Na stronie:

5zdań.pl

Znajduje się oświadczenie adresowane do Marszałków Sejmu i Senatu RP wraz z formularzem mailowym:

Do Marszałków Sejmu i Senatu RP:

Parlament pracuje nad szóstą już ustawą wymierzoną w niezależność Trybunału Konstytucyjnego, a w siódmej ustawie chce zdezorganizować biuro Trybunału.

Celem tych rozwiązań jest podporządkowanie Trybunału obecnej władzy.

Ograniczenie niezależności Trybunału narusza nasze prawa i wolności wynikające z Konstytucji.

Nikt nie dał Państwu prawa do niszczenia niezależności sądów i upodabniania Polski do dyktatur i bananowych republik.

Suweren mówi: nie!

Zachęcamy do wypełnienia formularza i wysłania maila.

Dlaczego?

Pisaliśmy już o stosunku części adwokatów do Pana sędziego Rzeplińskiego, który jako prezes jest „twarzą” tej instytucji:

https://palestrapolska.wordpress.com/2016/09/26/prof-andrzej-rzeplinski-powody-dystansu-czesci-adwokatow/

Jednak tak, jak sprzeciwialiśmy się zasadzie „dobra budżetu” którą sformułował sędzia Rzepliński i która odegrała główną rolę w niektórych niekorzystnych dla obywateli orzeczeniach, tak samo nie możemy milcząco pozwolić na zrobienie z TK instytucji fasadowej, pozornej, podporządkowanej partyjnym interesom.

Tymczasem według kolejnego projektu „naprawczego” do czasu wyboru nowego prezesa TK – pracami Trybunału pokieruje, czyli de facto zostanie p.o. prezesa i twarzą Trybunału Konstytucyjnego – sędzia Julia Przyłębska, wybrana głosami posłów PiS i podzielająca linię tej partii (podobnie jak pozostałych dwóch sędziów wybranych głosami PiS: P. Pszczółkowski i Z. Jędrzejewski: http://www.tvp.info/26515351/nowelizacja-ustawy-o-tk-autorstwa-pis-jest-czesciowo-niezgodna-z-konstytucja) w zakresie obowiązywania tzw. „noweli grudniowej”, której przepisy w znacznej części zostały uznane przez TK za niezgodne z Konstytucją.

tk-3-zd-odrebne

Źródło: http://www.tvp.info/26515351/nowelizacja-ustawy-o-tk-autorstwa-pis-jest-czesciowo-niezgodna-z-konstytucja

Kolejny projekt „naprawczy”:

https://n-5-12.dcs.redcdn.pl/dcs/o2/tvn/web-content/m/p1/f/f670ef5d2d6bdf8f29450a970494dd64/60439438-43b7-4546-99a5-ecde398551cf.pdf

Z art. 11 projektu wynika:

Art. 11.

1. Zgromadzenie Ogólne przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału w terminie miesiąca od dnia, w którym powstał wakat.

2. Od dnia powstania wakatu do czasu powołania Prezesa Trybunału, pracami Trybunału kieruje sędzia Trybunału posiadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy:

1) jako sędzia w Trybunale Konstytucyjnym;

2) jako aplikant, asesor, sędzia w sądzie powszechnym;

3) w administracji państwowej szczebla centralnego.

Okresy stażu pracy sędziów ustalił tvn:

tk-proj-ust-po-prezes

Źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/nowy-projekt-ustawy-o-tk-najwazniejsze-zmiany,687108.html

Z kolei kandydatów na prezesa TK wyłania Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, któremu w/g nowelizacji ma przewodniczyć już nie najstarszy, ale najmłodszy stażem sędzia TK:

Pkt 4 art. 11 projektu ustawy stanowi:

4. Obradom Zgromadzenia Ogólnego, o którym mowa w ust. 3, przewodniczy najmłodszy stażem sędzia Trybunału.

5. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału uczestniczą sędziowie Trybunału, którzy do dnia posiedzenia złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Najmłodszym stażem sędzią TK jest wybrany głosami posłów PiS – prof. Zbigniew Jędrzejewski.

tk-wybor-z-jedrzejewskiegoŹródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1658270,1,prof-jedrzejewski-zaprzysiezony-na-sedziego-tk-kim-jest-czlowiek-przepchniety-przez-pis.read

tk-wybor-z-jedrzejewskiego-rp

Źródło: http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/304149933-Zbigniew-Jedrzejewski-nowym-sedzia-TK.html#ap-1

Jak więc widać wszystko zmierza do obsadzenia najważniejszych stanowisk i funkcji Trybunału – sędziami wybranymi głosami PiS i forsującymi w postępowaniach przed Trybunałem linię tej partii politycznej.

Dlaczego nie można się na to zgodzić?

M.in. dlatego, że istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że wszystkie już uchwalone, aktualnie uchwalane i mające zostać uchwalone w przyszłości przez większość parlamentarną, czyli PiS ustawy łamiące zasady konstytucyjne, w tym prawa i wolności obywatelskie – zostaną uznane za zgodne z Konstytucją nawet w sprawach, w których Trybunał Konstytucyjny już się wypowiadał, czyli np. wysokości kwoty wolnej od podatku:

kwota-wolna-od-podatku-2016Źródło: http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/kwota-wolna-od-podatku-w-polsce-pozostanie-na-poziomie-ponizej-minimum-egzystencji

kwota-wolna-od-podatku-wyrok-tkŹródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/902021,trybunal-konstytucyjny-tk-kwota-wolna-od-podatku-niezgodna-z-konstytucja.html

Co stanie się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym niezgodność z Konstytucją kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł w razie zaskarżenia uregulowań PiS pozostawiających tę kwotę na dotychczasowym poziomie do PiSowskiego składu TK?

Możemy się domyślać.

sot-dobra-zmiana-wyrokuŹródło:https://www.facebook.com/SlepymOkiemTemidy/photos/a.243082129194951.1073741827.243052025864628/511415555694939/?type=3&theater

Oraz w sprawach ustaw w sposób rażący łamiących prawa człowieka i lokujących Polskę w kategorii „Seba Europy” (np. „ustawa inwigilacyjna” i nowe zasady pozyskiwania dowodów i oceny ich legalności):

dowody-usto-prokdowody-usto-prok-2Źródło: http://www.ruchkod.pl/czas-na-tortury-ziobro-chce-kc-tow/

sot-prok-nie-bije-interes-spolŹrodło:https://www.facebook.com/SlepymOkiemTemidy/photos/a.243082129194951.1073741827.243052025864628/501752743327887/?type=3&theater

Osób nie mających pojęcia o systemie prawa i znaczeniu TK dla obywateli, ani o wyrokach, które na ich życiu zaważyły (którego to faktu nawet nie mają świadomości) czy zmanipulowanych, zacietrzewionych „orędowników dobrej zmiany” widzących w TK owych „ich” i „onych”, te wrogie „elity”, tego zdefiniowanego i wskazanego palcem przez partię wroga winnego całego zła waszego życia – ani nie jesteśmy w stanie zainteresować tematem (tych pierwszych), ani oświecić i nakłonić do zastąpienia poglądów, mitów i uprzedzeń motywowanych negatywnymi emocjami – faktami, logiką i zdolnością do samodzielnego, analitycznego rozumowania i podjęcia próby wysnucia logicznych i zgodnych z przepisami wniosków (chodzi o drugich).

Temat TK przestał emocjonować.

Znudził się, zmęczył ludzi.

Mimo, że jest tematem ważniejszym od tak ostatnio emocjonujących Polskę projektów ustaw aborcyjnych i podatkowych – bo tylko Trybunał Konstytucyjny jako niezależny i niezawisły od wytycznych partyjnych organ złożony z kompetentnych sędziów – praktyków jest w stanie zbadać konstytucyjność takich ustaw i stwierdzając ich niezgodność z Konstytucją – uchylić obowiązywanie zakwestionowanych przepisów.

Jeżeli PiS przeforsuje ustawę zgodnie z którą każdy, kto ma na imię Donald, Ryszard albo Małgorzata podlega karze pozbawienia wolności od lat 3, a PiSowski Trybunał Konstytucyjny uzna tę ustawę za zgodną z Konstytucją – wy, bierni, głusi i milczący obywatele pamiętajcie o tym, że sami do tego doprowadziliście swoją obojętnością, krótkowzrocznością, głupotą (nie da się tego ukryć) i biernością.

tym-o-tkŹródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1681302,1,wlasciwy-skret.read