Bardzo ważną kwestię o prawie do obrony wynikającą z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. przeanalizował Pan mec. Radosław Baszuk –

link:

http://www.radekbaszuk.pl/2017/05/masz-prawo-do-adwokata-przeczytaj.html

Lektura obowiązkowa!

Cytat:

Państwo polskie, jako państwo członkowskie Unii, ma traktatowy obowiązek implementacji (skutecznego wprowadzenia w krajowym porządku prawnym) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013r. „w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności”.