dzień ziobry

11 pytań prawdopodobnie retorycznych

W związku z pogłoskami dochodzącymi ze środowisk sędziowskich mamy takie pytania, czy prawdą jest, że:

1/. rzekomo planowane czystki w sądach mają polegać na tym, że zostaną zlikwidowane sądy – a jako że sędzia został powołany do pełnienia służby w konkretnej jednostce, której przecież nie będzie – to Prezydent nie będzie wręczać aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w nowo utworzonej jednostce sądu?

2/. Czy plan zakłada „wyczyszczenie” sądów z sędziów, którzy rozpoczynali aplikację i pełnienie obowiązków sędziego przed 89 r., czy generalnie z zidentyfikowanych jako kontestatorzy „dobrej zmiany” bądź mający pecha sądzić członka/sympatyka/dziennikarza/trola PiS bądź ich krewnych i powinowatych i wydać orzeczenie niezgodne z wolą partii?

3/. Czy to prawda, że PiS planuje zmniejszyć uposażenie stanu spoczynku sędziów do 39% podstawy wynagrodzenia zasadniczego netto?

4/. Jaka jest konstytucyjna podstawa prawna nierównego, gorszego traktowania zawodu sędziego od innych zawodów w kwestii świadczeń o charakterze emerytalnym?

5/. Czy zmniejszenie uposażeń będzie miało zastosowanie do wszystkich sędziów, czy tylko do tych, którym prezydent nie wręczy aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w nowo utworzonej jednostce sądu?

6/. Czy faktycznie vacatio legis nowej ustawy „sądowej” będzie tak krótkie, że uniemożliwi sędziom posiadającym już uprawnienia do przejścia w stan spoczynku – dobrowolne, na własny wniosek przejście w ten stan?

7/. Czy partia rządząca zamierza z czystkami i dyskryminacją sędziów zaczekać do zakończenia kadencji prezesa TK Rzeplińskiego?

8/. Czy PiS zamierza przesłać projekt ustawy do konsultacji a jeśli tak, to do jakich instytucji oprócz Fundacji Panoptykon, której zakres zainteresowań i zadań statutowych nie obejmuje sytuacji prawnej sędziów?

9/. Czy projekt ustawy zostanie opublikowany w rcl-u wcześniej, niż dzień, bądź kilka godzin przed poddaniem jej pod głosowanie sejmu?

10/. Czy analogiczne zmiany dotyczące wysokości świadczenia stanu spoczynku są planowane także w odniesieniu do prokuratorów?

11/. Czemu konkretnie, jakiemu dobremu celowi służyć mają powyższe zmiany?