W związku z manipulacjami i przeinaczaniem rzeczywistego przebiegu XII Krajowego Zjazdu Adwokatury celem weryfikacji często nierzetelnych doniesień medialnych podajemy czytelnikom aktualne linki do zapisu audio-video:

Część I:

 

Część II: