać ustawa pakamerowa.

6. Wprowadzono nowe odsetki ustawowe za opóźnienie, kolejne obok odsetek maksymalnych za opóźnienie, odsetek kapitałowych i odsetek maksymalnych kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie.

7. Wprowadzono nowy, bardzo sformalizowany wzór pełnomocnictwa w Ordynacji podatkowej.

8. Obowiązuje już zmiana kpc ograniczająca prawo do sądu, poprzez mechanizm uruchamiania najpierw procedury mediacyjnej.

9. NRA zgodziła się na tworzenie sekcji i kół adwokackich.

10. Odbył się Otwarty Zimowy Turniej Tenisowy Adwokatów. Zanotowaliśmy też jakieś bale.