natalia-przybysz-zaw-o-przest-tw-republika

Źródło cytatu: http://telewizjarepublika.pl/jest-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa-przez-natalie-przybysz-dotyczy-ono-quotzbrodni-zabicia-dzieckaquot,40270.html

Abstrahując od oceny zachowania Natalii Przybysz oraz od faktu, że Katolicki Klub imienia Świętego Wojciecha powinien jednak zainwestować w dobrego karnistę – lapidarny komentarz:

Kodeks karny stanowi:

Art. 152. § 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.

§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 5. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Na terytorium Słowacji przerwanie ciąży do 12 tygodnia nie stanowi przestępstwa:

Aborcja w Czechach i na Słowacji – pytania i odpowiedzi