Ziobro jestę prawnikię

 

17 maja 2016 r. Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało dumnego autoaudytu i obwieściło:

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8282,dokonania-ministerstwa-sprawiedliwosci-po-pol.html

MS dokonaniaMS dokonania2

Na część populistycznych i nieprawdziwych haseł odpowiadaliśmy już tutaj:

https://palestrapolska.wordpress.com/2016/05/13/wszystkie-klamstwa-pana-zbyszka/

Dzisiaj nie zdzierżył PolJacex i wyłożył z populistycznego i nieprawdziwego – na język polski to, co tak naprawdę w tych peanach pod własnym adresem jest zakamuflowane.

😀

Link (proszę najechać i kliknąć):

 

 

screen:

 

PolJacex Ziobro o wym spr

 

Podsycanie takimi „komunikatami” przez MS frustracji osób, którym w życiu nic się nie udało, w związku z czym zieją zawiścią i nienawiścią do każdego, kto według nich jest od nich lepszy (ponieważ np. ukończył studia i aplikację) oraz żerowanie na takich emocjach i budowanie na nich pozycji i siły – nie skończy się dobrze dla nikogo. Dowiodła tego historia. Również ta z 2007 r.

MS może przypomni wysokość wszystkich odszkodowań i zadośćuczynień zasądzonych przez sądy cywilne i karne w Polsce oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka za ówczesną #dobraZmiana w wymiarze sprawiedliwości? Także tych zasądzonych za wystąpienia ówczesnego i aktualnego Ministra Sprawiedliwości? To jest dopiero powód do chwały.

Ziobro ta pani nigdy nikogo już nie zastrzeli raczkowskiźródło gdzieś tutaj 😀 : https://www.facebook.com/mraczkowskiofficial/photos