Po wypowiedziach ministra Mariusza Błaszczaka:

„mec. Pociej, adwokat kierowcy seicento, włącza się w akcję podważania pierwszych ustaleń dot. sprawcy wypadku” (cytat za Radiową Jedynką: https://twitter.com/RadiowaJedynka/status/831387044131852289?ref_src=twsrc%5Etfw)

oraz posła Jarosława Kaczyńskiego:

„- Ta próba swego rodzaju wsparcia dla młodego człowieka, który przyczynił się do tego wydarzenia, jest już czymś, co przekracza miarę zwykłego nadużycia. To może być traktowane wręcz jako wezwanie do tego, żeby tego rodzaju zdarzenia miały już charakter nieprzypadkowy – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla TVP 3 Bydgoszcz” (cytat za: http://wyborcza.pl/7,75248,21375196,kaczynski-wsparcie-dla-kierowcy-seicento-to-wezwanie-do-atakow.html)

ewidentnie kwestionujących konstytucyjne prawo do obrony przysługujące każdemu obywatelowi – zachodzi konieczność edukacji obu panów oraz ich klakierów, start:

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 42.

  1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
  2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
  3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Kodeks postępowania karnego:

Art. 6.

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.

Art. 86.

§ 1. Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego.

Kodeks Etyki Adwokackiej (KEA):

§ 43

Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby.

pociej-podwaza9

Szanowna władzo oficjalna i ta z tylnego siedzenia.

Literalna treść obowiązujących (póki co) przepisów przyznających prawo do obrony i określających na czym to prawo polega – nie wymaga dokonywania wykładni.

Nie grzmieliście oburzeniem, gdy pomoc prawna była zapewniana kibicom i gdy ich broniliśmy w sądach.

Nie hejtujecie mec. Lwa-Mirskiego.

Ani obrońcy chłopaka, który pobił policjanta. Bo to był zły policjant. Z epoki PO.

Sami w sądach Wy i Wasi wyznawcy korzystacie z naszej pomocy – wtedy prawa do obrony nie kwestionujecie i nie podważacie ustrojowych zadań adwokatury. Wtedy jesteśmy „ci dobrzy”.

Nie kwestionowała Waszego prawa do obrony poprzednia ekipa polityczna.

pociej-podwaza8

Dlaczego więc kiedy teraz podejmujemy się – zgodnie z obowiązkami wynikającymi z istoty naszego zawodu – obrony innej osoby – to „włączamy się w akcje podważania ustaleń co do sprawcy” i wzywamy „do tego, żeby tego rodzaju zdarzenia miały już charakter nieprzypadkowy”?

Na tym polega rola obrońcy, aby kwestionować aprioryczne założenia winy, weryfikować dowody, działać na korzyść podejrzanego/oskarżonego – a nie działać przeciwko niemu, a na korzyść partii czy prokuratora, dysponującego przecież nieporównywalnie silniejszymi od adwokatów narzędziami śledczymi i możliwościami.

pociej-podwaza7

To podejrzany i oskarżony ma prawo do obrony formalnej i materialnej (czyli bronienia się w postępowaniu zarówno samodzielnie, jak i przy pomocy profesjonalnego obrońcy) – nie władza polityczna oskarżająca obywatela, nie prowadzący przeciwko niemu śledztwo lub dochodzenie prokurator.

Odmawiacie obywatelom, zwykłym, niepartyjnym ludziom prawa do profesjonalnej obrony w starciu z aparatem władzy?

pociej-podwaza5

Śmiecie insynuować, że wykonując swoje zawodowe obowiązki obrońca dopuszcza się wobec jedynie słusznej władzy i partii oraz podporządkowanej już jej prokuratury -„sabotażu”, bo kwestionuje „ustalenia co do sprawcy” ogłoszone jeszcze przed postawieniem komukolwiek zarzutów?

Macie czelność twierdzić, że samym faktem podjęcia się obrony, czyli wsparciem dla podejrzanego – zachęca się innych do „zamachu” na partyjnych funkcjonariuszy?

Władzy nie podoba się adwokatura i prawa człowieka, na straży których ten zawód stoi?

Ta skandaliczna narracja wobec adwokatury ma być fundamentem pod „wygaszenie” zawodu adwokata?

pociej-podwaza6

Obywatele Wam za to serdecznie podziękują. Część od razu. Pozostali – kiedy na własnym karku odczują konsekwencje tego elementu „dobrej zmiany”.

pociej-podwaza3

Nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego zalewu nienawiści i hejtu jaki partia rządząca generuje pod adresem sądownictwa i adwokatury w celu przygotowania sobie gruntu pod likwidację ostatniego bastionu szansy obywatela w starciu z aparatem władzy.

pociej-podwaza2

Także tej kolejnej władzy. Która będzie sądzić zwykłego obywatela Błaszczaka, Kaczyńskiego, czy innych. Ciekawe czy będą chcieli mieć obrońcę 😀 😀 😀

Czy też dostaną obrońcę w postaci wsparcia oskarżenia przeciwko sobie – zgodnie z tym, co teraz głoszą w mediach.

I screen pod rozwagę.

 

wypadek-i-patololo-sadowe-maja-augustyniak

Źródło: https://www.facebook.com/augustyna.majak/posts/1337069206314670?pnref=story