nrabezabsolutorium memKrótko: dzisiaj przedstawiamy cz. 3 cyklu naszej Koleżanki adw. dr Magdaleny Matusiak-Frącczak zatytułowanego:

#nrabezabsolutorium

Po krótkiej przerwie wracam do cyklu zatytułowanego #nrabezabsolutorium .
W skrócie, jako że Naczelna Rada Adwokacka nie wykonała uchwały programowej XI Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 listopada 2013 r. „Tradycja i nowoczesność”, nie powinna ona uzyskać absolutorium na najbliższym KZA. O punktach I i II była mowa w poniższych wpisach:

https://palestrapolska.wordpress.com/2016/07/06/nrabezabsolutorium/

https://palestrapolska.wordpress.com/2016/07/27/nrabezabsolutorium-cz-2/

Dzisiaj punkt III uchwały programowej

III Reforma systemu pomocy prawnej z urzędu

Temat ten jest tak często poruszany, że trudno jest napisać cokolwiek, co jeszcze nie zostało wcześniej napisane lub powiedziane. Można podsumować go jednym równoważnikiem zdania: jaka piękna katastrofa.

KZA postulował prace nad systemem przedsądowej pomocy prawnej: dla osób najuboższych, w sposób zapewniający poufność przekazywanych informacji (czyli bez udziału podmiotów, które nie są związane tajemnicą zawodową), przy dobrowolności usług świadczonych przez adwokatów.

Co mamy? Stworzono system pozasądowej pomocy prawnej dla 50% społeczeństwa, a przy obrotnych osobach (a Polacy to obrotny naród) każdy może znaleźć sposób, żeby za pośrednictwem rodziny/znajomego z tej pomocy skorzystać. System oderwany od kryterium dochodowego, w którym dopóki żył śp. Jan Kulczyk 7 osób na 10 z listy najbogatszych Polaków (w tym sam Jan Kulczyk) było uprawnionych do korzystania z tzw. pakamer. Stworzono system, w którym pomoc świadczą organizacje pozarządowe albo przy pomocy magistrów prawa bez odpowiedzialności OC i tajemnicy zawodowej, albo zlecają pomoc adwokatom/radcom prawnym, po drodze kasując część wynagrodzenia jako pośrednik. Dobrowolność? NGOsy mają ją zapewnioną. Jeżeli one zrezygnują, a zostaną nieobsadzone punkty pomocy prawnej, samorządy adwokacki i radcowski mają obowiązek przymusowego wyznaczenia adwokata/radcy do świadczenia takiej pomocy.

Kolejny postulat to było wprowadzenie częściowej odpłatności beneficjentów z tytułu pomocy prawnej z urzędu. Postulat niezrealizowany, a zasadny. Obecnie można być albo całkowicie zwolnionym z tych kosztów, albo w ogóle.
Dalej KZA proponował odciążenie sądów od orzekania w sprawie przyznania pomocy prawnej z urzędu i przekazanie tej kompetencji na jednostki świadczące pomoc społeczną – postulat niezrealizowany.

KZA zobowiązał Naczelną Radę Adwokacką do opracowania, przy pomocy właściwych komisji, „kompleksowego i spójnego modelu zasad, trybu i sposobu wyznaczania podmiotu zobowiązanego do świadczenia pomocy prawnej z urzędu, zasad i przesłanek zwalniania z tego obowiązku oraz zasad wynagradzania za pomoc prawną świadczoną z urzędu, a także opracowania kompleksowego projektu zmian normatywnych i przedstawienia tego projektu wraz z uzasadnieniem podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą”. Minęły 3 lata – taki projekt nie został przedstawiony. Mamy Komisję ds. Prac Parlamentarnych (9 członków), Komisję Legislacyjną (30 członków). Czy naprawdę łącznie 39 osób z tych dwóch komisji przez 3 lata nie mogło opracować projektu ustawy? Jak oceniać pracę Naczelnej Rady Adwokackiej, kiedy opiekunami tych dwóch konkretnych Komisji jest obecny Prezes oraz obecny Wiceprezes, kandydat na Prezesa?

Co było? Były działania iście partyzanckie, doraźne wizyty w MS, publikacje prasowe przedstawiające fragmentarycznie wybrane pomysły. Brak było spójnej, przemyślanej i logicznej koncepcji projektu regulującego całość. Nadal w największych miastach, jak Warszawa, urzędówki są dobrowolne, podczas gdy na tzw. prowincji jest to przymus. Stawki za poszczególne rodzaje spraw są nierzadko nielogiczne i uniezależnione od nakładu pracy i czasu niezbędnego dla prowadzenia danej sprawy.

Co zostało osiągnięte, oprócz tzw. ustawy pakamerowej?
– w postępowaniu karnym wprowadzono wynagrodzenie za poszczególne czynności w wysokości ułamka podstawowego wynagrodzenia zasadniczego (szczególnie atrakcyjne rozwiązanie w przypadku wyznaczenia do sporządzenia środka zaskarżenia w wieloletniej sprawie, z którą adwokat dopiero co ma się zapoznać);
– obniżono stawki za urzędówki o odszkodowanie za warunki w ZK/AŚ z wynagrodzeń ustalanych stosownie do wartości przedmiotu sporu do kwoty 120 zł za całą sprawę (sprawa często wymaga wyjazdu do klienta przebywającego w ZK/AŚ w innym końcu Polski, wymiany korespondencji z nim, kilku rozpraw);
– przyjęto nowelizację p.p.s.a., która pozwala sądom według uznania (czyli znając nasze realia w sposób dowolny, a nie swobodny) obniżyć adwokatowi z urzędu wynagrodzenie poniżej stawki minimalnej;
– na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi były MS Borys Budka wprowadził podwyżko-obniżki stawek adwokackich. Jaki przekaz poszedł w świat? „Adwokaci dostali bajońskie podwyżki”. Formalnie każde wynagrodzenie (co do zasady) podwyższono o 100%. Tylko niestety media i politycy przemilczają informację, że wprowadzono również zasadę zasądzania 50% stawki minimalnej, czyli… wynagrodzenia sprzed zmiany rozporządzeń. Po drugie, społeczeństwo uważa, że w ten sposób Borys Budka chciał zrobić dobrze swoim kolegom prawnikom, licząc na ich głosy w wyborach. Po trzecie – Borys Budka wystawił w ten sposób adwokatów i radców nowemu MS Zbigniewowi Ziobrze jak na widelcu. MS zyska popularność populistycznym hasłem o obniżeniu wynagrodzeń adwokatom-krwiopijcom.

Ale można zauważyć mały plus. W roku wyborczym, tj. 2016, Naczelna Rada Adwokacka postanowiła pokazać, że jednak coś w tej materii robi. I zaopiniowała nowe projekty: http://legislacja.rcl.gov.pl/pro…/12286707/katalog/12359945… . Brawo, można rzec: nareszcie! Tylko dlaczego tak nie było w poprzednich latach? To chyba prowadzi do postulatu, że wybory do władz samorządowych powinny być co roku, a nie jak od ostatniej nowelizacji – co 4 lata. Przynajmniej dzięki temu wiadomo, co jest katalizatorem aktywności legislacyjnej NRA.

Dlatego za brak realizacji III punktu uchwały programowej KZA z 2013 r.:
#nrabezabsolutorium

– *** –

Wybrane komentarze z grupy Polska Palestra na FB:

Krzysztof Ś.

A może teraz jakaś coś spoza uchwały programowej? Może za wyjątkową bierność #nrabezabsolutorium ?

Magda M.

Za całokształt 😉

Barbara S.

Kamyczek do ogródka: http://duboisstepinski.natemat.pl/189095,trzech-panow-w-pospiechu

Dominik R.

Cytat dnia „przybyli, pobyli i wybyli” 😀 😀 😀